Vykonávacie nariadenie komisie - preddavkové platby

Vykonávacie nariadenie komisie - preddavkové platby

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/531 zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovuje výnimka, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat, a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby.

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb

17.04.2020

Zmeny v niektorých zákonoch v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR

Zmeny v niektorých zákonoch v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR

Zákon predstavuje súbor noviel vybraných zákonov v pôsobnosti ministerstva vnútra. Zákon sa týka aj agropotravinárstva, keďže upravuje všeobecné otázky v krízovej situácii napr. v súv. so živnostenským podnikaním, cestnou premávkou, vydávaním zbrojných preukazov a ďalšie.

Miroslava Kosibová, Legislatívny odbor

17.04.2020

Začíname s monitoringom mrazov

Začíname s monitoringom mrazov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala monitorovať škody, ktoré na poľnohospodárskych plodinách spôsobujú v týchto dňoch silné prízemné mrazy.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

17.04.2020

Predseda SPPK v Ranných správach RTVS

Predseda SPPK v Ranných správach RTVS

Predseda SPPK hovoril o dôležitosti potravinovej sebestačnosti na Slovensku a prekážkach, ktoré nám zatiaľ nedovolili sa k nej výraznejšie priblížiť.

RTVS

17.04.2020

Školenie k priamym podporám sme prispôsobili aktuálnej situácii

Školenie k priamym podporám sme prispôsobili aktuálnej situácii

Úrad SPPK v spolupráci s RPPK plánoval aj v tomto roku vykonať pre podávaním jednotných žiadostí o podporu školenia venované problematike základným problémom v oblasti priamych podpôr. Vzhľadom k aktuálnej situácii Úrad SPPK pristúpil k náhradnému spôsobu informovania členov.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  17.04.2020

COVID-19 neosladil život ani cukrárom

COVID-19 neosladil život ani cukrárom

Zatvorené predajne rútia malé cukrárne do krachu.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

17.04.2020

KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 16. apríla

KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 16. apríla

Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky. Programové vyhlásenie vlády sa nedostalo ani na štvrtkové rokovanie kabinetu. Pribudlo 114 nových prípadov ochorenia COVID-19.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

16.04.2020

Investičné stimuly budú smerovať do najmenej rozvinutých okresov

Investičné stimuly budú smerovať do najmenej rozvinutých okresov

Pri priamych dotáciách na mzdy či na nákup investičného majetku sa bude prísne posudzovať ich opodstatnenosť. Dôležitým kritériom bude nielen počet novovytvorených pracovných miest, ale aj ich pridaná hodnota, uviedol na brífingu vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík.

Ministerstvo hospodárstva SR

16.04.2020

Historicky najvyššie náklady

Historicky najvyššie náklady

Záchrana kvitnúcich ovocných sadov stále nemá konca kraja. Doteraz vynaložili ovocinári už viac ako 1,3 mil. eur.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

16.04.2020

Podmienky vstupu pracovníkov kritickej infraštruktúry na/z územia ČR

Podmienky vstupu pracovníkov kritickej infraštruktúry na/z územia ČR

Pojem kritická infraštruktúra zahŕňa aj opravy a servis v nevyhnutne potrebných prípadoch výrobnej technológie v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe. Pod kritickou infraštruktúrou sa v ČR rozumie aj odvetvie poľnohospodárstva a potravinárstva.

Miroslava Kosibová, Legislatívny odbor

16.04.2020

Do pozornosti

Informácie k OVP a SDV v čase pandémie

OPATRENIA PRIJATÉ V SÚVISLOSTI S OHROZENÍM VEREJNÉHO ZDRAVIA Z DÔVODU OCHORENIA COVID-19. Informácia ŠIOV a RZSDV pre zamestnávateľov v SDV v čase prerušenia vyučovania v školách

Cezhraničný pohyb počas mimoriadnej situácie

Pozrite si súhrnnú informáciu o podmienkach cezhraničného pohybu v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

Fond obnovy a navýšenie VFR

Lídri EÚ rokovali 23.apríla o rôznych aspektoch zvládania pandémie Covid-19. Štvrtkové rokovanie sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Záznam z rokovania prezídií Copa a Cogeca

Prezident Copa Joachim Rukwied zdôraznil nutnosť zabezpečenia stability pre poľnohospodárov, odmietol krátenie rozpočtu SPP. Poľnohospodársky sektor je pripravený prispieť k Európskej zelenej dohode, ale musí za to byť riadne finančne odmeňovaný a kompenzovaný.

Jarné práce - 16. týždeň

Suché počasie v 12. až 16. týždni umožnilo vykonávať predsejbovú prípravu a sejbu jarín, avšak chlad a vietor komplikovali, v niektorých prípadoch znemožňovali ošetrovanie porastov.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce