Vláda schválila ďalšie návrhy na finančné opatrenia a zmeny zákona o sociálnom poistení

Vláda schválila ďalšie návrhy na finančné opatrenia a zmeny zákona o sociálnom poistení

Vláda Slovenskej republiky na svojej 11. schôdzi dňa 16.4.2020 schválila nasledovné návrhy a opatrenia, ktoré súvisia s pandémiou ochorenia COVID -19 a mimoriadnym stavom na Slovensku.

Miroslava Kosibová, Legislatívny odbor

20.04.2020

Podpora slovenských farmárov a poľnohospodárov

Podpora slovenských farmárov a poľnohospodárov

Komora veterinárnych lekárov SR ako stavovská organizácia, ktorá združuje súkromných veterinárnych lekárov, chce práve v tejto ťažkej dobe verejne podporiť slovenských farmárov, potravinárov, pestovateľov a celý agrosektor a poďakovať im za ich ťažkú prácu.

Komora veterinárnych lekárov SR

20.04.2020

Krízový plán pre potravinárske prevádzky

Krízový plán pre potravinárske prevádzky

Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky, na základe ktorých si prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu pripraviť špecifické plány na svoje podmienky

MPRV SR

20.04.2020

Menovanie nového štátneho tajomníka je pre nás ďalším sklamaním

Menovanie nového štátneho tajomníka je pre nás ďalším sklamaním

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv je sklamaná z menovania druhého štátneho tajomníka MPRV SR, ktorým sa stal Samuel Vlčan.

RPPS SR

20.04.2020

Znenie Programového vyhlásenia vlády SR

Znenie Programového vyhlásenia vlády SR

Vláda SR 19. apríla schválila Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020-2024. Prečítajte si celé znenie PVV v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Dokument dnes bude predložený na schválenie do NR SR.

Tlačový odbor

20.04.2020

Samuel Vlčan - 2. štátny tajomník

Samuel Vlčan - 2. štátny tajomník

Vláda SR vymenovala druhého štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Stal sa ním Samuel Vlčan.

Tlačový odbor SPPK

20.04.2020

Jarné práce - 15. týždeň

Jarné práce - 15. týždeň

Suché počasie v 12. až 15. týždni umožnilo vykonávať predsejbovú prípravu a sejbu jarín, avšak chlad a vietor komplikujú, v niektorých prípadoch znemožňujú ošetrovanie porastov. Pestovatelia ovocia a zeleniny sa pokúšajú ochrániť svoje plochy pred prízemnými mrazmi.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  19.04.2020

Programové vyhlásenie vlády je schválené

Programové vyhlásenie vlády je schválené

Vláda SR 19. apríla schválila Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

19.04.2020

KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 17. apríla

KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 17. apríla

Predseda SPPK Emil Macho sa dnes podvečer zúčastnil rokovania s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Aktuálny počet chorých už presiahol tisícku. Ochorením COVID-19 sa nakazilo 1049 ľudí.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

17.04.2020

Vykonávacie nariadenie komisie – zjednodušenie kontrol

Vykonávacie nariadenie komisie – zjednodušenie kontrol

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2020/532 zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovujú výnimky, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci SPP.

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb

17.04.2020

Do pozornosti

Copa a Cogeca vyzývajú komisiu na riešenie dopadov COVID-19 na bielkovinové rastliny

Copa a Cogeca vyzývajú Komisiu, aby podnikla rýchle kroky na riešenie rastúceho rizika nerovnováhy na európskom trhu s bielkovinovými rastlinami a v jeho dodávateľských reťazcoch pre biopalivá

KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 28. apríla

Vláda schválila presun 1,2 miliardy eur z eurofondov na boj s koronakrízou. Aktualizovali sme súhrn opatrení prijatých počas mimoriadnej situácie. Ponúkame Vám všetko podstatné, čo sme uverejnili od 22. apríla.

Signalizačné správy: Šešuľoví škodcovia na repke a Múčnatka jablone

V súvislosti so signalizačnou správou pre poľné plodiny, ovocie, zeleninu a vinič si Vás dovoľujeme informovať o Šešuľových škodcoch na repke a Múčnatke na jabloni.

Súhrn opatrení prijatých počas mimoriadnej situácie vyhlásenej pre pandémiu ochorenia COVID-19

Pozrite si súhrnnú informáciu o opatreniach prijatých v čase mimoriadnej situácie s cieľom zmierniť dopady ochorenia COVID-19. Súhrn je aktuálny k 27.4. 2020.

Ďalšie zmeny v zákone o sociálnom poistení

Národná rada SR dňa 22.4. 2020 schválila v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 95/2020 Z. z., dňa 25.4.2020, kedy nadobudol účinnosť.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce