Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až júni 2020

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až júni 2020

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až júni 2020 bolo pasívne v objeme – 932,7 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 42,0 mil. EUR /4,7 %/.

Henrieta Vrábľová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  09.09.2020

Komplexná pozemková reforma ako nutná podmienka obnovy hospodárstva SR

Komplexná pozemková reforma ako nutná podmienka obnovy hospodárstva SR

V čase, keď na národnej i európskej úrovni prebieha diskusia o spôsoboch obnovy a oživenia hospodárstva EÚ, o potrebných reformách a zmysluplnom využití európskych prostriedkov, chceme upozorniť na neuspokojivý stav, v akom sa v Slovenskej republike nachádza pozemkové vlastníctvo.

AZZZ SR, SPPK

07.09.2020

Prosba o pomoc

Prosba o pomoc

Liptovskí poľnohospodári spolu s SPPK prosia odbornú verejnosť o pomoc pre RD Dovalovo.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

07.09.2020

EÚ spustila konzultácie o akčnom pláne ekologického poľnohospodárstva

EÚ spustila konzultácie o akčnom pláne ekologického poľnohospodárstva

Európska komisia v piatok spustila verejnú konzultáciu o budúcom akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo. Ide o odvetvie, ktoré bude zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní ambícií Európskej zelenej dohody a cieľov stanovených v stratégii "z farmy na stôl" a stratégii pre biodiverzitu.

TASR

04.09.2020

Pestovatelia od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú riešenia. Tie neprichádzajú, a preto uvažujú o ukončení pestovania

Pestovatelia od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú riešenia. Tie neprichádzajú, a preto uvažujú o ukončení pestovania

Zeleninári, ovocinári, zemiakari, vinohradníci a vinári už niekoľko rokov poukazujú na slabý záujem štátu o oblasť špeciálnej rastlinnej výroby.

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárska únia SR, Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

04.09.2020

Žatevný monitoring 2020 - 35. týždeň

Žatevný monitoring 2020 - 35. týždeň

K záveru 35. týždňa sa žatva vo väčšine regiónov skončila. Prebieha už len vo vyšších polohách a v oblastiach, kde sú dažďové prehánky.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  04.09.2020

Priority SPPK

Priority SPPK

Uskutočnili sme dotazníkový prieskum, aké sú postoje slovenských poľnohospodárov a potravinárov pri rozdeľovaní finančného balíka z Plánu obnovy EÚ.

Jozef Artim, ústredný riaditeľ SPPK

03.09.2020

Sektorovo riadené inovácie

Sektorovo riadené inovácie

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je aktívna v rámci projektu Sektorovo riadené inovácie.

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

03.09.2020

Karanténa, výnimky a podmienky návratu do SR, obmedzenia na hraniciach

Karanténa, výnimky a podmienky návratu do SR, obmedzenia na hraniciach

Od 1. septembra platia nové nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR v rámci podmienok pri návrate na územie SR.

Úradu verejného zdravotníctva SR

02.09.2020

Neformálne zasadnutie Rady ministrov v nemeckom meste Koblenz

Neformálne zasadnutie Rady ministrov v nemeckom meste Koblenz

Témami neformálneho zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva sú poučenie z krízy Covid-19 a dobré životné podmienky zvierat. Nemecké predsedníctvo ho organizuje v meste Koblenz.

01.09.2020

Do pozornosti

Pripomienkovanie materiálu - Plán obnovy

Vážení členovia SPPK, využite možnosť pripomienkovať zverejnený materiál Moderné a úspešné Slovensko, z ktorého vzíde Plán obnovy EÚ.

Vstupujeme do štrajkovej pohotovosti

Členovia SPPK sa na včerajšom 33. Valnom zhromaždení SPPK zhodli, že situácia v agropotravinárstve je mimoriadne vážna. Rozhodli sa preto vstúpiť do štrajkovej pohotovosti.

Spoločná pozícia agropotravinárskych organizácií k navrhovanému stropovaniu priamych platieb

Pripojili sme sa k Deklarácii proti stropovaniu, ktorú podporili poľnohospodárske samosprávy z Česka, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Talianska, Rumunska a Bulharska.

Moderné a úspešné Slovensko

Ministerstvo financií zverejnilo víziu Slovenska na najbližšie roky. Zásadne sa nelíši od strategického dokumentu, ktorý unikol do médií už pred tromi týždňami.

Maďarsko - podmienky vstupu od 1. októbra

Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia vlády, zverejnené vo vestníku zákonov č.195/2020 z 30. augusta 2020.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce