Stanovisko SPPK k požiadavke obchodníkov na zavedenie čiarových kódov s dátumom spotreby výrobkov

Už viackrát odznela požiadavka zo strany obchodníkov zaviesť povinnosť zakódovania dátumu spotreby do EAN kódu s odvolávaním sa na ochranu spotrebiteľa. Opätovne zo strany Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory zastupujúcej potravinársky priemysel na Slovensku vyjadrujeme nesúhlas so zavádzaním takejto povinnosti v rámci Slovenskej republiky a zároveň aj s vyvíjaním iniciatív slovenských  europoslancov na presadzovanie takýchto aktivít na úrovni Európskej únie. Pre potravinárske podniky na Slovensku by to znamenalo zakúpiť a vybudovať úplne nový technologický systém tzv. „EAN kod 128“, čo by predstavovalo veľké finančné zaťaženie a ďalšie zníženie ich konkurencieschopnosti.   
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora považuje potravinárstvo a poľnohospodárstvo za strategicky najdôležitejšie odvetvia slovenskej ekonomiky. Napriek tomu sa postavenie potravinárskeho priemyslu na Slovensku každoročne oslabuje. Je preto nevyhnutné hľadať riešenia na jeho stabilizáciu a rast vytváranie stability v legislatívnom prostredí. Návrh obchodníkov na zavedenie čiarových kódov je destabilizačným prvkom  pre slovenské potravinárstvo, ktoré v žiadnom prípade nepodporujeme. Znižovanie výkonnosti potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva sa zakaždým prejaví aj na znížení zamestnanosti. Zníženie zamestnanosti prináša vyššie výdavky štátu na sociálnu politiku, zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva a tým aj pokles ekonomiky celej krajiny.
 
Je podľa nášho názoru neetická obhajoba obchodu, že zavedenie čiarových kódov požaduje z dôvodu ochrany spotrebiteľa. Spotrebiteľ je dostatočne chránený zákonom o potravinách, ktorý vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Zákon ustanovuje, že je zakázané umiestňovať na trh tovar po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, za čo zodpovednosť nesie obchodník. „Umiestnenie na trh“ znamená skladovanie, uchovávanie potravín na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj. 
   
Predpokladáme, že úmyslom obchodníkov je vyhnúť sa prostredníctvom zavedenia nových čiarových kódov zodpovednosti za tovar po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti na pultoch obchodu a prípadným pokutám. V záujme ochrany spotrebiteľa je zo strany obchodu  nevyhnutné zabezpečiť takú vnútornú kontrolu pohybu tovaru, aby sa potraviny po dátume trvanlivosti v ponuke pre spotrebiteľov vôbec neobjavili. Túto zodpovednosť však obchod nemôže prenášať na iné subjekty potravinového reťazca.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce