Postup zamestnávateľa - zriaďovateľa strediska praktického vyučovania (SPV) podľa nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

V tomto manuáli je v súlade s novým zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave popísaný postup zamestnávateľa, ktorý je zriaďovateľom strediska praktického vyučovania.
 
Zamestnávateľ, ktorý zriadil do 31.3.2015 stredisko praktického vyučovania (SPV), musí určiť, či sa SPV stane dielňou strednej odbornej školy alebo pracoviskom praktického vyučovania, ktoré poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Zákon termín na určenie neupravuje. Termín na rozhodnutie zamestnávateľa v tejto veci je tak prepojený na konečný termín vykonania zmeny postavenia SPV daný zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave.
 
Zamestnávateľ musí zmenu SPV na dielňu strednej odbornej školy alebo na pracovisko praktického vyučovania vykonať najneskôr do 15.8.2018.
 
Ak sa stredisko praktického vyučovania nestane dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania, zaniká k 31. augustu 2018.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce