Jarné práce spomalené

Celková situácia
 
V 15. týždni v nižšie položených oblastiach pretrvávalo priaznivé počasie počas celého týždňa, tieto regióny pociťovali narastajúci vlahový deficit. V niektorých regiónoch nižšie položených oblastí došlo koncom týždňa k zmene počasia, čo prinieslo dlho očakávané atmosferické zrážky.
 
S narastajúcou nadmorskou výškou sa zhoršovalo počasie od začiatku týždňa, vo viacerých regiónoch boli preto jarné práce spomalené a v priebehu týždňa postupne prerušené, v niektorých regiónoch boli práce prerušené počas celého týždňa.
 
 
Priebeh počasia
 
V 15. týždni stále pretrvávalo výrazné sucho na Záhorí, a to aj v hlbšej časti pôdneho profilu. Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahovali najnižšie hodnoty 30-40 % na Záhorí. Nasýtenie 40-50 % bolo okrem Záhoria aj na Podunajskej nížine a v okolí Lučenca. V hlbšej časti pôdneho profilu (40-100 cm) bola situácia naďalej priaznivá takmer na celom Slovensku, okrem Záhoria, kde bolo relatívne nasýtenie ojedinele až 10-20 %.  V celom pôdnom profile (0-100 cm) na Záhorí bolo pozorované nasýtenie 20-30 %. Na ostatnom území boli hodnoty vyššie ako 70 %, v severnej polovici územia dokonca 90-100 %. Situácia sa zlepšila na severozápadnom Slovensku, ale v Slovenskom Rudohorí sa objavilo mierne sucho. V celom pôdnom profile bolo výrazné sucho na ploche 0,7 % a zasahovalo len Záhorskú nížinu. Mierne sucho sa objavilo na strednom Slovensku, v oblasti Sihlianskej planiny. Mierne sucho na malej ploche zasahovalo aj podhorie Bielych Karpát.
 
Deficit pôdnej vlahy bol v 15. týždni na Záhorí na úrovni -40 až -60 mm, hodnoty -20 až -40 mm boli ojedinele v Slovenskom Rudohorí. V severnej časti Slovenska boli hodnoty kladné, najviac na Spiši, +20 až +40 mm.
 
V priebehu 15. týždňa opäť najviac zrážok spadlo na Orave, a to 20 až 25 mm. Najsuchšie bolo na Gemeri a v Juhoslovenskej kotline, kde ojedinele bolo menej ako 0,5 mm zrážok. Najteplejšie bolo v pondelok 23 °C na Podunajskej nížine. Postupne počas týždňa sa ochladzovalo. Najchladnejšie ráno však bolo v stredu, kedy pri vyjasnení bolo v Hnileckej doline až -6 °C. Najveternejšie bolo v dňoch utorok až štvrtok, kedy bola priemerná rýchlosť na juhozápade a v Podtatranskej kotline až 8 m/s.
 
 
Informácie z regiónov
 
bratislavskom regióne poľnohospodári ukončili jarný výsev, vykonávali prihnojovanie ozimín, naďalej prebiehal výsev kukurice a slnečnice.
 
V okrese Galanta priaznivé počasie umožnilo pokračovať v sejbe kukurice. Nadpriemerné teploty a silný vietor naďalej vysušovali pôdu. Porasty ozimín vyžadujú ošetrenie proti burinám a proti hubovitým chorobám. Na porastoch repky sú viditeľné vplyvy tuhej zimy a je nutné predpokladať nižšie úrody. Poľnohospodári dúfajú, že v tomto roku sa nevyskytnú neskoré mrazy, ktoré by mali negatívny vplyv na plodiny na ornej pôde, ako aj v ovocných sadoch a vinohradoch.
 
nitrianskom regióne (v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Šaľa) priebeh počasia umožnil pokračovať v oseve slnečnice a kukurice. Kukurica je osiata na  78 %, slnečnica na 82%. Atmosférické zrážky boli iba v niektorých častiach regiónu, v rozmedzí od 7 do 12 mm. V závere týždňa sa vyskytli prízemné mrazy, zatiaľ bez viditeľných známok poškodenia.
 
V okrese Nové Zámky pokračoval osev jarných plodín a ošetrovanie ozimín. Osev jarných plodín bol ukončený u pšenice jarnej, jačmeňa jarného a ostatných obilnín, zemiakov, hrachu jarného a ostatných strukovín, cukrovej repy. Osev pokročil na 45% u kukurice na zrno, na 80% u slnečnice a na 37% u ostatných olejnín. Koncom týždňa dážď prerušil jarné práce.
 
V regióne Senica (okresy Senica a Skalica) pokračovali jarné práce osevom kukurice a  slnečnice. Práce boli spomalené z dôvodu občasných lokálnych atmosferických zrážok.
 
V komárňanskom okrese poľnohospodári pokračovali v sejbe slnečnice a kukurice. Agrotechnické práce pribrzdilo v závere týždňa nepriaznivé počasie.
 
V regióne Dolného Kubína (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) prebiehal výsev jarín, ošetrovanie ozimín a ošetrovanie trvalých trávnych porastov. Práce na poliach a lúkach boli v závere týždňa spomalené, vo viacerých lokalitách prerušené z dôvodu atmosferických zrážok a vysokej pôdnej vlhkosti.
 
V regióne Trenčín (okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín) poľnohospodári  pokračovali v sejbe cukrovej repy, slnečnice, sóje a v ostatných  agrotechnických operáciách. Tieto však boli v závere týždňa spomalené, resp. prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (atmosferické zrážky, chladné počasie, vysoká vlhkosť pôdy).
 
V okrese Považská Bystrica bola ukončená sejba jarného jačmeňa a cukrovej repy. Jarné práce boli v závere týždňa prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (atmosferické zrážky, chladné počasie, vysoká vlhkosť pôdy).
 
V regióne Bánovce nad Bebravou vykonávali poľnohospodári sejbu kukurice, herbicídne ošetrovanie cukrovej repy a herbicídny postrek obilnín. Poľnohospodári dúfajú, že nočné teploty nenarušia rast cukrovej repy.
 
V regióne Lučenec prebiehal výsev jarín, región však do konca 15. týždňa trpel nedostatkom vlahy. Výsev sóje a slnečnice bol ukončený, výsev kukurice pokročil na 30 %. Výsev ostatných jarín bol ukončený. Celý týždeň pretrvávalo priaznivé počasie pre poľné práce. V noci zo soboty na nedeľu sa v niektorých častiach regiónu vyskytol prízemný mráz, ktorý poškodil kvitnúce ovocné stromy.
 
V regióne Rimavskej Soboty pretrvávalo v priebehu 15. týždňa priaznivé počasie na jarné prace. Osev jačmeňa bol ukončený, poľnohospodári pripravovali pôdu pod osev kukurice a slnečnice. Prebiehal osev sóje fazuľovej a výsadba zemiakov. Jarné práce boli v závere týždňa prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (atmosferické zrážky, chladné počasie, vysoká vlhkosť pôdy).
 
V okrese Čadca prebiehalo ošetrovanie ozimín a trvalých trávnych porastov.
 
martinskom regióne poľnohospodári ukončili osev jarných obilnín a repky. Zostáva osiať kukuricu na zrno a dokončiť osev  strukovín.
 
V rámci jarných prác v regióne Liptovského Mikuláša boli výsev jarín a ostatné jarné práce prerušené zimným počasím.
 
V regióne Poprad (okresy Poprad, Kežmarok) finišoval v 15. týždni výsev jarného jačmeňa, výsev pšenice jarnej bol ukončený. Je predpoklad vyorávok časti osevov repky. Jarné práce boli v závere týždňa prerušené zimným počasím.
 
Prešovskom regióne  boli jarné práce v priebehu 15. týždňa prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.
 
V okrese Bardejov boli jarné práce vplyvom nepriaznivého počasia prerušované a postupne prerušené v celom okrese.
 
V okrese Vranov nad Topľou bol ukončený osev jarín, prebieha ošetrovanie ozimín a trvalých trávnych porastov. V závere týždňa boli jarné práce prerušené vplyvom nepriaznivého počasia.
 
V okresoch Svidník a Stropkov bol ukončený výsev jarných obilnín, prebiehal výsev kukurice a hrachu, prihnojovanie ozimín a ošetrovanie trvalých trávnych porastov.
 
V okrese Stará Ľubovňa boli jarné práce prerušované a postupne prerušené v celom okrese, nepriaznivým počasím.
 
 
 
Zdroje: Internetová stránka SHMÚ, RPPK a poľnohospodárske subjekty hospodáriace na území Slovenska

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce