Predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozorňuje na predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú ponúkané na predaj ako prípravky povolené na paralelný obchod (resp. súbežný dovoz).  
 
 
Prípravky na ochranu rastlín, ich uvádzanie na trh, distribúcia, skladovanie a používanie sú regulované podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 
Podľa uvedeného zákona je možné uvádzať na trh len prípravky autorizované a povolené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP).
 
Zoznam nelegálnych prípravkov, ktoré sa u nás predávali a informáciu o možných rizikách spojených s používaním falšovaných a ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín nájdete na tomto odkaze: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=11437

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce