Na podanie Jednotnej žiadosti zostáva už len 8 dní

Ministerstvo upozorňuje žiadateľov, že konečný termín predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2017 je 30. máj. Záujemcovia o podporu tak majú na podanie žiadosti posledných deväť dní.
 
  • 30. máj 2017 - Konečný termín na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2017
  • Omeškanie o 25 dní = zníženie nárokovateľnej čiastky
  • Žiadosti sa predkladajú na regionálne pracoviská PPA
 
„Tí žiadatelia, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po konečnom termíne, teda od 31. mája do 24. júna, budú mať nárokovateľnú čiastku zníženú o 1% za každý pracovný deň omeškania,“ vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Žiadateľom zároveň neodporúča nechávať si predkladanie žiadosti na poslednú chvíľu ani po riadnom termíne, vzhľadom na uplatnenú sankciu a možnú oneskorenú administráciu takto podaných žiadostí.
 
Pôvodný termín na predkladanie žiadostí bol do 15. mája, predĺženie termínu sa týka všetkých priamych podpôr, ktoré sú administrované prostredníctvom Jednotnej žiadosti na rok 2017. Jednotná žiadosť sa týka oblastí platieb na plochu, na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, chmeľ, mladých poľnohospodárov, viazané priame platby, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia, ekologické poľnohospodárstvo, oblasti s prírodnými obmedzeniami a platby v rámci sústavy NATURA 2000.
 
Jednotnú žiadosť na rok 2017 je potrebné do 30. mája predložiť na regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde sa dajú vyzdvihnúť aj všetky predtlačené formuláre. Grafický materiál je možné vytvoriť zo systému GSAA, ktorý je dostupný na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) https://gsaa.vupop.sk . Ministerstvo odporúča neodkladať zakreslenie grafickej prílohy v systéme GSAA na poslednú chvíľu, aby sa žiadatelia vyhli nedostupnosti aplikácie z dôvodu maximálneho počtu paralelne pracujúcich užívateľov.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o tom informovalo 22.5. 2017 na svojom webovom sídle. Originálne znenie nájdete tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11598

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce