Štartuje 5. ročník HOVORME O JEDLE

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pri príležitosti Svetového dňa potravín organizujú v poradí už 5. ročník týždňa HOVORME O JEDLE, ktorého aktivity sa konajú v týždni od 16. do 20. októbra 2017.
 
Slávnostné odovzdávanie cien 4. ročníka Hovorme o jedle v hoteli Carlton v Bratislave
 
Aj tento rok sa do súťaže môžu zapojiť všetky základné školy na území Slovenskej republiky. Zaregistrovať sa bude možné už od 14. septembra do 15. októbra 2017.
 
Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
 
„Správna výchova mladej generácie je základom úspechu každého jedného odvetvia národného hospodárstva. Ak budeme s deťmi hovoriť o jedle, vysvetľovať im skryté súvislosti, pochopia ich význam v živote svojom i celej spoločnosti. Myšlienky a kresby, ktoré deti každý rok v rámci súťaže prezentujú, nás utvrdzujú v tom, že správnym vzdelávaním si naozaj môžeme vychovať z mladých ľudí odborne zdatných a zručných poľnohospodárov či potravinárov, ktorí budú úspešne zvyšovať potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť na Slovensku. Rovnako si však môžeme vychovať aj uvedomelých spotrebiteľov, ktorí budú vedieť rozpoznať pravú hodnotu ľudskej práce na poli alebo v sade a podľa toho budú v obchodoch nakupovať,“ uviedol predseda SPPK Milan Semančík pri príležitosti spustenia nového ročníka už tradičnej súťaže.
 
Žiaci pri aktivitách súťaže HOVORME O JEDLE
 
Počas týždňa HOVORME O JEDLE sú pre základné školy pripravené tieto aktivity:
 
1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
3. literárna súťaž "PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA"
 
Žiaci základných škôl budú mať zároveň možnosť zúčastniť sa odborných exkurzií do  poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a praktických odborných exkurzií do stredných odborných škôl s potravinárskym zameraním.
 
Minuloročné výherné kresby výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
 
Výhercov zaujímavých cien vyhlásime sa slávnostnom vyhodnotení 14. novembra 2017 v Bratislave. Minulý rok sa do projektu zapojilo 423 základných škôl. Preto sa už teraz tešíme na súťažné príspevky a vopred ďakujeme všetkým učiteľom základných škôl za aktívny prístup pri vymýšľaní pútavých a poučných aktivít pre žiakov počas konania aktivít týždňa HOVORME O JEDLE.
 
Týždeň HOVORME O JEDLE realizujeme pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Štátna veterinárna a potravinová správa, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský cukrovarnícky spolok, Únia hydinárov Slovenska, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Projekt finančne podporili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. a Mliečny Fond, ktorý vytvorili Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
 
 
Všetky potrebné informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.opotravinach.sk v sekcii HOVORME O JEDLE.
 
Pozrite si videozostrih z minuloročného slávnostného odovdzávania cien
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce