Porada predsedov, podpredsedov a riaditeľov 12. júla 2018

Vážení páni predsedovia, popredsedovia, riaditelia RPPK a RKŠ, 
vzhľadom na dohodnuté spoločné rokovanie Predstavenstva SPPK s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečnou a generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry J. Kožuchom 12. júla 2018 o 13.00 hod. v kongresových priestoroch Masarykovho Dvora, Pstruša, Vígľaš, sa porada predsedov, podpredsedov a riaditeľov RPPK a RKŠ
 
začne o hodinu skôr, t.j. o 9.00 hod.
 
Svoju účasť nahláste prosím na sekretariáte SPPK telefonicky na čísle 02/502 17 102 alebo e-mailom na adresu: sekretariat@sppk.sk a to najneskôr do 10.07.2018.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce