Novoročné želania

Predseda SPPK Emil Macho – „Uplynulý rok sa niesol v znamení veľkého množstva práce. Dosiahli sme veľa – zvýšenie štátnej pomoci, odškodnenie za sucho, zelenú naftu, sme členmi COPA COGECA. Želám si, aby sme v novom roku nepoľavili v naštartovanom trende a aby sme si vážili každý, aj ten najmenší úspech, za ktorým je množstvo úsilia a obetaví ľudia.“
 
 
Podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček – „Skutočným a poctivým poľnohospodárom prajem veľa úspešných podnikateľských myšlienok. Všetkým želám veľa správnych rozhodnutí od ľudí, ktorí riadia náš rezort.“
 
Podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty – „Poľnohospodári a potravinári nech majú v roku 2019 ústretové počasie, žiadne suchá a záplavy. Želám im spravodlivé speňaženie ich výrobkov a uznanie spotrebiteľmi.“
 
Imrich Alaxa – „Hospodárske výsledky a celkový stav odvetvia hodnotím ako krízový. V predošlých časoch sa však začalo blýskať na lepšie časy. Verím, že vláda nájde ďalšie financie na záchranu sladovníctva a podporí pestovateľov sladovníckeho jačmeňa.“
 
Mojmír Haško – „Želám celej poľnohospodárskej a potravinárskej obci veľa múdrych rozhodnutí a hľadanie povestnej sily "Svätoplukových prútov", prostredníctvom ktorej môžeme presadiť naše záujmy nielen na domácej, ale aj na európskej pôde.“
 
Miroslav Maxon - „Gratulujem našej samospráve k výsledkom, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Očakávam, že schválený k rozpočet prispeje k stabilizácii odvetvia. Všetkým prajem, aby sa nám darilo našim pôsobením zvyšovať úctu k práci roľníka. Kvalitne obrobené polia, dobre živený dobytok nech je v nasledujúcom roku samozrejmosťou.“
 
Juraj Máčaj – „Poľnohospodárom želám, aby mali odvahu skúšať nové veci a nebáli sa podnikať. Hľadajme príležitosti a buďme trpezliví pri napĺňaní našich cieľov.“
 
Slavomír Moravčík – „Slovenskí pekári  želajú v roku 2019 čo najmenej mrazeného a dopekaného chleba a pečiva a dostatok chleba kvalitného, čerstvého, kváskového a to po celý rok, teda aj počas víkendov a sviatkov.“
 
Alexander Palágyi – „Želám vám v novom roku toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.“
 
Peter Repiský - "Želám si, aby  sa celospoločensky dostávalo odvetviu viac úcty a rešpektu."
 
Milan Semančík - „Všetkým poľnohospodárom a potravinárom prajem úspešný podnikateľský rok 2019. Nech je v znamení ďalšieho zvyšovania našej konkurencieschopnosti.“ 
 
Adrián Šedivý – „Želám všetkým, aby svojich blízkych potešili domácim kapríkom a napiekli všakovaké dobroty z domáceho cukru, múky droždia a ovocia. Nezabudli na bohatý prestretý stôl z domácej zabíjačky a dobrôt vyprodukovaných slovenskými spracovateľmi a poľnohospodármi. A ak si všetci zachováme tento zvyk „ako na nový rok tak i po celý rok“, i naše poľnohospodárstvo a potravinárstvo bude mať lepší rok 2019.“
 
Oliver Šiatkovský – „Po ťažkých rokoch skúšania našich poľnohospodárov si prajem, aby sme už konečne vytvorili podmienky pre riadenie rizík – ako je rizikový fond a úhrada časti ročného poistného, aby poľnohospodári mohli pracovať aj počas klimatických zmien. Na druhej strane si však želám, aby sme tento fond nemuseli využívať pravidelne a aby k nám bolo počasie zhovievavé.“
 
Vladimír Tamaškovič – „Prajem rok plný odvážnych cieľov a správnych rozhodnutí, ktoré posunú slovenské poľnohospodárstvo na konkurencieschopnú úroveň v rámci EÚ.“
 
Vladimír Tvaroška – „Prajem všetkým najmä veľa zdravia a šťastia do Nového roku 2019!“
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce