Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
 
Vás pozývajú na seminár Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti, ktorý sa uskutoční 22.- 24. januára 2019 v penzióne Harmónia, 900 01 Modra - Harmónia, Okružná ul. č. 3173.
 
 
Cieľom seminára je poukázať na potrebu spolupráce podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Oboznámiť s možnosťami podpory rozvoja vidieka z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020. Načrtnúť problematiku Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj rozvoja vidieckej krajiny v rozsahu jej nástrojov, aktérov a synergických efektov. Venovať sa vylepšeniu domáceho a medzinárodného vidieckeho turizmu a agroturizmu. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku. Súčasťou seminára je aj exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vinnej ceste. Seminár je určený pre členov SPPK, SZVTA, ASYF, komunálnych a regionálnych manažérov, agropodnikateľov, pedagógov, tretí sektor, fanúšikov vo vidieckom turizme a agroturizme, ako aj záujemcov o trendy v agrokomplexe a na vidieku.
 
Program seminára a exkurzie:
 
22. január (utorok)
 
11:00 - 12:00 hod. - Prezentácia v penzióne Modra - Harmónia***, ubytovanie.
 
12:00 - 13:00 hod. - Obed
 
13:00 hod. - Privítanie účastníkov a otvorenie seminára. - Ing. František Mach, CSc.
 
13:10 - 13:40 hod. - Úlohy SPPK v oblasti agrorezortu a prípravy SPP na  roky 2020-2027.                             
              - Ing. Emil Macho, predseda SPPK
 
13:40 - 14:30 hod. - Realizácia Programu rozvoja vidieka SR v programovom období rokov    
              2014 až 2020 - vyhlásené a pripravované výzvy.
               - Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ, Poľnohospodárska platobná agentúra
 
14:30 - 15:30 hod. - Diskusia
15:30 - 16:00 hod. -  Prestávka
16:00 - 18:00 hod. – Diskusia
             - Ing. Mária Behanovská, Vidiecky parlament, Pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu
               života na slovenskom vidieku.
             - Milan Jurky, ASYF. Aktuálne problémy úspešného podnikania mladých farmárov na Slovensku.
            - JUDr. Jana Venhartová, Potravinárska komora Slovenska, Aktuálne úlohy výroby,
               predaja potravinárskych výrobkov v SR.
      
18:30 - 19:30 hod. - Večera
 
20:00 - 22:00 hod.Ochutnávka  regionálnych produktov Spolku VINCÚR v Modre,   
             výmena skúseností účastníkov seminára, spoločenské posedenie.
 
23. január (streda)
 
7:30 - 8:00 hod. - Raňajky
8:30 - 9:15 hod. - Minulosť, súčasnosť a budúcnosť premien slovenských obcí, vidieckej
           architektúry a skúsenosti z vypracovaných projektov.
           - prof. Ing. arch. Michal Šarafin, DrSc.
9:15 - 10:00 hod. - Vidiecka krajina v regiónoch vidieckeho turizmu a agroturizmu.
           - Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť cestovného ruchu SR
10:00 - 10:20 hod. - Diskusia
10:20 - 10:40 hod. - Prestávka
10:40 - 11:00 hod.Skúsenosti z činnosti miestnej územnej samosprávy v podmienkach
               malokarpatského regiónu.
               - RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičúnek PhD., predseda združenia miestnej samosprávy
                 a starosta obce Píla
11:00 - 11:20 hod.  – Skúsenosti z činnosti agroturistického zážitkového a vzdelávacieho  
              zariadenia vo Vinosadoch.
               - PhDr Ivona Juráčkova, starostka obce Vinosady
11:20 - 13:00 hod. - Diskusia
              Vystúpenie zástupcov organizácií cestovného ruchu, podnikateľov v obciach
               a združení na vidieku. (Ing. Sylvia Matúšová, PhD., MAS Kopaničiar, OOCR Malé 
              Karpaty, Juraj Mačay,  Bronislava Nyesteová,  Štefan Píri a ďalší)
13:00 - 14:00 hod. - Obed
14:00 - 18:00 hod. - Exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vínnej ceste,
              stretnutie s primátorom Modry Mgr. Juraj Petrakovič, ELESKO, Galéria Ignáca
              Bizmayera, Cech husacinárov - Slovenský Grob, hotel Majolika, reštaurácia
              U richtára.
18:00 - 19:00 hod. - Večera
 
24. január 2019 (štvrtok)
 
7:00 - 8:00 hod. - Raňajky
8:00 hod. - Odchod na 26. ročník veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO, EXPOSHOP,  GASTROPACK - 25. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, 11. ročník výstavy WELLNESS A FITNESS, medzinárodnú výstavu rybárskych potrieb RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS a 26. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH v Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7 v Bratislave.
   
Viac o organizačnom zabezpečení a prihlášku nájdete v prílohe na stiahnutie.
 
 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce