Rada SPF sa rozšíri

Rada pozemkového fondu bude mať po novom o dvoch členov viac, konkrétne 13. Parlament definitívne schválil návrh zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z dielne poslancov koaličnej SNS.
 
 
Táto rada je jedným z orgánov Slovenského pozemkového fondu. Poslanci navrhli zvýšiť počet jej členov. Jeden má byť zvolený na základe návrhov organizácie združujúcej mestá a obce a druhý má byť zvolený na návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
Doteraz rada pozostávala z 11 členov.
 
 
"Vzhľadom na zrýchlenie rozhodovacích procesov rady a aplikačné problémy, či už v súvislosti s uskutočňovaním jednoduchých pozemkových úprav, daňovou problematikou a nájomnými vzťahmi s využívaním poľnohospodárskej pôdy, si prax žiada, aby členom rady bol aj zástupca z organizácií združujúcich obce, ako aj zástupca SPPK," zdôvodnili poslanci.
 
Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh z výborov, novela zákona tak začne platiť až od 1. júna tohto roka namiesto 1. mája 2019.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce