Pracovná skupina pre brexit, 12. marec 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Informácie a diskusia o aktuálnom stave rokovaní
 
Dňa 15. januára 2019 britskí poslanci odmietli vyjednanú dohodu medzi britskou vládou a EÚ o vystúpení UK z EÚ. Za najproblematickejší prvok považujú tzv. írsku poistku. Premiérka Theresa Mayová dohodla 11. marca 2019 s predstaviteľmi EÚ doplnok k brexitovej dohode, britský parlament bude znova hlasovať o dohode 12. marca 2019. Ak parlament dohodu odmietne, nasledujúci deň bude hlasovať o vystúpení bez dohody. Ak odmietne parlament aj túto dohodu, na ďalší deň budú ešte hlasovať o odložení brexitu. (pozn. Parlament neprijal vyjednanú dohodu, ani vystúpenie bez dohody, ale zahlasoval za odloženie brexitu.)
 
Výmena názorov so zástupcami Európskej komisie (DG AGRI) Michaelom Niejahrom, Johanom van Gruijthuijsenom a Fabienom Santinim o štrukturálnej podpore EÚ poľnohospodárskemu odvetviu v súvislosti s vystúpením UK z EÚ
 
Michael Niejahr okrem zhrnutia vývoja rokovania s UK o dohode o vystúpení povedal, že ak parlament zahlasuje za odloženie brexitu, predseda Európskej komisie Juncker uviedol, že odloženie termínu je možné najdlhšie do európskych volieb (23. máj – 26. máj 2019), inak bude pre UK právne záväzné voľby taktiež usporiadať.
 
Johan van Gruijthuijsen prezentoval aspekty brexitu v kontexte pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorej členom sú UK aj EÚ. V tejto súvislosti sa rokuje o dvoch samostatných balíčkoch – zmeny článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a Nariadenia o rozdelení colných kvót.  Pri návrhu rozdelenia colných kvót medzi EÚ27 a UK sa uplatnili princípy férovosti, súdržnosti, objektivity a transparentnosti na základe obchodných tokov v období 2013 – 2015.
 
Fabien Santini prezentoval prehľad súčasného obchodu s poľnohospodársko-potravinárskymi komoditami medzi EÚ a UK. Export bol rozložený nasledovne (dáta sa týkajú celkovej hodnoty, nie objemu): ovocie a zelenina a potravinové prípravky (po 19%), mäsové výrobky (17%), víno, liehoviny a nápoje (11%), mliečne výrobky (9%) a ostatné (25%). Import z jednotlivých štátov (podľa celkovej hodnoty) do UK za rok 2017: NL (14%), DE (11%), FR a IE (po 10%), ES (7%), IT (6%), BE (5%), PL (4%), ostatné štáty EÚ (7%), ostatné štáty sveta (27%).
 
Vystúpenie UK z EÚ bude mať vplyv na vzájomný obchod, Komisia preto vydala oznámenie Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ: alternatívny akčný plán. Všetky informácie o ňom sú na stránke Komisie.
 
Aj napriek všetkým už prijatým opatreniam a nástrojom nie je celkom možné vylúčiť negatívne dopady udalostí ako napr. brexit.
 
 
Diskusia: FR hovorí o skutočnej kríze, argumentuje skúsenosťami z dopadu ruského embarga, IE upozornilo na praktický dopad napr. mliekarenských družstiev, ktorých členovia sú aj zo Severného Írska, DK poukázalo na dôležitosť nielen krátkodobých, ale aj stredne a dlhodobých opatrení.
 
Komisia zdôraznila, že stabilizácia obchodných vzťahov bola jedným z najdôležitejších cieľov rokovania, ale o konkrétnych postupoch sa ešte nedá rozhodovať, a bude aj na členských štátoch, aby prijali vlastnú vhodnú stratégiu.
 
Diskusia okrúhleho stola o mimoriadnych opatreniach EÚ a členských štátov
 
NL informovalo o uistení britskými autoritami, že na hraniciach nebudú zavedené kontroly minimálne do konca roku 2019. NL pripravuje aj špeciálny helpdesk na zdieľanie informácií.
 
FR tiež vytvorilo webový portál na publikovanie užitočných informácií pre vývozcov do UK,  informácie sú aplikovateľné pre všetky štáty EÚ27. Sekretariát informoval o technickom seminári, ktorý usporiadalo DG SANTE na konci februára a ktorý sa venoval sanitárnym a fytosanitárnym otázkam.
 
Výmena názorov s Rorym O’Donnellom, poradcom pre regióny, poľnohospodárstvo a rybolov (Zastúpenie UK v EÚ), o aktuálnom stave rokovania
 
Rory O’Donnell opäť zopakoval posledný vývoj týkajúci sa brexitu. FR reprezentant sa pýtal na zmysel odkladu, keďže EÚ strana odmietla vyjednanú dohodu znova otvárať, na čo O’Donnell nedokázal konkrétne odpovedať.
 
Rôzne
 
Sekretariát informoval o konci mandátu tejto pracovnej skupiny, ktorý jej bol udelený do plánovaného vystúpenia UK z EÚ. Skupina vytvorí dokument o svojej doterajšej činnosti, ktorý bude predložený na aprílových prezídiách, no v následnej diskusii všetky organizácie zdôraznili nutnosť pokračovania skupiny, keďže až teraz sa bude rokovať o budúcich vzťahoch s UK.

   

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce