Zhrnutie správy zo zasadnutia Koordinačného výboru Cogeca - 13. marec 2019

Prezentácia Katrin Sturmovej a Felixa Haasa z Európskej asociácie vzájomných záručných spoločností (AECM)
 
V úvode predstavili organizáciu, ktorá vznikla v roku 1992, dnes má 48 členov z 29 krajín,  riadiaci výbor má 13 členov a 6 technických skupín. Jej úlohou je zastupovanie na európskej úrovni, výmena informácií a presadzovanie záručných nástrojov. Celkový počet záruk tvorí v súčasnosti 3, 2 mil. eur s priemernou čiastkou 40 000 eur (drvivá väčšina pre malé a stredné podniky).
 
Pridanou hodnotou sú zvýšenie aktivít, pozitívny dopad na kapitál, dodatočná expertíza a zvýšený stupeň likvidity. Od júna 2018 existuje nový výbor, ktorý má do roku 2021 strategický plán, v ktorom sú zahrnuté všetky budúce európske finančné nástroje. V DE sú záruky na 80%, vo FR ešte väčšie pokrytie.
 
Pre poľnohospodárstvo je zatiaľ určená menšia časť, v budúcom období sa počíta s rozšírením. Parlament navrhuje zvýšenie fondu o 3 mld. eur, pre malé a stredné podniky by z toho išlo 1, 25 mld. eur. Fond začne naplno fungovať  budúci rok. Koncom roka 2019 budú uverejnené prvé výzvy pre záujemcov.
 
Prezentácia Zsofie Kerecsenovej (DG JUSTICE) o iniciatíve Komisie pre udržateľné riadenie spoločnosti
 
Zsofia Kerecsenová prezentovala vývoj činnosti a akčný plán preorientovať toky kapitálu na udržateľné investície. Predpokladá sa lepšia priehľadnosť spolu s plánom pre dlhodobé financovanie. Čo sa týka družstiev, v prvej fáze sa jedná predovšetkým o propagáciu udržateľného riadenia. Zástupca DE dodal, že musí stále existovať rozdiel medzi družstvami a spoločnosťami.
 
Výmena názorov k budúcemu udeleniu Európskej ceny za družstevné inovácie
 
Medzi účastníkmi prebehla diskusia, či sa majú zmeniť procedúra a doba oceňovania. PT je toho názoru, že kategórie sú nelogicky rozdelené, malo by sa všetko zjednodušiť. Najprv určiť celkové inovácie a následne rozdeliť do určitých kategórií,  ak to bude potrebné. DE dáva prednosť oceňovaniu len každé 2 roky.
 
Obchodné fórum pre mladých farmárov a budúcnosť poľnohospodárskych družstiev
 
Rokovania a návštevy družstva prebehnú 21. – 22. marca 2019 vo Valencii v Španielsku, veľa krajín tam bude mať svojich mladých zástupcov.
 
Informácie o propagačnej politike pre poľnohospodárske výrobky
 
Sekretariát informoval o programoch na podporu poľnohospodárskych výrobkov uvádzaných na vnútornom (25%) a na vonkajšom trhu (75%) v rámci jednoduchých aj zložených programov. Celý rozpis je na webe AgriInfo.
 
V rámci propagácie sa v máji pripravuje misia do Japonska, povedie ju Komisár Hogan. Prihlášky prijíma sekretariát do 15. apríla 2019.
 
 
Informácie o začatí monitoru poľnohospodárskych družstiev v EÚ
 
Bude to v poradí 3. prehľad, posledný sa konal v roku 2014. V tomto má byť zahrnutý aj právny a daňový prehľad. Vypĺňa sa online (cca. 30 minút), termín je do 29. marca 2019.
 
Informácie o udalostiach týkajúcich sa poľnohospodárskych družstiev a organizácií výrobcov
 
Začiatok stretnutia vo Varšave (PL) je potvrdené na  17. jún 2019 a bude nadväzovať na výsledky Obchodného fóra vo Valencii (ES). Ďalšie stretnutie sa pravdepodobne bude konať  4. – 6. septembra 2019, tiež v PL.
 
Informácie o role eura v medzinárodnom obchode s poľnohospodárskymi komoditami
 
Cieľom je zvýšiť úlohu eura v medzinárodnom obchode (namiesto dolára) a lepšie chrániť poľnohospodársky priemysel. Copa a Cogeca pripravujú nótu, potom bude nasledovať diskusia.
 
Informácie o ďalších aktivitách na webe AgriInfo.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce