Mimoriadne povolenia na celoročný lov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora monitoruje škody na poľnohospodárskych plodinách vznikajúce premnoženou poľovnou zverou. Monitoringom boli za rok 2017 vyčíslené škody v celkovej sume 16,8 milióna eur, za rok 2018 vo výške viac než 19 miliónov eur.
 
 
Vzhľadom k v tomu, že deklarované stavy zveri od poľovných združení a schválené plány lovu okresnými úradmi mnohokrát neodrážajú reálny stav raticovej zveri na poľnohospodárskych pozemkoch, Úrad SPPK požiadal MPRV SR (sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva) povolenie na celoročný lov niektorých kategórií poľovnej zveri (viď príloha) v okresoch s evidovanými škodami.
 
Úrad SPPK postupne dostáva odpovede na túto žiadosť v podobe mimoriadnych povolení pre jednotlivé okresy (úrad zatiaľ dostal na vedomie mimoriadne povolenie lovu za okresy BN, PD, TO, CA, MT, KK, PB, PU).
 
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce