Pracovná skupina pre POCC/CCC, 4. júla 2019

  Zhrnutie správy zo zasadnutia:
  Predsedá Pekka Pesonen.
 
Výmena názorov s Karim Valonenom (Stále zastúpenie Fínska pri EÚ) o prioritách fínskeho predsedníctva
 
Kari Valonen informoval o kľúčových  rokovaniach predsedníctva (rokovania AGRIFISH 15. 7., 16. 9., 18. 11. 2019 v Bruseli), o Viacročnom finančnom rámci 2021-2027, o ambíciách Európskej rady dohodnúť sa do konca tohto roku a o 3 správach k SPP. Okrem nich sú hlavnými prioritami predsedníctva environmentálna architektúra, nový vykonávací model SPP a obchodná dohoda so skupinou Mercosur. V oblasti fytosanitárnych otázok sa chcú sústrediť na AMR, zdravie zvierat a nové pestovateľské techniky. Predsedníctvo pozvalo všetky členské štáty do Helsínk na konferenciu k bioekonomike dňa 9. júla 2019.
 
Aktuálne informácie:
  • o dlhodobom rozpočte Copa a Cogeca 2020 – 2025 a rozpočte 2020
 
V závislosti od dátumu brexitu sa budú hodnotiť dopady na členstvo a finančné prostriedky alokované na rozpočet. Súčasné predpoklady na rozpočet 2020 je zhruba 200 mil. EUR. V prípade brexitu bude Británii umožnené zúčastniť sa rokovania so štatútom pozorovateľa.
 
Samotná účasť Británie ako člena sa končí 1. novembra 2019, zároveň sa počíta s mimoriadnou schôdzou finančného výboru začiatkom septembra. Počas prezídia bude dokončený aj návrh k jazykovým úpravám a prekladom.
 
  • o pozícii Copa a Cogeca ku klimatickým zmenám
Pôjde o trojfázový proces, ktorý bude predstavený vo februári. Prioritnými oblasťami budú bioekonomika, uhlíková stopa poľnohospodárstva a redukcia uhlíka. Existujú aj ďalšie priority, ktoré chcú členské štáty včleniť do hierarchie priorít (AT – lesníctvo, FR a IE – trh s hovädzím, DE – znižovanie potravinového odpadu, NL – obchodné otázky)
 
  • o vývoji aktivít ohľadom reformy SPP
Veľa štátov očakáva reálny pokrok až počas nemeckého predsedníctva.
 
  • o  príspevku Copa k verejnej konzultácii EK ohľadom hodnotenia a revízie pravidiel štátnej pomoci v poľnohospodárstve, rozvoja vidieku a lesníctva (OJ(19)6190(rev.1)
EK teraz pripravuje nový návrh (draft) revízie pravidiel štátnej pomoci pre obdobie 2021 – 2027, keďže terajšie pravidlá platia do konca budúceho roku.
 
  • o súčasných rokovaniach o obchode a asociačnej dohode EÚ – Mercosur
 
DG AGRI prezentovalo posledný vývoj, k známym problematickým bodom (hovädzie, hydina, etanol a cukor) sa pridávajú ďalšie témy (ryža a med vo vzťahu s Argentínou). V každom prípade z pohľadu Copa a Cogeca je zrejmé, že výsledok rokovaní nie je pre poľnohospodársky sektor pozitívny a EK „predala” poľnohospodárstvo za oblasť chemického, farmaceutického a automobilového priemyslu.
 
V rámci internej diskusie bez EK sa jasne povedalo, že výsledok je politické rozhodnutie bez ohľadu na poľnohospodársky sektor (nepovolené techniky, rozdielne štandardy, bezpečnosť potravín) a Copa a Cogeca nebudú s výsledkom nikdy súhlasiť.
 
  • o situácii na trhoch
 
Sekretariát uvíta akékoľvek príspevky  k plánom na vývoj trhu, špecificky v oblasti dopadu brexitu
 
  • o technickej správe o EÚ  technickej expertnej skupiny k udržateľnému rozvoju
 
Balíček „taxonomy” bol prijatý EK minulý rok, expertná skupina funguje od vlaňajšieho  roka a bude špecificky sledovať oblasti prioritné pre poľnohospodárstvo – klimatické zmeny, vodné hospodárstvo, udržateľnosť výroby, lesníctvo, atď.
 
  • o antidumpingových procedúrach na import dusíkatých hnojív
 
Ďalšie rokovanie na túto tému prebehne 16. júla 2019. Informácie o rokovaní s Ruskom je na webe AgriInfo.
 
  • o poslednom vývoji Animal Welfare Platform
 
Viac sa téme bude venovať fínske predsedníctvo, Copa a Cogeca uvažovali o skončení účasti v tejto platforme, ale budú pokračovať až do konca roku 2021, najmä kvôli viacerým iniciatívam v niektorých štátoch (DE) a zároveň kvôli problému rastúcich cien hnojív a surovín na ich výrobu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce