Pracovná skupina pre víno, 13. mája 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Thierry Coste (FR).
 
Voľba nového predsedníctva skupiny CDG prebehne 5. novembra 2019, terajšia štruktúra skupín CDG bude platiť do roku 2021.
 
Okrúhly stôl o situácii na trhu pre zajtrajšiu skupinu CDG
 
Z globálneho hľadiska bola vlani veľká nadprodukcia vínneho hrozna, trh v EÚ je naviac ovplyvnený produkciou v balkánskych štátoch.
 
Situácia v členských štátoch:
 
Vo FR a NL niektoré regióny postihli jarné mrazy, vo FR je pozitívna trhová situácia najmä u   ružového vína, zvyšuje sa export do UK a USA.
 
Normálnu situáciu (stabilné ceny, dopyt a podobnú rozlohu) hlásia v ES, DE a AT.  V GR hlásili minulý rok pokles produkcie o 7%, tohtoročná úroda zatiaľ bez odhadu. V IT minulý rok padli ceny vína, tento rok zatiaľ stabilný, ale ceny ešte stále nízke. Takisto zaznamenávajú znižujúci sa dopyt aj aktuálne zásoby sú nižšie.
 
Observatórium EÚ pre trh s vínom
 
Copa a Cogeca majú v observatóriu vyhradené 4 miesta, nominovaní na ne boli vysokokvalifikovaní experti z DE, IT, ES a FR. Prvé rokovanie expertov sa plánuje na november 2019, dovtedy by všetci štyria mali byť predstavení pracovnej skupine.
 
Ekologická výroba vína (nové delegované akty o používaných látkach a výnimočných postupoch)
 
V súvislosti s prípravou vykonávacích a delegovaných aktov týkajúcich sa pravidiel ekologickej výroby Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/848 zaslal sekretariát Komisii list s návrhom zaradiť do zoznamu povolených látok polyvinylpolypyrrolidon (PVPP) ako alternatívu za enologické aktívne uhlie, malolaktické baktérie a pektolytické enzýmy.
 
Aktuálne informácie o SPP
 
Sekretariát stručne informoval o troch správach k SPP, kvôli nadchádzajúcim eurovoľbám bude proces rokovania pokračovať až na jeseň 2019.  
 
Mandát v eurovoľbách už asi neobháji Ester Herranz García (EPP, ES), očakáva sa aj nárast frakcie zelených, preto sekretariát plánuje usporiadať seminár pre nových europoslancov a ich asistentov s cieľom bližšie im predstaviť vinársky sektor. Myšlienku seminára podporili GR, ES, PT. DE, PT, NL a ES podporujú aj myšlienku vypracovania stručného, ale dôrazného  dokumentu pre nových europoslancov.
 
Európska komisia zadala vypracovanie štúdie nezávislého hodnotenia opatrení SPP platných pre odvetvie vína. Štúdia bola publikovaná 2. apríla 2019, verejná konzultácia k správe je prístupná do 30. mája 2019. 
 
 
 
 Zlaté žltnutie révy vínnej (Flavescence dorée)
 
O aktuálnom vývoji vykonávacích a delegovaných aktoch k novému Nariadeniu 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín by mala Komisia informovať na zajtrajšom rokovaní skupiny CDG.
 
Nutričné označovanie, informácie o najnovšom vývoji projektu čiarového kódu GS1
 
Sekretariát informoval o možnosti využitia projektu GS1 na poskytovanie informácií spotrebiteľom prostredníctvom skenovania čiarových kódov na etiketách fľašiek.  Ak by bol systém uvedený do širšej praxe, treba ustanoviť rozsah dát, ktoré chcú výrobcovia poskytnúť. (Projekt je zatiaľ v pilotnej fáze.)
 
Diskusia:
IT kritizuje iniciatívu sekretariátu, o ktorej vopred členov skupiny neinformovali, poukazujú na problém vlastníctva dát. FR informovalo o svojej skúsenosti s projektom GS1, spolupráca bola hodnotená pozitívne. NL varuje pred používaním viacerých kódov na jednej etikete,  DE a AT sú tiež naklonené k poskytovaniu informácií mimo etikety, PT poukazuje na technické možnosti chytrých telefónov, ktoré umožňujú napr. skenovanie QR kódov, ale nie čiarových kódov.
 
Výroba vína, životné prostredie a klimatické zmeny
 
Sekretariát prezentoval všeobecnú stratégiu Copa  Cogeca k zmene klímy, teraz sa pracuje na špecifických príspevkoch jednotlivých skupín. Príspevky je možné zasielať sekretariátu.
 
Výhľad francúzskeho odvetvia vína s ohľadom na životné prostredie a klimatické zmeny
 
Zástupcovia FranceAgriMer Jean-Marc Touzard a Francois Bruggi prezentovali dopady klimatických zmien na vinársky sektor vo FR. Tá negatívne dolieha na konkurencieschopnosť tohto dôležitého francúzskeho odvetvia.
 
Podľa záverov americkej štúdie nebude kvôli zmenám klímy v roku 2050 až 67% súčasných európskych viníc schopných vyprodukovať kvalitné víno, organizácia FranceAgriMer s týmto záverom nesúhlasí a preto začala analyzovať možné scenáre ďalšieho vývoja ako sa otepľovaniu planéty prispôsobovať. Podľa nich je nutná adaptácia na 6 úrovniach: prostredníctvom nových odrôd révy, ktoré sú rezistentné voči suchu a vysokým teplotám, prispôsobením nových vinárskych postupov, použitím moderných ekologických technológií, zmenou umiestnenia viníc, zmenami na inštitucionálnych úrovniach a spoločným zdieľaním znalostí so spotrebiteľom a verejnosťou.
 
Všetky adaptačné nástroje sú k dispozícii, vo FR sa už diskusie s vinármi, vedeckými pracovníkmi a expertmi začali v roku 2017, podobná stratégia by sa žiadala aj na úrovni EÚ.
 
Diskusia:
IT informovala o svojom vlastnom národnom pláne, ale neuvažovali o variante zmeny umiestnenia viníc a kritizujú rozhodnutie o metódach mutagenézy ako GMO. ES upozorňuje na nutnosť zmeny komunikácie smerom k verejnosti, treba začať komunikovať pozitívny prínos viníc a vinárstva do spoločnosti a FR upozorňuje, že vzhľadom na to, že podmienky v jednotlivých štátoch/regiónoch sa líšia, je potreba flexibilného prístupu k možným nástrojom.
 
 
 
 
Revízia smernice o spotrebných daniach a ustanoveniach o predaji na diaľku (Clara Behr, CEVI)
 
Súčasný systém DPH pri obchodovaní s tovarom medzi podnikmi je komplikovaný, predstavuje dodatočné náklady aj administratívnu záťaž. Kvôli zjednodušeniu tohto systému sa Komisia rozhodla revidovať smernicu o DPH, okrem iného navrhuje zriadenie jednotného online portálu (one-stop shop) pre obchodníkov. Tento portál by mal slúžiť ako jednotné kontaktné miesto pre všetkých obchodníkov v EÚ, ktorí prevádzajú svoje transakcie v režime business-to-business (B2B), ale aj pre podniky mimo EÚ, ktoré budú chcieť predávať tovar podnikom v EÚ a ktoré by sa inak museli zaregistrovať kvôli DPH v každom členskom štáte.
 
CEVI všeobecne s myšlienkou jednotného portálu súhlasí, navrhuje však aj alternatívne riešenie pre B2B v podobe jednotnej webstránky na webe Komisie, kde by boli zrozumiteľne prístupné všetky národné požiadavky. Pre B2C (business-to-consumer) pri predaji na diaľku navrhuje CEVI oslobodenie od spotrebnej dane v zemi určenia pre podniky s ročným obratom menej než 20 000 eur.
 
Skupina vyjadrila návrhom CEVI podporu.
 
Príprava na rokovanie skupiny CDG
 
IT požaduje zaradiť do programu nedávne rozhodnutie Indonézie pozastaviť import vína z EÚ, čo má byť recipročným opatrením k problematike palmového oleja.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce