Reagujeme

Rozdrobenosť slovenskej pôdy je obrovský problém, na ktorý dlhodobo upozorňujeme a ktorý nemá v európskom priestore obdobu. Aj preto Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta rozhodnutie vlády SR a schválenie materiálu, ktorým sa na Slovensku spúšťajú komplexné pozemkové úpravy.
 
 
Roky neriešená situácia s rozdrobenosťou pôdy mala a stále aj má výrazne negatívny vplyv na hospodárenie na pôde, investičné zámery, chod miest a obcí, činnosť poľnohospodárov a vzhľad krajiny a celkovo stav životného prostredia.
 
„Na vládou odobrené komplexné úpravy sme čakali 30 rokov. Oceňujeme pozitívny postoj vlády SR k tejto téme. Komplexné pozemkové úpravy nielenže vyriešia vlastnícke vzťahy na pôde, ale najmä usporiadanie vlastníckych vzťahov a vzhľad krajiny. Pri pozemkových úpravách si za jednej stôl budú musieť v najbližších rokoch sadnúť všetci zainteresovaní – poľnohospodári hospodáriaci na rôznych výmerách pôdy, starostovia, primátori, vlastníci pozemkov. Budú sa musieť dohodnúť na tom, ako budú vyzerať jednotlivé katastre“, uviedol v reakcie na spustenie komplexných pozemkových úprav predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
Proces sceľovania pozemkov, teda komplexných úprav, bude náročná téma na dohody, kompromisné riešenia a nutnosť zabezpečiť dostatočný objem finančných prostriedkov počas najbližších 30 rokov. Hlavne na začiatku procesu sa budeme stretávať s nedostatočnou personálnou kapacitou geodetických spoločností, pozemkových úradov či úrovňou jednotlivých projektov. Aj preto prijatý časový rámec zmien v dĺžke 30 rokov je reálny.
 
 
SPPK už dnes apeluje na všetky budúce vlády, aby tému pozemkových úprav nepodcenili a vyčlenili dostatočný objem finančných prostriedkov v objeme 30 mil. eur na každý rok.
 
V neposlednom rade spustenie komplexných pozemkových úprav a ich dotiahnutie do úspešného konca prispeje k upokojeniu toľko medializovaných vzťahov medzi poľnohospodármi.
 
Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3 103 katastrálnych územiach. Každoročne by mal štát spustiť pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce