Seminár Únie hydinárov Slovenska

Únia hydinárov Slovenska pokračuje v tradícii organizovania odborného seminára určeného všetkým, ktorí pracujú v hydinárskom priemysle, alebo s ním nejakým spôsobom spolupracujú.
 
 
Aj nedávny 29. ročník  s prívlastkom medzinárodný priniesol vyše dvojstovke prítomných množstvo podnetných informácii a rád z oblasti chovu, ustajnenia, kŕmenia a napájania hydiny, veterinárnej starostlivosti alebo hodnotenia rôznych vonkajších faktorov na úžitkovosť brojlerov a nosníc.
 
Ako viackrát zaznelo vo vystúpeniach odborníkov zo Slovenska i zahraničných hostí, hydina ako hospodárske zviera si vyžaduje špecifickú starostlivosť a vysokú chovateľkú disciplínu. Je citlivá na rôzne vplyvy tak z bezprostredného okolia, ako aj z vonkajšieho prostredia, ktoré môžu ovplyvniť jej úžitkovosť a zdravotnú kondíciu.
 
Bulharský odborník Kristian Draganov hovoril o skúsenostiach pri nahradzovaní sóje krmivom zo slnečnicového šrotu. Zdôraznil, že hľadanie nových zdrojov proteínov vo výžive ľudí a zvierat je celosvetový problém, ktorý musia riešiť jednotlivé vlády. V Bulharsku už niekoľko rokov úspešne dokážu aj vo výžive hydiny uplatňovať práve slnečnicový šrot.
 
Prof. Eva Tumová z České zemědelské univerzity v Prahe analyzovala vplyvy spôsobov kŕmenia na intenzitu rastu a jatočnú hodnotu kohútikov. Ako uviedla, v posledných tridsiatich rokoch došlo k významnému zvýšeniu úžitkovosti kurčiat. Klasické brojlerové kurčatá sa však nedajú použiť k predlženému výkrmu a preto vznikli 3 druhy genotypov – rýchlorastúce, stredne rýchlo rastúce a pomalé brojlery.
 
Výsledky výskumu tepelnej záťaže brojlerov v chovateľskej praxi prezentovala doc. Jana Lendelová z SPU v Nitre, základným parametrom  úžitkovosti oravky žltohnedej  sa venovala RNDr. Emília Hanusová z Výskumného ústavu živočíšnej výroby. Ako povedala, je to naše jediné plemeno kury domácej, ktoré však akosi zostáva mimo záujmu stredných a drobných chovateľov. Ak sa situácia čoskoro nezlepší, môžeme o oravku prísť.
 
Účastníci seminár dostali aj podnetné informácie týkajúce sa hlavných zásad odchovu kuričiek vo voliérových systémoch, o najnovších technológiach výroby krmív, o hygiene napájacieho systému a jeho vplyvu na úžitkovosť a zdravie hydiny, MVDr. Vladimír Seman z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach urobil rozbor kolinfekcií, ktoré sú stálym problémom v chovoch hydiny a ktorých potenciálnym nositeľom je každé kurča a preto by to mali mať chovatelia denno-denne na zreteli.
 
Na spoločenskom večeri ÚHS ocenila za dlhoročnú prácu v hydinárstve Ing. Vieru Bulíkovú zo SHP Turčianske Teplice, chovateľa hydiny Ing. Pavla Kuklu z Urminiec a riaditeľa spoločnosti Biogal Špačince Eduarda Ruisla. Všetci pracujú v hydinárstve vyše 30 rokov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce