Pracovná skupina pre zemiaky, 2. decembra 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Odhad úrody a situácia na trhu so zemiakmi a škrobovými zemiakmi
 
V PL hlásia úbytok plochy zemiakov o cca. 30 000 ha, podiel veľkých fariem je  viac než 40 %, rastie aj podiel biofariem. Pozitívne sa prejavujú propagačné akcie vlády, rastie produkcia aj spotreba. Majú ale tiež problém so suchom a veľa odrôd zemiakov je ešte z 80. rokov 20. st. a nie je odolných voči rôznym nákazám. Problém s nákazami majú aj v NL a IE. V DK je úroda priemerná, kvalita je dobrá a prakticky všetky sadenice pochádzajú z 3 fariem. Vo FR je viac než 90% sadeníc certifikovaných, výnosy sú trocha nižšie ako minulý rok. V BE a FI sú výnosy tiež nižšie. V DE pribúda zemiakov na škrob.
 
Dopad zákazu chlórprofamu na náklady farmárov
 
Sekretariát stručne informoval o negatívnych dopadoch na náklady farmárov, lebo alternatívne produkty nemajú rovnaké výsledky ako tie tradičné. Dekontaminácia skladov zatiaľ prebieha uspokojivo.
 
SPP a implementácia smernice Omnibus
 
Ohľadom implementácie smernice Omnibus sa rokovania vedú len o viazaných podporách, kde v rámci tohto opatrenia bolo alokovaných okolo 3 mld. eur (FI, FR, PL, LV, CZ).
 
Sekretariát informoval o priebehu rokovaní o SPP, čo sa týka škrobu, v členských štátoch existujú veľké rozdiely. Zároveň nie je jasná podpora ekosystémov, dobrovoľnosti a výšky podpôr.
 
Fytosanitárne otázky: prípravky na ochranu rastlín a nariadenie o ochrane rastlín
 
Sekretariát informoval, že Parlament chce predložiť významné zmeny k príslušnej smernici z roku 2009, Komisia chce analyzovať všetky chemické prvky. Celkovým cieľom je trvalá ochrana rastlín. Nové kolo rokovaní sa začne v decembri, mnoho produktov dostane nové hodnotenie, ktoré bude ešte rozšírené aj o hodnotenie EFSA.
 
Komisia chce zároveň znížiť maximálne limity rezíduí (MLR) u zemiakov, hodnotenie EFSA sa očakáva v januári a po dobu 3 mesiacov je možné pracovať na statuse výnimiek. Chlórpropán je možné používať pri šalátoch, ale nie u zemiakov, čo je neprijateľné.
 
Prioritou Copa a Cogeca je dohliadnuť na to, aby  sa do EÚ neimportovali produkty, pri ktorých sa tieto prípravky používajú.
 
Čo sa týka priorít pre zdravie rastlín, zoznam je pripravený, ale musí ho ešte schváliť Parlament.
 
Vo vzťahu k novým technikám a technológiám (GMO) sa stále čaká na vyjasnenie zo strany Súdneho dvora EÚ. Špecificky sa o tejto téme bude rokovať v pracovnej skupine pre osivá.
 
Zelená dohoda pre Európu
 
Žiadne nové informácie nie sú k dispozícii, čaká sa na reakciu Európskej komisie. Kľúčová bude otázka rozpočtu SPP.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce