Pracovná skupina pre POCC/CCC, 27. marca 2020

Zhrnutie správy zo zasadnutia
Predsedá Pekka Pesonen.
 
Výmena názorov ohľadom dopadov šírenia Covid-19 na európske poľnohospodárstvo
 
Aktuálna situácia:
Predseda informoval o novej zložke na portáli AgriInfo, kam sa ukladajú všetky podklady a dokumenty súvisiace s Covid-19. Okrem iného sa tam nachádza aj spoločné stanovisko Copa a Cogeca, FDE a EuroCommerce so žiadosťou o otvorenie hraníc pre pracovníkov a pre nákladnú dopravu, aby bolo zaistené fungovanie potravinového dodávateľského reťazca v EÚ. Ďalej sa zmienil o posúdení dopadu šírenia Covid-19 na poľnohospodárstvo, lesníctvo  a rybárstvo v EÚ, ktoré je na AgriInfo k dispozícii v 6 jazykoch. Na portáli sa nachádza aj Pesonenov prejav z ministerskej videokonferencie z 25. 3. 2020, na ktorej sa diskutovalo o najnovších problémoch a krízových opatreniach.
 
Komisia  nedávno ohlásila, že platby poľnohospodárom budú vyplácané načas a navrhla predĺženie termínu pre žiadosti o priame platby až do polovice júna.
 
Predpokladá sa oneskorenie zverejnenia stratégie Z farmy na vidličku (29. 4. 2020).
 
Rušia sa aj aprílové prezídiá, rokovania POCC sa budú zatiaľ konať každý piatok prostredníctvom videokonferencie. Podobne prebehne aj rokovanie pracovnej skupiny pre kvety.
 
Diskusia:
Mnohé krajiny (ES, NL, FR, FI, EE, DE) trápi najmä nedostatok pracovníkov v sektore zeleniny a ovocia, mliečneho sektora (LV, IE, DE) a na jatkách (DE).  ES má aj problém so  skladovaním jahôd, broskýň a nektariniek. Okrem toho sa prakticky zastavil vývoz živých zvierat do zahraničia aj v rámci EÚ. A následkom nových opatrení už v IE zavrelo jedno mliekarenské družstvo, existujú obavy o ďalšie družstvá.
 
IT vyzvalo na odloženie diskusií týkajúcich sa Zelenej dohody pre Európu  a stratégie Z farmy na vidličku (F2F) minimálne do jesene. Podporili ho aj ďalšie štáty: ES, CZ, SK, GR.
 
Pekka Pesonen celkom neodmietol myšlienku odsunúť debatu o Zelenej dohode a stratégii F2F, no upozornil, že môže dojsť k oneskoreniu reformy SPP, čo nie je pre Copa a Cogeca žiadúce.
 
Odmietol návrh NL reprezentantky na zníženie priamych platieb v prospech pestovateľov kvetín s tým, že sektoru síce treba pomôcť, ale z iných zdrojov. Na jeho otázku, či by mali Copa a Cogeca podporiť aktiváciu krízovej rezervy z SPP, odmietavo odpovedali AT, NL, PT aj GR, podľa ktorých by sa financie mali alokovať z iných zdrojov než SPP.
 
Pesonen preto vyzval členské organizácie k vyjadreniu o aktivácii krízovej rezervy. Ak by však bola vyčerpaná, musela by byť v nadchádzajúcich rokoch doplnená. Najviac dotknuté pracovné skupiny budú tiež pripravovať vlastné stanoviská. Podrobné informácie sa priebežne zverejňujú na portáli AgriInfo v záložke Covid-19.
 
   Budúce rokovanie POCC/CCC sa bude konať 3. 4. 2020 o 12.00 hod.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce