KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 2. apríla

Poslanci Národnej rady SR dnes rokovali v skrátenom legislatívnom konaní o novele Zákonníka práce. Všetky navrhované zmeny majú počas aktuálnej mimoriadnej situácie pomôcť čo najviac občanom. Súčasťou predmetného návrhu bola aj novelizácia Zákona o sociálnom poistení, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Zákona o sociálnych službách.
 

Doposiaľ schválené nariadenia upravujú organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa. Po novom sa má ustanoviť možnosť výkonu práce z domácnosti zamestnanca, ak to povaha práce umožňuje.

V oblasti sociálneho poistenia rezort práce navrhol zabezpečiť príjem ľuďom, ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti prostredníctvom dočasného predĺženia podpornej doby poberania tejto dávky na viac ako pol roka, pretože tieto osoby si nevedia v čase krízovej situácie nájsť zamestnanie. Vzťahovať sa to bude aj na prípady pred nadobudnutím účinnosti novely Zákonníka práce, aby sa to týkalo všetkých nezamestnaných, ktorých zasiahla mimoriadna situácia okolo nového koronavírusu.

Tiež sa upravia podmienky čerpania dovolenky z hľadiska oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred, a to skrátením ustanoveného času na najmenej sedem dní vopred a v prípade dovolenky, ktorá sa prenáša z predchádzajúceho alebo z predchádzajúcich rokov, na najmenej dva dni.

Zmeny sa dotknú aj zákona o službách zamestnanosti. Pri príspevku na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie sa má splnenie podmienok na jeho čerpanie preukazovať čestným vyhlásením. Medzi tieto podmienky patrí napríklad splnenie daňových a odvodových povinností. Súčasne sa pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti ministerstvo navrhlo výnimku povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora. Tento krok má podľa rezortu práce zrýchliť celý administratívny proces pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých zasiahla kríza pre pandémiu.

Doplní sa tiež ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru a ochrany pri návrate do zamestnania, ak pracovník využije dôležitú osobnú prekážku v práci na ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa. Týkať sa to má aj prípadov zamestnancov, ktorým je nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. "Zabezpečí sa rovnaká ochrana, ako sa poskytuje zamestnancovi, ktorý je dočasne pracovne neschopný," tvrdí rezort práce.
 

Novela prináša aj ďalšiu dôležitú zmenu a to, že zamestnávatelia bez zástupcov zamestnancov, teda odborárov, budú môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Týkať sa to má prípadov, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Zamestnávateľom tiež majú ubudnúť niektoré povinnosti v čase mimoriadnej situácie, čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Týka sa to napríklad oboznamovacích povinností v prípade BOZP, ktoré má firma, keď prijme nového zamestnanca alebo ho preradí na iné pracovisko.

Z novely Zákonníka práce sa pozmeňujúcim návrhom z výborov vypustilo ustanovenie, aby zamestnávatelia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mohli nariadiť zamestnancovi odpracovanie času, za ktorý mu patrila náhrada mzdy v tomto období. Pôvodne rezort práce navrhoval, aby odpracovanie bolo možné nariadiť najviac v rozsahu 400 hodín v kalendárnom roku. Táto problematika bude riešená inými inštitútmi, ktoré sa upravia v rámci sociálneho dialógu vo firme.
Zdroj: TASR
 
O niektorých pozmeňovacích návrhoch bude parlament ešte diskutovať. Legislatívny odbor SPPK preto zosumarizuje všetko podstatné v čo možno najkratšom čase a následne bude informovať členov SPPK o dôležitých zmenách.
 
 
Finančné opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa budú posúvať, malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc. Finančné opatrenia z dielne Ministerstva financií SR v súvislosti so šírením choroby COVID-19 vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.
 
O opatreniach z dielne Ministerstva vnútra SR budú poslanci hlasovať zajtra. Pripravované zmeny by sa mohli dotknúť aj vydávania dokladov. Obmedziť by sa mohlo prijímanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, napríklad pri neplatných či nesprávnych údajoch, nemuseli by sa tiež prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov. Obmedziť sa má aj prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu a vybavenie vodičských preukazov.
zdroj: TASR
 
 
Rokovanie vlády SR
 
Vláda dnes odvolala z funkcie generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Adrianu Šklíbovú, na jej miesto nastúpi od piatka (3. 4.) Gabriela Bartošová.
 
Koalícia tiež schválila jedno kľúčové opatrenie, ktoré sa týka podnikateľov a živnostníkov. Každý, kto vykazujú stratu viac ako 40 % si bude môcť posunúť platby odvodov.
 
Vládne zoskupenie by zajtra malo oznámiť finálnu dohodu s bankami. Cieľom má byť posunutie splátok úverov či hypoték.
 
Rovnako dnes vláda zakázala predaj respirátorov FFP2 a FFP3. Zakázali aj vývoz ochranných pomôcok a dezinfekcie do iných krajín.
 
Policajný zbor plní nariadenia vlády SR ohľadom zvýšenej kontroly hraničných priechodov. Od dnešného rána príslušníci Policajného zboru evidujú každú osobu, ktorá prichádza na územie Slovenskej republiky. Viac sa dočítate na tomto odkaze.
 
Slovenskí občania, ktorí žijú do 30 kilometrov od štátnej hranice, dostanú od štátu dokument, ktorý im umožní jazdiť cez hranicu bez povinnosti ísť u nás do karantény.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Nemeckí experti v súvislosti s ochorením COVID-19 varujú aj pred vlnou takzvaného potravinového nacionalizmu. V čase, keď sa pandémia rozširuje, totiž niektoré štáty sveta debatujú, alebo už začali zhromažďovať zásoby len pre vlastné obyvateľstvo. O potravinovom nacionalizme sa vyjadril aj podpredseda SPPK Marián Šolty v Rádiožurnále RTVS.
 

 
Všeobecné informácie:
 
  • Slovensko má 26 nových pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Včera bolo testovaných 1191 osôb. Do procesu testovania sa už zapojili aj súkromné laboratória. Slovensko dnes zaznamenalo aj 5 vyliečených pacientov, ktorí boli pred časom nakazení novým koronavírusom
  • Vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, sa na celom svete nakazil už takmer milión ľudí. Chorobe podľahlo už viac ako 50-tisíc nakazených, vyliečilo sa z nej viac ako 206-tisíc pacientov.
  • V Európe je najhoršia situácia stále v Taliansku a Španielsku. Polovica z celosvetového počtu potvrdených obetí zomrela v týchto dvoch krajinách.
  • Podľa WHO približne 80 percent ľudí, ktorí na nákazu koronavírusom zomreli, malo najmenej jednu ďalšiu chorobu, prevažne kardiovaskulárne ochorenie a cukrovku.
  • Vypnutie krajiny tzv. blackout, o ktorom uvažuje predseda vlády, by podľa zamestnávateľov prinieslo veľké problémy pre firmy. Vo veľkej miere by takéto opatrenie narušilo obchodné vzťahy. Premiér Igor Matovič však dnes upokojoval situáciu a upresnil, že budú zbierať ďalšie dáta a následne o nich diskutovať.
  • Zajtra má zasadnúť Ústredný krízový štáb. Hlavnou témou bude podľa slov premiéra blížiaca sa Veľká noc. Avizoval, že počas tohto obdobia by mohla prísť tvrdšia regulácia voľného pohybu občanov.
  • Na repatriáciu stále čaká 3100 Slovákov, štát však hľadá vhodné ubytovacie kapacity.
  • Celý svet je doslova zaplavený lacnou ropou. To sa začalo prejavovať aj na cenách benzínov a nafty. Podľa The Guardian ropa ešte nemusela nájsť svoje dno a cena sa môže prepadnúť až k 10 dolárom. Ťažiari totiž za pár mesiacov nebudú mať dostatok skladovacích kapacít. Tie sú v súčasnosti po celom svete naplnené už na viac ako 75 percent a ropné krajiny sa nechystajú znížiť tempo svojej produkcie.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce