Ďalší brífing: Verejná výzva

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zorganizovala 24. júla ďalší tlačový brífing, tentokrát za účasti členov Predstaventva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskaj komory. Zámerne, keďže jej členovia sa v ten deň stretli na mimoriadnom rokovaní komory. Dôvod mimoriadneho predstaventva? 
 
Mimoriadne rokovanie Predstavenstva SPPK aj k téme nájomných zmlúv 
 
Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku zásadne nesúhlasí s požiadavkou Slovenského pozemkového fondu zmeniť spôsob výpočtu nájmu za užívanie poľnohospodárskej pôdy v správe SPF. Fond pod hrozbou vypovedania nájomných zmlúv žiada poľnohospodárov, aby podpísali nové dodatky už existujúcich zmlúv a tým akceptovali výpočet nájomného nie podľa bonity pôdy /doterajší spôsob výpočtu nájomného/, ale podľa tzv. obvyklej výšky nájmu.
 
Do výzvy, ktorá má zabrániť nežiaducim zmenám, sa zapájajú samotní poľnohospodári. Podpisujú list z dielne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Podpisom vyjadrujú svoj zásadný nesúhlas so zavedením obvyklej výšky nájomného a so zmenou nájomného v priebehu agronomického roka so spätným pôsobením k 1. januáru, ktorá nezodpovedá skutočnej trhovej hodnote nájmu v jednotlivých katastrálnych územiach Slovenska a ktorá je vynucovaná štátnym orgánom pod nátlakom ukončenia nájomných vzťahov. 
 
Poľnohospodári zároveň žiadajú začať verejnú odbornú diskusiu o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.
 
 
List posielala SPPK 23. júla a v priebehu necelých 24 hodín ho zatiaľ podpísalo 100 poľnohospodárskych podnikov. Komora chce vyzbierať čo najviac podpisov a následne ich pripojiť k verejnej výzve politikom s cieľom nastoliť odbornú diskusiu k tejto téme a zmeniť rozhodnutie Slovenského pozemkového fondu o uplatňovaní obvyklej výšky nájmu.
 
„Pripravujeme výzvu pre predsedu vlády, predsedu Národnej rady SR, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, generálnu riaditeľku Slovenského pozemkového fondu a ministra pôdohospodárstva, v ktorej chceme odsúdiť spôsob, akým nám boli nanútené dodatky k nájomným zmluvám zasielaným od SPF. Chceme politikov s podporou stoviek poľnohospodárov  vyzvať k verejnej diskusii, akým spôsobom nastavovať výšku nájomného za pôdu od SPF. Nemôžeme akceptovať, aby nám bol v živých zmluvách menený spôsob výpočtu nájomného. Je najvyšší čas, aby sa slovenskí poľnohospodári spojili a verejne dali najavo, že pokiaľ tu chceme hovoriť o potravinovej sebestačnosti, tak takéto veci nie sú pre nás akceptovateľné. Apel smerom k politikom pripravujeme spoločne pre dobro slovenského vidieka a dobro slovenského poľnohospodára“, uviedol predseda SPPK Emil Macho.  
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozornila na neštandardné konanie Slovenského pozemkového fondu už 15. júla počas mimoriadneho tlačového brífingu pred Úradom vlády SR, ktorého sa zúčastnilo približne štyridsať poľnohospodárov z viacerých regiónov Slovenska. Zároveň podala podnet na Protimonopolný úrad SR. Dôvodom je podozrenie zo zneužitia dominantného postavenia Slovenského pozemkového fondu na trhu.
 
"My chceme robiť, máme obrovský záujem zvyšovať potravinovú sebestačnosť. Len musíme mať vytvorené korektné podmienky na podnikanie tak, aby sme dokázali prežiť", dodal podpredseda SPPK Miroslav Štefček.
 
Týždeň po medializovaní tejto témy /24. júla 2020/ mimoriadne zasadlo aj Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
Avizovaná pomoc 110 mil. eur bude v skutočnosti nižšia ako vlani
 
 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský už na tlačovom brífingu pred Úradom vlády SR avizoval pripravovanú pomoc pre poľnohospodárov a potravinárov vo výške 110 mil. eur pre tento rok. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory však ide v skutočnosti o 80 mil. eur nižšiu sumu, ako dostali poľnohospodári a potravinári vlani.  
 
Poľnohospodári a potravinári sú rozhorčení. Za vyššiu finančnú podporu od štátu chcú vyrábať to, čo prinesie Slovensku vyššiu potravinovú sebestačnosť – teda najmä venovať sa špeciálnej rastlinnej výrobe /ovocie, zelenina, vinič, zemiaky.../ a chovu zvierat a z nich potom produkovať slovenské potraviny.  
 
Prečo sme nemali ministra v Bruseli?
 
novinárom hovorí podpredseda SPPK Miroslav Štefček, mimoriadne Predstavenstvo SPPK nesúhlasilo s tým, že minister J. Mičovský chýbal v Bruseli 
 
Mimoriadne Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory prijalo s veľkým znepokojením aj tohtotýždňovú informáciu o tom, že minister Ján Mičovský sa 20. júla nezúčastnil kľúčového rokovania Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v Bruseli. Rokovanie sa uskutočnilo takmer po polročnej prestávke spôsobenej koronavírusom. Európski ministri diskutovali o pripravovaných zásadných stratégiách pre európskych poľnohospodárov a potravinárov – o stratégii Farm to Fork, Green Deal, Next Generation, ale aj o základných tézach členských krajín k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike, ako sú ekoschémy, viazané platby, stropovanie, presuny mredzi piliermi. Kto tlmočil naše stanovisko? Minister a ani jeho zástupca – štátny tajomník to neboli. A dokonca ani náš veľvyslanec pri EÚ, čo býva v takýchto prípadoch posledná akceptovateľná možnosť. Slovenskú stoličku tak nakoniec musela obsadiť vedúca agrooddelenia Stáleho zastúpenia Slovenska pri EÚ.
 
Regióny sú nervózne
 
Mimoriadne Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory potvrdilo, že v regiónoch je nervozita, ktorú v niektorých prípadoch strieda hnev. Slovenskí poľnohospodári a potravinári nežiadajú nič iné, len riešenie skutočných problémov domáceho agropotravinárskeho sektora. Myšlienky o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti krajiny musia už konečne vystriedať konkrétne návrhy, ktoré konečne zvýšia konkurencieschopnosť domácich  poľnohospodárov a potravinárov na jednotnom európskom trhu.
 
Pozrite si aj krátky zostrih z dnešného brífingu
 

 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce