Stav žatevných prác k 28. júlu 2014

Žatevné práce v 30. týždni boli prerušované zrážkami na celom území Slovenska.  Poľnohospodári postupne končia zber  repky olejky, doteraz bola pozberaná úroda z 92 % výmery. Jačmeň ozimný je zobratý z takmer 90 % výmery, jačmeň jarný z 80 % výmery a pšenica je pozberaná zo 68 % výmery. U ostatných plodín pokračoval zber v závislosti od zrážok.

 

V regióne Žilina a Bánovce nad Bebravou  z dôvodu silných búrok došlo k rozsiahlym záplavám a škodám.

 

Prehľad  údajov o úrode je uvedený v tabuľke. Odhad úrod podľa Štatistického  úradu SR vychádzal z údajov k 20.6.2014, odhad úrod Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy bol prepočítaný k 15.7.2014. V tabuľke uvádzame porovnanie odhadov, ako aj aktuálny stav priemerných úrod u jednotlivých plodín podľa údajov od vybratých poľnohospodárskych subjektov.

 

Prehľad úrod na základe zverejnených odhadov ŠÚ SR, VÚPOP a na základe monitoringu z regiónov.

Plodina

Odhad úrod* k 20.6.2014

Odhad úrody**

k 15. 7. 2014

Súčasné úrody***

K 28.7.2014

t/ha

t/ha

t/ha

Pšenica

4,91

3,98

5,76

Jačmeň jarný

4,36

3,82

4,91

Jačmeň ozimný

4,82

-

4,99

Jačmeň spolu

4,45

-

4,93

Raž

3,76

-

4,01

Ovos

2,83

-

3,50

Triticale

3,71

-

3,72

Hustosiate obilniny spolu

4,68

-

5,42

Repka

2,97

2,23

3,7

Zdroj: *ŠÚ SR, **VÚPOP, ***SPPK/RPPK

 

Podľa údajov z regiónov sú súčasné priemerné úrody jednotlivých plodín vyššie ako výsledky získané za posledné roky. Na základe údajov z jednotlivých regiónov však lokálne zrážky spôsobili  poľahnutie porastov, kvalita úrody, ktorá je zberaná od začiatku júla je nižšia.    

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce