Stav jesenných prác k 3. novembru 2014

Jesenný zber počas 44. týždňa pokračoval  v jednotlivých regiónoch Slovenska. Poľnohospodári pokročili u všetkých plodín, ale aj s osevom ozimín.  Podmienky na zber či na osev ozimín sú rôzne, napríklad v Nitrianskom kraji sú poľnohospodári, ktorí z dôvodu vysokej vlhkosti ešte nezačali so zberom kukurice na zrno. Poľnohospodári na Liptove zas nestihli osev ozimín, a tak viac ako 50 % plánovanej výmery nebude osiatych oziminami. Počas týždňa bola pozberaná úroda z výmery približne 17.000 ha kukurice na zrno,  slnečnica takmer z 2.000 ha a zemiaky približne z 500 ha. Priemerná úroda kukurice na zrno bola na základe dostupných  údajov 9,18 t/ha (stále je však väčšina úrody na koreni), priemerná úroda slnečnice 2,78 t/ha, priemerná úroda zemiakov 24,71 t/ha a priemerná úroda cukrovej repy 62,98 t/ha.  

 

 

Prehľad osiatych plôch, produkcia a úroda jednotlivých plodín  k 3.11.2014                            

Plodina

*osiata výmera

 

Pozberaná od začiatku prác

 

Priemerná úroda k 3.11.2014

 

*Priemerná úroda ŠÚ SR

ha

ha

t/ha

t/ha

Kukurica na zrno

219 607

53 746

9,18

7,26

Slnečnica

77 083

63 007

2,78

2,76

Cukrová repa

22 077

10 291

62,98

58,17

Zemiaky

8 340

5 273

24,71

19,74

zdroj: *ŠÚ SR, SPPK, RPPK, výmery a sú zaokrúhlené na celé čísla

 

Nízke nákupné ceny nezabezpečia dostatočný finančný kapitál mnohým podnikateľom v poľnohospodárstve. Poľnohospodári, ktorí majú kapacity na uskladnenie úrody a možnosť sušenia, čakajú s predajom úrody na neskoršie obdobie. Ceny kukurice na zrno sú pod 90 eur/t.

 

 

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce