Manuál pre zamestnávateľa - sprievodca systémom duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie založené na učebnej zmluve medzi zamestnávateľom a žiakom a zmluve o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou je spojením praktického vyučovania u zamestnávateľa s teoretickým vzdelávaním v odbornej škole. Je významným nástrojom pre znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí, ktorej hlavnou príčinou je nesúlad medzi zručnosťami súčasných absolventov škôl a potrebami zamestnávateľov.

V súčasnosti je to jedna z charakteristických nevýhod mladých ľudí vstupujúcich na trh práce. Odborné vzdelávanie a príprava v systéme na povolanie priamo u zamestnávateľa môžu zohrať nezastupiteľnú úlohu v zlepšovaní tohto stavu a súčasne je aj nástrojom pre zosúladenie počtu absolventov odborného vzdelávania v jednotlivých učebných odboroch a študijných odboroch s potrebami trhu práce.

Sprievodca duálnym vzdelávaním je určený zamestnávateľom, ktorí sa rozhodujú o vstupe do systému odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania duálnym vzdelávaním. Obsah materiálu môže pomôcť zorientovať sa v problematike duálneho vzdelávania, poskytuje základné informácie o podmienkach výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce