Manuál pre strednú odbornú školu, zriaďovateľa SOŠ a zamestnávateľa - sprievodca systémom duálneho vzdelávania

Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie systémom duálneho vzdelávania priamo u zamestnávateľa môže zohrať nezastupiteľnú úlohu v zlepšovaní tohto stavu. Je súčasne aj nástrojom pre zosúladenie počtu absolventov odborného vzdelávania v jednotlivých učebných odboroch a študijných odborov s potrebami trhu práce.

Manuál „Systém duálneho vzdelávania - manuál pre strednú odbornú školu, zriaďovateľa školy a zamestnávateľa“ má byť sprievodcom pre pracovníkov strednej odbornej školy a pracovníkov jej zriaďovateľa a súčasne aj pre pracovníkov zamestnávateľa, ktorí sa rozhodnú zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania a tak prevziať zodpovednosť za praktické vyučovanie žiakov stredných odborných škôl. Sprevádza školu a zamestnávateľa samotným procesom vstupu do systému duálneho vzdelávania a výkonom praktického vyučovania u zamestnávateľa. Poskytuje škole a zamestnávateľovi základné informácie o legislatívnych podmienkach duálneho vzdelávania a praktického vyučovania v systému odborného vzdelávania, informácie o podmienkach hmotného a finančného zabezpečenia žiaka, informácie o daňových a odvodových povinnostiach zamestnávateľa a žiaka spojených s poskytovaním praktického vyučovania ako aj základné informácie k samotnému výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Cieľom manuálu je poskytnúť škole, jej zriaďovateľovi, žiakovi ale aj zamestnávateľovi komplexné informácie, ktoré im pomôžu zodpovedať všetky otázky, s ktorými sa stretnú na ceste odborného vzdelávania a prípravy žiaka s učebnou zmluvou v systéme duálneho vzdelávania. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce