Zväzy, Združenia, Únie

AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

prezident

vedúci sekretariátu

Ing. Peter Matejovič
Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina
Tel.: +421 38/539 82 16 
Ing. Juraj Huba
Rybárska 37, 949 01 Nitra
Tel.: +421 911 808 152 

Ovocinárska únia SR

predseda

tajomníčka zväzu

Marián Varga
Plantex, č.417, 922 08 Veselé pri Piešťan.
Tel.: 033/ 779 63 22, Fax: 033/ 779 63 21
E-mail: varga@plantex.sk
Jana Žatková
č. 417, 922 08 Veselé p. Piešťanoch
E-mail: zatkova@ovsr.sk

Slovenská holsteinská asociácia, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ

Vladimír Chovan
Nádražná 36, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel.: 02/ 459 43 715, 459 43 741, Fax: 02/459 43 831
E-mail: holstein@holstein.sk
Ivan Hrica
Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/ 459 43 715, 459 43 741, Fax: 02/459 43 831
E-mail: hrica@holstein.sk

Slovenská poľovnícka komora

prezident

výkonný riaditeľ

Tibor Lebocký
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 1
Tel.: 02/ 572 03 311, 12 , Fax: 02/ 572 03 315 
E-mail: spz@polovnictvo.sk
Imrich Šuba
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 1
Tel.: 02/ 572 03 311, 12 , Fax: 002/ 572 03 315 
E-mail: spz@polovnictvo.sk

Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia

predseda

výkonný riaditeľ

Ing. Henrich Gere
 
Štrková 1, 946 32  Marcelová
Tel.: 035/77 98 181
E-mail: h.gere@oseva.eu
Mgr. Monika Czanner 
Polianky 5, 841 01 Bratislava
Tel.: 02/ 654 40 748
E-mail: sssa@stonline.sk

Slovenská spoločnosť mlynárov

predseda

tajomník spoločnosti

Peter Močko
Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. 
Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov
Tel.: 036/775 00 11, Fax: 036/775 00 01
E-mail: sekretariat@mlyn.sk, pmocko@mlyn.sk
Ing. Ondrej Šaling, CSc.
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/554 24 547, Fax: 02/556 48 155
E-mail: spol.mlynarov@stonline.sk

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

predseda 

výkonný riaditeľ

Oliver Šiatkovský
PVOD Madunice 
922 42 Madunice
Tel.: 033/ 74 31 182, Fax: 033/ 74 31 182
E-mail: siatkovsky@gmail.com

Jozef Šumichrast

Vajanského 22, 917 01 Trnava
Tel.: 033/ 551 16 15, Fax: 033/ 551 12 79
E-mail: rppktt@sppk.skrppktt@stonline.sk

Slovenský rybársky zväz (Rada)

prezident

tajomník zväzu

Rudolf Boroš
Slovenský Rybársky zväz, Rada 
A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Tel.: 041/ 507 36 11, Fax: 041/ 562 69 06
E-mail: rudolf.boros@zoznam.sk
Ľuboš Javor
Slovenský rybársky zväz, Rada 
A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Tel.: 041/ 507 36 11, Fax: 041/ 562 69 06
E-mail: tajomnik@srzrada.sk

Slovenský zväz olejninárov

predseda

tajomníčka zväzu

Jozef Rebro
Arimex Bratislava spol. s r.o. 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02 / 547 74 982, Fax: 02 / 547 74 994
E-mail: szo@szo.sk, rebro@arimex.sk
Kristína Šušotová
Slovenský zväz olejninárov 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
E-mail: szo@szo.sk

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

prezident

tajomník zväzu

Ladislav Nagy
Hlavná 325, 900 41 Rovinka
Tel.: 02/ 456 46 971, 459 80 094, Fax: 02/ 456 46 971
E-mail: zvazchkt@isternet.sk
Ing. Peter Tomlein, PhD.
Hlavná 325, 900 41 Rovinka
Tel.: 02/ 456 46 971, 459 80 094, Fax: 02/ 456 46 971
E-mail: zvazchkt@isternet.sk

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

predseda

výkonná riaditeľka

Alexander Pastorek
Agrocoop, a.s.
Hlavná č. 54, 946 52 Imeľ
Tel.: 035/ 768 62 06, Fax: 035/ 768 61 61
e-mail: agrocoop@slovanet.sk
Margita Štefániková
Výstavná 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/657 21 92, Fax: 037/657 21 93
e-mail: szpm@agrokomplex.sk

Slovenský zväz včelárov (ÚV)

predseda

podpredseda

Ľudovít Gál
Šumina 392, 951 73 Jelenec
Tel.: 037/642 18 36, E-mail: sekretariat@vcelari.sk
Milan Sláviček
Svrčia 14, 824 08 Bratislava 4
Tel.: 02/654 21 460, Fax: 02/654 21 460
E-mail: sekretariat@vcelari.sk

Únia hydinárov Slovenska

predseda

výkonný riaditeľ

Timotej Husár
HSH s.r.o 
Majer č.236, 951 35 Veľké Zálužie
Tel.: 037/659 22 80, Fax: 037/659 25 06
E-mail: hsh@hsh.sk
Daniel Molnár

Únia potravinárov Slovenska

predseda

výkonná tajomníčka

Stanislav Voskár
Slovenský mliekarenský zväz
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/554 109 45, Fax: 02/554 109 45
E-mail:voskar@smz.sk
Mgr. Tatiana Belová
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/ 502 17 402, Fax: 02/555 64 800
E-mail:belova@sppk.sk

Združenie agropodnikateľov Slovenska

výkonný riaditeľ

predseda predstavenstva

Ing. Martin Calek, PhD.
SCPV 
Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: 037/ 77 84 204, Fax: 037/ 77 84 205
E-mail: zas@zas.sk
Oliver Šiatkovský
PVOD Madunice 
922 42 Madunice
Tel.: 033/ 74 31 182, Fax: 033/ 74 31 182
E-mail: siatkovsky@gmail.com

Združenie chovateľov rýb na Slovensku

prezident

výkonný riaditeľ

Mirko Hrča
Rybárstvo-Požehy s.r.o. 
č. 273, 038 23 Dubové
Tel.: 043/492 10 47, Fax: 043 / 490 13 82
E-mail: rybarstvopozehy@stonline.sk
Ján Pika
Združenie chovateľov rýb na Slovensku 
č. 258, 038 42 Príbovce
Tel.: 043/421 00 14, Fax: 043/421 00 14
E-mail: slovryb@slovryb.sk

Združenie pestovateľov obilnín

predseda

výkonná tajomníčka

Jozef Urminský
PPD Prašice - Jacovce 
956 21 Jacovce
Tel.: 038/536 13 33, Fax: 038/532 43 38
E-mail: sekretariat@ppdprasice.sk
Vladimíra Debnárová
Združenie pestovateľov obilnín 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 0903 744 433 

Združenie pre rozvoj bezorbových technológii v rastlinnej výrobe

predseda

výkonný manažér

Ing. Rastislav Bušo, PhD.
CVRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby 
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel.: 033/ 772 23 11, 772 23 12, Fax: 033/ 772 63 06
E-mail: buso@vurv.sk
Ing. Roman Hašana, PhD.
CVRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby 
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel.: 033/ 772 23 11, 772 23 12, Fax: 033/ 772 63 06
E-mail: hasana@vurv.sk

Zemiakársky zväz Slovenska

predseda

tajomník zväzu
Viliam Bezák
Triana 
P.O. BOX 204, 810 00 Bratislava
Tel.: 02/628 031 65 
Dana Flórová
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/551 42 58, Fax: 044/551 42 58
E-mail: lppklm@sppk.sk

Slovenský konzervárenský zväz

predseda

výkonná tajomníčka

Ing. Michal Demeter
RISO-R, s.r.o. 
Košická cesta 2074, 979 01  Rimavská Sobota
Tel.: 047/ 563 11 74
E-mail: demeterm@riso-r.sk
Jana Plačková
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/502 17 205
E-mail: plackovaskz@mail.t-com.sk

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ

tajomníčka zväzu

Vladislav Paľurik
Novozámocká 183/408
951 12 Ivanka pri Nitre
Ing. Peter Polák, PhD.
 Novozámocká 183/408
951 12 Ivanka pri Nitre
Jana Mészárošová
Starohájska 29, 851 02 Bratislava
Tel.: 02/ 625 223 17, Fax: 02/ 625 223 18
E-mail: zchmd@zchmd.eu

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ 

prof. Inf Marko Halo PhD.
 
Moravecká 32
951 93 Topoľčianky
Ing. František Grácz
Moravecká 32
951 93 Topoľčianky
Tel: +421 37 630 06 75
Mob.: +421 905 832 412

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ

Andrej Imrich
Výskumný ústav živočíšnej výroby 
Hlohovecká 2, 949 02 Nitra
Tel.: 037/654 62 67, Fax: 037/654 62 31
E-mail: imrich.andrej@atlas.sk
neobsadená funkcia
 

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ

Igor Nemčok
RD HRON Sl. Ľupča
976 13 Slovenská Ľupča
E-mail: rdhron@rdhron.sk
Slavomír Reľovský
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 413 50 27, Fax: 048/ 413 50 27
E-mail: zchok.relovsky@orangemail.sk

Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku

predseda

výkonná tajomníčka

Ján Paciga
č.126, 032 04 Liptovský Ondrej
Tel.: 044/ 551 42 59, Fax: 044/ 551 42 59
E-mail: zchpd@nextra.sk
Mária Ruseková
č. 126, 032 04 Liptovský Ondej
Tel.: 044/ 551 42 59, Fax: 044/ 551 42 59
E-mail: zchpd@nextra.sk

Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka, družstvo

predseda predstavenstva

výkonný riaditeľ
Ing. Peter Repiský
PD Kozárovce
935 22  Kozárovce
 Tel.: 036/634 11 30 Fax.: 036/ 622 96 69
Mobil: 0907 527 816
Matúš Kohút
Sv. Michala 4, 934 01 Levice
Tel.: 036/ 622 96 69, Fax: 036/ 622 96 69
E-mail: zchssd@simmental.sk

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice

predseda

tajomníčka zväzu

Ladislav Moravčík
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. 
Komjatická č. 67, 940 85 Nové Zámky
Tel.: 035/ 642 83 14, Fax: 035/ 642 83 18
E-mail: polno@polno.sk
Dana Borbélyová
Cabajská 10, 949 01 Nitra
E-mail: danaborbelyova@gmail.com, zpsk@nextra.sk

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska

predseda

výkonná riaditeľka

Robert Kovács
KOVACS AGRO, spol. s r.o. 
Lukov Dvor 1, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 655 69 90, Fax: 037/ 652 55 28
E-mail: sekretariat@kovacsagro.sk
Eva Tomkuljaková
Radlinského 1, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/ 743 57 25, Fax: 033/ 732 06 34
E-mail: zp.cukrovarepa@stonline.sk

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností

predseda

výkonný tajomník

Milan Mišánik
Dakna Námestovo, družstvo 
Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/552 25 22, Fax: 043/ 555 23 17
E-mail: dakna@dakna.sk, zpd@stonline.sk
Stanislav Zelený
Priemyselná 6, 824 97 Bratislava 2
Tel.: 02/ 534 15 514, Fax: 02/ 534 14 54
E-mail: zpd@zpd.sk

Zväz roľníkov a agropodnikateľov Slovenska

predseda

podpredseda

Viliam Kompas
Kozmonautov 8, 949 92 Nitra
Tel.: 037/653 13 97, Fax: 037/653 13 97
E-mail: vkompas@stonline.sk
Peter Horváth
Podzáhradná 391, 925 07 Mostová
Tel.: 031/784 86 19, Fax: 031/874 86 20
E-mail: horvath.peter@stonline.sk

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

prezident

výkonná riaditeľka

Ľubomír Vitek
ZVHV
Pražská 15, 811 04 Bratislava 1
E-mail: ofzvhv@gmail.com
Ing. Jaroslava Pátková, PhD.
Pražská 15, 811 04 Bratislava 1
E-mail: zvhv@zvhv.sk

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

predseda

tajomník zväzu

Marian Uhrík
PARTNER - vetagro, spol. s r.o. 
Krížna 44, 821 08 Bratislava 1
Tel.: 02/555 71 355, Fax: 02/555 22 334
E-mail: uhrik@vetagro.sk
Marek Lukáčik
Krížna 44, 821 08 Bratislava 1
Tel.: 02/556 45 496 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce