Osvedčenie pre poskytovanie praktického vyučovania v SDV - Manažérsky sumár procesov zamestnávateľa pre vstup do DV II. etapa 2015

Cieľom tohto manažérskeho sumára je poskytnúť zamestnávateľovi rýchlu orientáciu v procesoch, ktoré vedú k získaniu Osvedčenia pre poskytovanie praktického vyučovania v študijnom odbore alebo učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania, ktoré je podmienkou pre vstup zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania.
 
Spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore systémom duálneho vzdelávania je materiálno-technická, odborná a personálna spôsobilosť zamestnávateľa vykonávať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom, zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a najmä spôsobilosť zamestnávateľa odborným vzdelávaním v rozsahu praktického vyučovania zabezpečiť prípravu žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programov, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania a predovšetkým s potrebami trhu práce.
 
Manažérsky sumár obsahuje jednotlivé kroky, ktoré musí zamestnávateľ vykonať v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, aby získal oprávnenie pre poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Podrobnejšie je proces získania osvedčenia a systém duálneho vzdelávania uvedený v príručke „Manuál pre systém duálneho vzdelávania“, ktorý je výstupom národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce