Pracovná ponuka: Odborný pracovník pre oblasť potravinárstva a obchodu

Miesto práce: Bratislava
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 1250 EUR, pohyblivá zložka mzdy: do 250 EUR mesačne,  625 EUR polročne),
 
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • sledovanie a poskytovanie aktuálnych odborných informácií z oblasti potravinárstva členskej základni,
 • monitorovanie vývoja a uplatňovania legislatívnych predpisov súvisiacich s potravinárstvom, ochranou životného prostredia a odpadovým hospodárstvom, vrátane pripomienkovania zadaných predpisov a zastupovania zamestnávateľa v konaní pred orgánmi štátnej správy,
 • analytické a štatistické práce podľa zadania pre oblasť potravinárstva - tvorba výberových zostáv z potravinárskej databázy, spracovávanie ekonomických údajov o výrobe vybraných potravinárskych sektorov, o vývoji počtu zamestnancov v potravinárskom priemysle, o exporte a importe vybraných potravinárskych výrobkov,  o priemernej mesačnej mzde zamestnancov jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu, o potravinárskych kapacitách, o spotrebe potravín a nápojov v SR a pod.,
 • spolupráca s organizačnými zložkami zamestnávateľa, členskou základňou zamestnávateľa a verejnou správou a jej organizáciami, vrátane účasti na poradách a seminároch,
 • príprava a organizácia odborných seminárov zameraných na aktuálne potravinárske témy,
 • podpora členskej základne v oblasti propagácie slovenských potravín – účasť na výstavách, Značka kvality a pod.,
 • spolupráca pri príprave článkov do periodickej tlače a na webový portál SPPK,
 • vedenie archívu správ k celej škále vyššie uvedenej problematiky,
 • príprava podkladov a účasť na zasadnutiach orgánov zamestnávateľa,
 • zabezpečenie záznamov z rokovaní členskej základne,
 • iné úlohy v rámci právnej agendy zamestnávateľa.
 
Iné výhody
 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť čiastočnej práce z domu
 • možnosť práce na projektoch
 
Požiadavky na zamestnanca
 
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
 
Vzdelanie v odbore
Potravinárstvo
 
Požadovaná prax
Prax v potravinárstve minimálne 2 roky
 
Iné
vodičský preukaz skupiny B
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • jazykové požiadavky: angličtina
 • aktívny prístup k riešeniu zadaní
 • samostatnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • bezodkladné plnenie plnenia úloh, dobrý time management
 • administratívna zručnosť
 • • chuť učiť sa nové veci, inovatívne myslenie
 • precíznosť, spoľahlivosť
 • príjemné vystupovanie a komunikatívnosť
 
Inzerujúca spoločnosť
 
Stručná charakteristika spoločnosti
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je právnická osoba zriadená zákonom č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov. V zmysle § 1 cit. zákona je komora definovaná ako neštátna, samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. Ide o jedinú a najväčšiu samosprávnu organizáciu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorá je zriadená zákonom.

Informácie o výberovom konaní
Ďakujeme všetkým záujemcom o inzerovanú pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov.
 
Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov predovšetkým práva dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.sppk.sk. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať najmä zaslaním písomného odvolania na adresu sídla zdravotnej poisťovne, e-mailom na sppk@sppk.sk, alebo odovzdaním písomného odvolania na úrade Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
Adresa spoločnosti
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava
 
Kontakt
Kontaktná osoba:  Ing. Henrieta Vrábľová

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN