Odborný pracovník pre oblasť poľnohospodárstva a služieb

Miesto práce: Bratislava

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 1600 EUR, pohyblivá zložka mzdy: od 800 EUR polročne

Termín nástupu: od 02.09.2022

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • analytické, štatistické práce  a sledovanie vývoja ekonomických vzťahov v poľnohospodárstve, potravinárstve a službách pre agropotravinársky komplex,
 • spolupráca na odborných stanoviskách a komunikácii v rámci spolupráce SPPK s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ďalšími rezortnými inštitúciami,
 • sledovanie a poskytovanie aktuálnych odborných informácií z oblasti poľnohospodárstva členskej základni,
 • spolupráca na odborných stanoviskách a komunikácii v rámci spolupráce SPPK s poľnohospodárskymi komorami krajín V4 a krajín troch morí a COPA a COGECA,
 • monitorovanie vývoja a uplatňovania legislatívnych predpisov súvisiacich s poľnohospodárstvom (najmä oblasť živočíšnej výroby), vrátane pripomienkovania zadaných predpisov v rámci legislatívneho procesu a zastupovania zamestnávateľa v konaní pred orgánmi štátnej správy,
 • monitorovanie jarných, žatevných a jesenných prác, ako aj škôd všetkých typov v spolupráci s organizačnými zložkami zamestnávateľa,
 • spolupráca s organizačnými zložkami zamestnávateľa, príprava a organizácia odborných seminárov zameraných na aktuálne poľnohospodárske témy,  
 • spolupráca pri príprave článkov do periodickej tlače a na webový portál SPPK,
 • príprava podkladov a účasť na zasadnutiach orgánov zamestnávateľa,
 • iné úlohy v rámci agendy odboru poľnohospodárstva a služieb.

Iné výhody

 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť čiastočnej práce z domu
 • možnosť práce na projektoch
 • služobný notebook a telefón

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

 

Vzdelanie v odbore

Ekonomika, poľnohospodárska ekonomika, poľnohospodárstvo
 

Požadovaná prax

Prax v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, finančnom sektore výhodou

 

Iné

Vodičský preukaz skupiny B

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • jazykové požiadavky: anglický jazyk slovom a písmom
 • aktívny prístup k riešeniu zadaní
 • samostatnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • bezodkladné plnenie zadaných úloh, dobrý time management
 • administratívna zručnosť
 • chuť učiť sa nové veci, inovatívne myslenie
 • precíznosť, spoľahlivosť
 • príjemné vystupovanie a komunikatívnosť

 

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je právnická osoba zriadená zákonom č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov. V zmysle § 1 cit. zákona je komora definovaná ako neštátna, samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania jej členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. Ide o jedinú a najväčšiu samosprávnu organizáciu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorá je zriadená zákonom.


Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým záujemcom o inzerovanú pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov predovšetkým práva dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.sppk.sk. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať najmä zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, e-mailom na [email protected], alebo odovzdaním písomného odvolania v úrade Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Ján Baršváry

E-mail: [email protected],

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN