Moderné trendy v chove ošípaných

Moderné trendy v chove ošípaných

Študijný materiál je zameraný na prezentovanie prístupu k najmodernejším trendom vo výžive manažmente a technológiách pri chove ošípaných. Dozviete sa o správnom manažmente prasníc pre dosiahnutie maximálneho počtu prasiatok vo vrhu, a aj ako tie prasiatka odchovať. Pozornosť je venovaná aj novým trendom v správaní sa spotrebiteľov či environmentálnej stránke produkcie bravčového mäsa.

29.12.2021

Chov mäsového dobytka

Chov mäsového dobytka

Materiál sa venuje hlavne definovaniu ideálneho času pôrodov pre maximalizáciu využitia prírodných zdrojov. Dôležitou súčasťou chovu mäsových kráv je pasienkarstvo, preto sa lekcia venuje vybaveniu pasienkov, technike pasenia a technológiám využívaným pri pastevnom chove mäsového dobytka.

29.12.2021

Presný chov oviec

Presný chov oviec

Manažment chovu oviec v 21. storočí si vyžaduje viac upriamovať pozornosť na potreby individuálnych zvierat. Presný chov oviec umožňuje nepretržite kontrolovať správanie, zdravotný stav, parametre úžitkovosti a reprodukcie či welfare oviec v reálnom čase.

29.12.2021

Aktuálne trendy v chovoch nosníc

Aktuálne trendy v chovoch nosníc

Spotrebiteľ má na pulte možnosť výberu viacerých druhov vajec, či už ide o spôsob chovu alebo obsah látok vo vajciach. Medzi jednotlivými spôsobmi chovu nosníc sú podstatné rozdiely, avšak kvalita ani zloženie vajec vôbec nezávisí od spôsobu chovu nosníc, ale iba od zloženia krmiva, ktoré je nosniciam podávané.

29.12.2021

Aktuálne trendy vo výkrme a spracovaní hydiny

Aktuálne trendy vo výkrme a spracovaní hydiny

Spotrebiteľ má pri nákupe hydinového mäsa možnosť výberu viacerých druhov produktov. Na trhu sú ponúkané kurčatá z klasického chovu, welfare chovu, pomaly rastúce kurčatá alebo kurčatá chované vo voľnom výbehu. Aké podmienky sú stanovené pre jednotlivé spôsoby chovu kurčiat legislatívou a aké sú ich výhody, nevýhody a rozdiely medzi nimi? To sa môžete dozvedieť z tejto prednášky.

29.12.2021

Vinohradnícka a vinárska legislatíva

Vinohradnícka a vinárska legislatíva

Prednáška sa zaoberá základom vinohradníckej a vinárskej legislatívy, ktorá je súčasťou spoločnej organizácie trhu s vínom. Je určená pre študentov stredných odborných škôl na krátke oboznámenie, ako a v čom všetkom je vinohradníctvo a vinárstvo regulované.

29.12.2021

Podporné schémy v zeleninárstve a zemiakarstve

Podporné schémy v zeleninárstve a zemiakarstve

Prednáška sa zameriava na formy podpory pre pestovateľov zeleniny a zemiakov. Jej cieľom je v štruktúrovanej a prehľadnej podobe vytvoriť obraz o možnostiach podpory. Zameriava sa na aktuálne formy podpory do roku 2022 a taktiež na ešte rozpracované podporné schémy v zeleninárstve a zemiakarstve od roku 2023.

29.12.2021

Technika a technológie poľnohospodárskeho podniku na pestovanie zeleniny a zemiakov

Technika a technológie poľnohospodárskeho podniku na pestovanie zeleniny a zemiakov

Prednáška sa zameriava prierezovo na všetky operácie, ktoré sú potrebné vzhľadom na zvolený spôsob pestovania zeleniny a zemiakov a z toho vyplývajúce potrebné strojno-technologické vybavenie.

29.12.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN