Realizácia neprojektových opatrení PRV v prechodnom období (2021-2022)

Realizácia neprojektových opatrení PRV v prechodnom období (2021-2022)

Na internetovej stránke PPA bolo zverejnené Oznámenie Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka, v ktorom sa nachádzajú informácie o realizácii neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka v prechodnom období rokov 2021-2022.

PPA

26.03.2021

Ako prebiehajú pracovné skupiny k intervenčnej stratégii?

Ako prebiehajú pracovné skupiny k intervenčnej stratégii?

Rezortné ministerstvo aktuálne pracuje na ďalšej časti mozaiky novej SPP a tou je intervenčná stratégia, ku ktorej zriadila aj pracovné skupiny. Na týchto diskusiách sa veľmi aktívne zúčastňujú aj zástupcovia SPPK. Čo je úlohou pracovných skupín a ako fungujú? Dozviete sa v novom podcaste.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

26.03.2021

Návrhy SPPK na legislatívne úpravy a zmeny právnych predpisov

Návrhy SPPK na legislatívne úpravy a zmeny právnych predpisov

Prečítajte si výstupy SPPK k legislatívnym úpravám pre odvetvie poľnohospodárstva a potravinárstva a zmenám právnych predpisov pozemkového práva, ktoré boli zaslané NPPC ako podklad do pripravovanej koncepcie do roku 2035.

SPPK

26.03.2021

Ukrajina - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Ukrajina - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Podmienkou vstupu všetkých cudzincov na územie Ukrajiny pre prichádzajúcich z krajín tzv. červenej zóny je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

26.03.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Dovoľujeme si informovať Vás, že na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 2. Výzva je otvorená od 25. 03. 2021 do 25. 05. 2021.

PPA

25.03.2021

Jarné práce v roku 2021 za 11. týždeň (aktuálne k 24.03.2021)

Jarné práce v roku 2021 za 11. týždeň (aktuálne k 24.03.2021)

V 11. týždni prebiehal v nižšie položených oblastiach výsev jarín, v mnohých regiónoch boli práce prerušené z dôvodu chladného počasia a atmosferických zrážok.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  25.03.2021

Porada regionálnych komôr

Porada regionálnych komôr

Ďalšia z pravidelných porád s regiónmi sa venovala najmä Plánu obnovy, monitoringom a pracovným skupinám k intervenciám. Uskutočnila sa online 24. marca.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

24.03.2021

Pripomienky SPPK k Plánu obnovy a odolnosti SR

Pripomienky SPPK k Plánu obnovy a odolnosti SR

SPPK v priebehu jesene a záveru roka neustále upriamovala pozornosť na absenciu rezortu v pláne obnovy a apelovala na jeho zaradenie. Medzirezortné pripomienkovanie bolo ukončené 22.3.2021. Celkovo bolo vznesených 2 444 pripomienok, z toho 1375 zásadných.

SPPK

24.03.2021

Maďarsko - podmienky vstupu a aktuálne opatrenia proti šíreniu COVID-19

Maďarsko - podmienky vstupu a aktuálne opatrenia proti šíreniu COVID-19

Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia maďarskej vlády. Kontroly hraníc sú predĺžené do 29. marca 2021

Ministerstvo vnútra

24.03.2021

Slovenské víno prehráva s koronou. Výsledkom môže byť debakel

Slovenské víno prehráva s koronou. Výsledkom môže byť debakel

Napriek množstvu úspechov slovenských vín v zahraničí často siahneme po cudzokrajných. V obchodných sieťach je u nás zo 100 vín len 30 slovenských. Prečítajte si nový článok zo série SME sebestační. Tentoraz sme sa bližšie pozreli na aktuálny stav v sektore vína.

SME Creative

23.03.2021

Do pozornosti

Slovenskí exportéri sa dohodli na spolupráci s poľnohospodármi a potravinármi

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho a predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek včera 6. apríla podpísali memorandum o spolupráci, ktoré vytvára základnú bázu a rámec budúcich spoločných aktivít.

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 17. marca 2021

Európska zelená dohoda (EZD) a SPP, Informácie o nedávnej štúdii Európskeho parlamentu o „50 najväčších príjemcoch dotácií SPP a Fondu súdržnosti v každom členskom štáte EÚ” a ďalšie.

Pracovná skupina pre CCC, 24. marca 2021

Aktualizované informácie o programe Fields, Okrúhly stôl o vývoji záujmov poľnohospodárskych družstiev v členských štátoch a ďalšie.

Pracovná skupina pre udržateľné financovanie (taxonómiu), 26. marca 2021

Pekka Pesonen informoval, že Európska komisia zaslala 20. 3. 2021 členským štátom revidovaný návrh delegovaného aktu k taxonómii. Odborná skupina pre taxonómiu tvorená expertmi z členských štátov prejednávala návrh 24. 3. 2021.

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 16. marca 2021

Prezentácia platformy SMARTCHAIN, Prehľad najnovších aktivít a budúcich priorít týkajúcich sa výskumu a inovácií a ďalšie.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce