Termínovník podujatí

Termínovník podujatí
organizovaných v rámci SPPK v roku 2017 
 
                                                           Aktualizované: 24.11.2017 6:30
Dátum Podujatie Organizátor
24.11.2017 Seminár na tému“ Novela zákona č 330/91 o pozemkových úpravách s účinnosťou od 1.9.2017 a zákon č 97/201322.“  hotel Jánošík L. Mikuláš o 9,00 hod. LPPK LM
27. – 28.11.2017 Školenie predsedov a riaditeľov podnikov členských subjektov RPPK Trnava a RPPK Senica RPPK TT, RPPK SE
28.11.2017 Seminár „ Ochrana osobných údajov“ – Most Slávy Trenčianske Teplice RPPK TN
28. – 30.11.2017 Školenie hlavných ekonómov členských subjektov RPPK Trnava a RPPK Senica RPPK TT, RPPK SE
29.11.2017 Zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady RPPK Nové Zámky RPPK NZ
29.11.2017 Zasadnutie Dozornej rady LPPK Liptovský Mikuláš LPPK LM
november Seminár k pravidlám podávania žiadostí cez GSAA RPPK Zvolen
2.dekáda novembra Pracovné stretnutie zástupcov členských subjektov, Veľké Teriakovce GPPK Rimavská Sobota
30.11. – 1.12.2017 Odborný seminár vo forme diskusných blokov na tému: „Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva?“ v kaštieli Mojmírovce. Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska
december Predstavenstvo RPPK Zvolen RPPK Zvolen
4.12.2017 Zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady RPPK Levice RPPK LV
4.12.2017 Pracovné stretnutie NPK, Banská Bystrica o 10:00, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 SPPK
6.12.2017 Stretnutie bývalých a terajších vedúcich pracovníkov poľnohospodárskych a potravinárskych subjektov  okresu Galanta v Sládkovičove. RPPK GA
6.12.2017 Sladovnícka konferencia, Agroinštitút Nitra SZVPS
7.12.2017 Sladovnícka ko   nferencia, hotel Yasmin, Košice SZVPS
7.12.2017 Školenie "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017" RNDr. Jozef Mihál RPPK NZ
8.12.2017 Seminár k účtovnej závierke, Ružomberok  9,00 hod. LPPK LM
12. – 13.12.2017 Predvianočné ovocinárske dni Piešťany Hotel Magnólia. OUSR
12.12.2017 Seminár k priamym platbám, ANC, prednášajúci: Círia Trebatický LPPK LM
12.12.2017 Školenie "Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2017" Ing. Mária Moravčíková RPPK NZ
13.12.2017 Zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady LPPK Liptovský Mikuláš LPPK LM
13.12.2017 Riadne zasadnutie Predstavenstva a DR RPPK Galanta v Sládkovičove RPPK GA
14.12.2017 Zasadnutie Predstavenstva a DR RPPK Komárno v Iži. RPPK KN
15.12.2017 Seminár na tému :" Nájom poľnohospodárskych pozemkov, lesných pozemkov, legislatívne zmeny." na družstve Agrospol Bolkovce. RPPK LC
  ROK 2018  
15.1 – 18.1.2018 Školenie pre technických pracovníkov poľnohospodárskych podnikov, Grand Hotel Permon Podbanské RPPK NZ
29.1. -1.2.2018 Školenie pre štatutárnych zástupcov a ekonómov poľnohospodárskych podnikov, Grand Hotel Permon Podbanské RPPK NZ
     

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce