Termínovník podujatí

Termínovník podujatí
organizovaných v rámci SPPK v roku 2018 
 
                                                           Aktualizované: 23.2.2018 6:30
Dátum Podujatie Organizátor
21. -23.2.2018 Školenie manažmentu, miesto konania Mezökövesd, Maďarsko. GPPK RS
2. dek. februára 2018 Školenie ekonómov a účtovníkov k účtovnej uzávierke v Rimavskej Sobote. GPPK RS
22.2.2018 Monitoring sucha a jeho dopadov (seminár pre koncových užívateľov), Zvolen, hotel Poľana, začiatok o 9:00.  SPPK, SHMÚ
23.2.2018 V Galante sa uskutoční pod záštitou RPPK Galanta Seminár pre pracovníkov v poľnohospodárstve, ktorí manipulujú s chemickými faktormi, vrátane veľmi jedovatých látok a prípravkov a jedovatých látok a prípravkov. RPPK GA
23.2.2018 Zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy; jednoduché pozemkové úpravy; určené pre konateľov spoločností, SHR ; Humenné RPPK HE
27.2.2018 Školenie pre žiadateľov - aplikácia  GSSA. Trenčiansky kraj SPPK
marec 2018 Prezídium AZZZ. AZZZ
1.3.2018 Medzinárodná konferencia k SPP po roku 2020 za účasti predstaviteľov poľnohospodárskych samospráv krajín "Troch morí". SPPK
1.3.2018 Školenie ekonómov a účtovníkov k roč. závierke a daniam. GPPK RS
1.3.2018 Školenie ekonómov a účtovníkov  k Ú Z za rok 2017. RPPK LC
2.3.2018 Rozšírené stretnutie zástupcov poľnohospodárskych samospráv krajín V4 SPPK
6.3.2018 Školenie  pre pracovníkov obsluhujúcich stroje a zariadenia. RPPK LC
6.3.2018 Školenie pre žiadateľov - aplikácia  GSSA. Košický kraj SPPK
7.3.2018 Školenie pre žiadateľov - aplikácia  GSSA. Prešovský kraj SPPK
8.3.2018 Školenie pre žiadateľov - aplikácia  GSSA. Banskobystrický kraj. SPPK
14.3.2018 Odborné školenie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikáciu. Miesto konania Prešov. SPPK
14.3.2018 Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska. Miesto konania Úrad komory 6.poschodie ÚPS
19.3.2018 Školenie pre žiadateľov - aplikácia  GSSA. Trnavský kraj. SPPK
20.3.2018 Deň poľa jarných prác. Okres Michalovce. AGRION
20. - 22.3.2018 Vzdelávanie vedúcich pracovníkov určené pre zootechnikov v Trenčianskych Tepliciach. RPPK NR, SA, TO, ZM
21.3.2018 Prezídium AZZZ SPPK
22.3.2018 Školenie pre žiadateľov - aplikácia  GSSA. Bratislavský kraj. SPPK
27.3.2018 Školenie pre žiadateľov - aplikácia  GSSA. Žilinský kraj. SPPK
28.3.2017 Školenie pre žiadateľov - aplikácia  GSSA. Nitriansky kraj. SPPK
3.dekáda marca 2018 Ochrana osobných údajov podľa nového zákona. RPPK LC
10.4.2018 Zasadnutie predstavenstva a DR RPPK Lučenec. RPPK LC
12.4.2018 Zasadnutie Dozornej rady SPPK. SPPK
20.4.2018 Zasadnutie Predstavenstva SPPK v Kyjove. SPPK
3. - 4.5.2018 Degustačná súťaž pív, ŠVPÚ - Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, Botanická ulica 15. Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
3.5.2018 XXXI. Valné zhromaždenie SPPK v Nitre. SPPK
22.5.2018 Členská schôdza Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, Agroinštitút, Nitra SZPM
22.5.2018 Valné zhromaždenie RPPK Lučenec v Lučenci. RPPK LC
24.5.2018 Deň poľa zameraný na krmoviny. Očová AGRION
30.5.2018 Galavečer Slovenská pivná korunka 2018, Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava. Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
13.6.2018 Odborné školenie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikáciu. Miesto konania Bratislava, resp. miesto podľa dohody SPPK
29.6.2018 Deň poľa - vítanie novej úrody vo Veľkom Bieli o 09.30 ZZZ SR
20.9.2018 Deň poľa kukurice a jesenných prác. Selice AGRION
22.9.2018 Spišský zemiakársky jarmok v Spišskej Belej. ZZZ SR
7.10.2018 Poďakovanie za úrodu v skanzene Pribylina   LPPK LM
11.10.2018 Deň prvovýrobcov mlieka 2018, 14. ročník, Hotel Kaskády, Sielnica SZPM
19.- 21.11.2018 V spolupráci s firmou AURUS s.r.o. Bratislava organizuje RPPK Bratislava vo Vyhniach odborný seminár Manažment poľnohospodárskej pôdy 2018 RPPK BA
Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska. Miesto konania Úrad komory 6.poschodie

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce