22. marec - Svetový deň vody

22. marec - Svetový deň vody

Ústrednou témou či posolstvom tohtoročného Svetového dňa vody je Vážme si vodu. Aktivity v roku 2021 majú jeden cieľ, a to poukázať na skutočnú cenu vody pre všetkých ľudí a tiež na to, ako sa dá lepšie chrániť tento životne dôležitý zdroj.

TASR

22.03.2021

Obmedzenia pri cestovaní do zahraničia platné od 20. marca

Obmedzenia pri cestovaní do zahraničia platné od 20. marca

Rozhodnutie o zákaze vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie prijala vláda na základe odporúčania pandemickej komisie.

Ministerstvo vnútra

19.03.2021

Zomrel Ladislav Nagy, dlhoročný predseda PD Zlatná na Ostrove

Zomrel Ladislav Nagy, dlhoročný predseda PD Zlatná na Ostrove

Vo veku 81 rokov nás navždy opustil kolega a priateľ, dlhoročný predseda PD Zlatná na Ostrove.

RPPK Komárno

19.03.2021

Rumuni sa majú

Rumuni sa majú

Rumunskí poľnohospodári dostanú 4 mld. eur z Plánu obnovy na zavlažovanie a sucho.

Miroslava Artimová

19.03.2021

Minuloročný účet za škody: 50 mil. eur

Minuloročný účet za škody: 50 mil. eur

Straty sa týkajú viac ako desatiny výmery poľnohospodárskej pôdy. V skutočnosti však boli vlani škody na úrode ešte vyššie, keďže SPPK mapovala straty len na plodinách, ktoré pestujú jej členovia.

Jana Holéciová, hovorkyňa

18.03.2021

Jarné práce v roku 2021 za 10. týždeň (aktuálne k 17.03.2021)

Jarné práce v roku 2021 za 10. týždeň (aktuálne k 17.03.2021)

Pozrite si prehľad jarných prác za jednotlivé regióny. V závere uvádzame informácie aj o vyorávke ozimín a skutočný výsev jarných plodín.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  17.03.2021

Predĺženie termínu podávania žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie

Predĺženie termínu podávania žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením pandémie.

Ministerstvo hospodárstva SR

17.03.2021

Žiadosť na udelenie výnimky z karantény na vstup na územie SR

Žiadosť na udelenie výnimky z karantény na vstup na územie SR

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak ÚVZ SR výnimku schváli, bude Vám zaslaná spätne mailom.

Ministerstvo hospodárstva SR

17.03.2021

Začali sa práce na poliach

Začali sa práce na poliach

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora prostredníctvom svojich regiónov aktuálne monitoruje stav ozimín po zime a stav jarných prác. Vychádza z informácií od svojich členov.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

17.03.2021

Finančné príspevky na podporu duálneho vzdelávania

Finančné príspevky na podporu duálneho vzdelávania

Dovoľujeme si informovať všetkých zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania o možnosti požiadať o finančný príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (priama platba) do 31.3.2021.

16.03.2021

Do pozornosti

Ovocinári vyzývajú k intenzívnej ochrane tohtoročnej úrody

Vlani vďaka intenzívnej protimrazovej ochrane znížili pestovatelia odhadované škody a podarilo sa im zachrániť až 70% úrody. Práve preto upozorňujú svojich kolegov, aby situáciu nepodcenili ani teraz a do sadov na najbližšie dni pripravili všetku dostupnú protimrazovú ochranu.

Slovenskí exportéri sa dohodli na spolupráci s poľnohospodármi a potravinármi

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho a predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek včera 6. apríla podpísali memorandum o spolupráci, ktoré vytvára základnú bázu a rámec budúcich spoločných aktivít.

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 17. marca 2021

Európska zelená dohoda (EZD) a SPP, Informácie o nedávnej štúdii Európskeho parlamentu o „50 najväčších príjemcoch dotácií SPP a Fondu súdržnosti v každom členskom štáte EÚ” a ďalšie.

Pracovná skupina pre CCC, 24. marca 2021

Aktualizované informácie o programe Fields, Okrúhly stôl o vývoji záujmov poľnohospodárskych družstiev v členských štátoch a ďalšie.

Pracovná skupina pre udržateľné financovanie (taxonómiu), 26. marca 2021

Pekka Pesonen informoval, že Európska komisia zaslala 20. 3. 2021 členským štátom revidovaný návrh delegovaného aktu k taxonómii. Odborná skupina pre taxonómiu tvorená expertmi z členských štátov prejednávala návrh 24. 3. 2021.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce