Zomrel Branislav Roháčik

Zomrel Branislav Roháčik

S veľkým zármutkom oznamujeme, že vo veku 70 rokov nás navždy opustil Ing. Branislav Roháčik, dlhoročný riaditeľ SHP a.s. Turčianske Teplice. Posledná rozlúčka s nebohým bude 6. augusta 2019 o 14:00 v Dome smútku v Turčianskych Tepliciach.

TRPPK Martin

05.08.2019

TÉMA TÝŽDŇA: MÔJ NÁZOR: Na zelenú naftu

TÉMA TÝŽDŇA: MÔJ NÁZOR: Na zelenú naftu

„Prihlásených žiadateľov vnímam ako tých, ktorí zodpovedne riešia to, čo dlhodobo žiadame.“

Milan Halmeš, predseda RPPK Levice

05.08.2019

Svetové ceny bravčového mäsa sa po štyroch mesiacoch rastu zastabilizovali

Svetové ceny bravčového mäsa sa po štyroch mesiacoch rastu zastabilizovali

Index cien FAO poklesol v júli na 170,9 bodu. Medzimesačný pokles spôsobili nižšie ceny niektorých obilnín, mliečnych výrobkov a cukru. Naopak ceny mierne rástli u olejov a mäsa.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

05.08.2019

TÉMA TÝŽDŇA: Zelená nafta: Nepremeškajme príležitosť!

TÉMA TÝŽDŇA: Zelená nafta: Nepremeškajme príležitosť!

Vyzývam všetkých oprávnených žiadateľov pre projekt zelená nafta, aby sa zaregistrovali a nepremeškali tak príležitosť podporiť rozvoj špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výroby.

Emil Macho, predseda SPPK

02.08.2019

Žatevný monitoring - 30. týždeň

Žatevný monitoring - 30. týždeň

Hlavným dôvodom rozdielnosti úrod medzi regiónmi (resp. rozdielnosti až na úrovni lokalít), okrem agroklimatických podmienok a vplyvu hospodárenia, je značná rozdielnosť množstva zrážok, intenzity zrážok a ich časového rozdelenia v rámci vegetačného obdobia.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  02.08.2019

Pozývame Vás na Agrokomplex

Pozývame Vás na Agrokomplex

46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 2019 otvára svoje brány 22. augusta. V expozícii SPPK bude vystavovať 16 vystavovateľov.

Odbor potravinárstva a obchodu

01.08.2019

SPPK predsedá RPPS SR

SPPK predsedá RPPS SR

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa od prvého júla ujala na najbližších 6 mesiacov predsedníckej stoličky v rámci rotujúceho predsedníctva v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

31.07.2019

Biznis plný lenivcov: ich bývalý minister si musí množiť novinárske analýzy

Biznis plný lenivcov: ich bývalý minister si musí množiť novinárske analýzy

Novinárskou cenou ocenená analýza ukázala, že domáci poľnohospodári síce získavajú na každý hektár obrábanej pôdy iba o pätinu nižšie priame agrárne platby aj vidiecke eurofondy ako priemerný európsky farmár, no ten z hektára vyprodukuje takmer trojnásobne vyššiu hrubú pridanú hodnotu ako slovenský roľník.

Ivan Haluza, TREND

31.07.2019

PPA: Čas na získanie „Zelenej nafty“ sa kráti

PPA: Čas na získanie „Zelenej nafty“ sa kráti

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje všetkých oprávnených záujemcov o získanie „Zelenej nafty“, že na zaregistrovanie a vytvorenie konta na portáli štátneho Datacentra zostáva už len niečo viac ako týždeň.

MPRV SR

30.07.2019

List rezortnému ministerstvu k aktualizácii LPIS

List rezortnému ministerstvu k aktualizácii LPIS

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora listom 22. júla 2019 oslovila Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k problematike aktualizácie LPIS.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  29.07.2019

Do pozornosti

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. polroku 2019

V 1. polroku 2019 v potravinárskom priemysle pracovalo 32 190 zamestnancov. Oproti 1. polroku 2018 sa stav zamestnancov zvýšil o 66, čo predstavuje 0,2 %.

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až máj 2019 a 2018

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až máj 2019 bolo pasívne v objeme – 769,5 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 41,4 mil. EUR /5,7 %/.

Žatevný monitoring - 31. týždeň

Žatva mala do 29. týždňa pomerne rýchly priebeh vďaka relatívne stabilnému počasiu vo väčšine regiónov, kde žatva prebiehala. Nasledujúce týždne priniesli výraznú zmenu počasia, čo ovplyvnilo aj postup žatevných prác.

Aktuálna zľava na palivové karty - júl 2019

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., bolo v mesiaci júl vytankovaných 413 378 litrov PHM prostredníctvom palivových kariet. Pozrite si aj aktuálnu zľavu.

Minister Ján Richter k navýšeniu minimálnej mzdy

Vyjadrenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera k ustanoveniu sumy minimálnej mzdy pre rok 2020.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce