Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní zníženej sadzby DPH na vybrané potraviny

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s ďalšími samosprávami z agropotravinárskeho rezortu vrátane zástupcov obchodu - Slovenskou alianciou moderného obchodu, Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR  a Jednotou dôchodcov na Slovensku podpísali s vládou SR Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na vybrané potraviny. Za vládu podpísal memorandum premiér Robert Fico.
 
 
Všetci signatári memoranda sa zaviazali, že budú v praxi dodržiavať základnú myšlienku úpravy DPH z 20% na 10% - a to zníženie spotrebiteľských cien na pultoch obchodov. Tie by mali pri vybraných potravinách klesnúť matematickým prepočtom o konečných 8,3%.
 
Premiér Robert Fico uviedol, že si cení fakt, že pod memorandum sa podpísala široká škála profesijných organizácií od výrobcov potravín, dodávateľov, obchodníkov až po dôchodcov. „Domnievame sa, že zníženie DPH na vybraný okruh potravín z 20 % na 10 % je naozaj dôležitý počin. To, akým spôsobom sme vybrali tieto potraviny, ale aj celkové zníženie predstavujúce 10 %, naznačuje, že nesledujeme len zníženie cien týchto výrobkov na pultoch v obchodoch. Máme aj ďalekosiahlejšie zámery. Je to predovšetkým podpora domácej výroby. Okrem toho takáto široká celospoločenská dohoda garantuje, že nižšia DPH sa naozaj prejaví v spotrebiteľských cenách“, uviedol premiér.
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík po podpise memoranda zdôraznil, že SPPK víta zníženie DPH z 20% na 10%. „Vnímame to ako krok, ktorý smeruje k spotrebiteľovi, k podpore potravinovej sebestačnosti, k podpore výroby a spracovania slovenských potravín a v neposlednom rade aj k podpore tvorby pracovných miest na slovenskom vidieku. Aj keď sme si vedomí finančných limitov štátneho rozpočtu, veríme, že v budúcnosti budú nasledovať ďalšie kroky vedúce k rozšíreniu tohto zoznamu potravín. Radi by sme v ňom totiž videli aj ovocie, zeleninu, zemiaky, múku, soľ, pečivo, cukor,  olej,  prípadne potraviny ako celok“, dodal predseda SPPK Milan Semančík.
 
 
V memorande sa signatári reprezentujúci svoje záujmové skupiny zaviazali napríklad aj k týmto bodom: 
 
  • premietnuť zníženú sadzbu DPH na vybrané potraviny do svojich odbytových cien a spotrebiteľských cien pre konečného spotrebiteľa;
  • nezneužiť zníženie sadzieb DPH na vybrané potraviny na neodôvodnené cenové pohyby týchto potravín a na zvyšovanie vlastnej marže; cenové pohyby ako následok preukázateľného vývoja výrobných nákladov nie sú predmetom tohto memoranda;
  • pôsobiť smerom k svojim dodávateľom i odberateľom, aby konali rovnako a nevyužívali proces zníženia sadzieb DPH na vybrané potraviny na neodôvodnené cenové pohyby a na zvyšovanie marže;
  • prepočty odbytových, príp. spotrebiteľských cien so zníženou sadzbou DPH vykonávať dôkladne, s maximálnou možnou presnosťou a transparentne v súvislosti s prípadnou spätnou kontrolou;
  • zabezpečiť po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a v spolupráci s JDS výkon monitoringu spotrebiteľských cien.
 
 
Predseda SPPK Milan Semančík dúfa, že zmenu sadzby DPH naozaj od nového roka pocítia spotrebitelia vo svojich peňaženkách pri kúpe vybraných slovenských potravín. Zároveň očakáva, že každý aktér memoranda dodrží pravidlá hry a nebude sa obohacovať na úkor zákazníka.
 
Duálne ceny sa budú pri zlacnených potravinách uvádzať do 30. júna 2015. Zoznam potravín s 10% DPH schválila Národná rada SR 1. októbra 2015. Uplatňovať sa začne od januára budúceho roka. Zlacnie čerstvé alebo chladené hovädzie, bravčové, hydinové, králičie, ovčie a kozie mäso (s výnimkou mäsa z divých hovädzích zvierat, oviec alebo kôz), sladkovodné ryby, mlieko, maslo, smotana a čerstvý chlieb.
 
 
O podpise memoranda a zníženej DPH na vybrané potraviny diskutovali 7. októbra - teda v deň podpisu memoranda - aj hostia relácie Farmári Rádia Regina Slovenského rozhlasu. Za Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru sa relácie v štúdiu zúčastnil Igor Šarmír a naživo telefonicky do vysielania vstúpila aj hovorkyňa SPPK Jana Holéciová (v audionahrávke od 27:10), ktorá poslucháčom priblížila atmosféru z podpisovania memoranda. Od 18:10 si zase môžete vypočuť vyjadrenie prezidenta Slovenského mliekarenského zväzu Stanislava Voskára. 
 

 
Prečítajte si tiež
 
 
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce