Mliečna pomoc bude selektívna

16. júna 2016 sa na úrade SPPK uskutočnilo pracovné rokovanie sekcie poľnohospodárstva a služieb SPPK. Hosťom stretnutia bol generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Štefan Ryba a zástupcovia Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku Andrej Imrich, František Valášek a František Uhliarik. Hlavnými témami stretnutia boli pomoc chovateľom dojníc a záchrana výroby bravčového mäsa na Slovensku.
 
Štefan Ryba a Milan Semančík na rokovaní o mliečnej a mäsovej kríze.
 
Predseda SPPK Milan Semančík na úvod stretnutia zhrnul hlavné problémy mliečneho sektora. Pripomenul, aké kroky rezortné ministerstvo v spolupráci s komorou a príslušnými zväzmi už vykonali, rovnako aj založenie krízového štábu k mliečnej kríze pri SPPK a predstavu očakávanej pomoci. Následne generálny riaditeľ Štefan Ryba predstavil konkrétne opatrenia vedenia rezortu na poskytnutie okamžitej finančnej pomoci.
 
Štefan Ryba poprel tvrdenia, že nie každý chovateľ dojníc dostane finančnú pomoc, resp. že z podpory vypadnú celé chovy. „Podstatou tohto opatrenia ostáva, aby sme udržali kontinuitu chovu dojníc, no podporu chceme rozdeliť medzi kvalitnejšie dojnice. Určite nevypadnú z finančnej podpory celé chovy. Oslovíme každého chovateľa a hodnotené budú konkrétne zvieratá,“ dodal Š. Ryba. Súčasný počet dojníc na Slovensku je 138 183. Zvieratá budú posudzované v dvoch skupinách – dojnice prvôstky a dojnice po druhej a vyššej laktácii. Pri prvej skupine bude najdôležitejším parametrom vek pri prvom otelení, pri druhej kategórii bude dôležitá dĺžka medziobdobia, ktorá vyjadruje čas medzi dvomi, za sebou nasledujúcimi oteleniami. „Hovoríme o vyselektovaní  z podpory 10 % dojníc, ktoré budú mať najhoršie uvedené parametre. Vyšší počet podporených kráv závisí od kondície jednotlivých zvierat v chove“ povedal Š. Ryba. Celkový balík pomoci nie je zatiaľ z Ministerstva financií SR potvrdený, ale chovatelia veria, že komorou požadovaná výška pomoci 43 miliónov eur bude vo vláde odsúhlasená.
 
 
 „Zohľadníme aj kritériá konkrétnych plemien, každé má svoje špecifiká,“ dodal Š. Ryba. Samotná pomoc bude realizovaná cez Plemenárske služby s tzv. stop stavom k 31. máju 2016. Súčasťou podpory by mal byť aj záväzok 12-mesačnej viazanosti počtu stavov dojníc  a previazanie podpory na zamestnanosť. Podľa M. Semančíka je selekcia korektná. „Ak si to prerátame podľa kategórií a úžitkovosti zvierat, podporu by malo dostať 117-tisíc dojníc. Neznamená to, že chovatelia musia neproduktívne dojnice vyraďovať. Skôr to vedie k prehodnoteniu efektívnosti ďalšieho chovu menej kvalitných dojníc,“ zhodnotil M. Semančík.
 
Člen predstavenstva SPPK Milan Halmeš potvrdil spravodlivosť nastavených kritérií podpory a požiadal o ďalšie stretnutie Pracovnej skupiny pri MPRV SR k pokračovaniu systémových riešení mliečnej krízy. Predstaviteľov regionálnych komôr chce SPPK informovať o ďalších podrobnostiach na najbližšej porade predsedov, podpredsedov a riaditeľov, ktorá sa uskutoční 7. júla 2016.
 
Zástupcovia ZCHOS-družstvo boli hosťami pracovného rokovania sekcie poľnohospodárstva a služieb SPPK.
 
Druhou, nemenej dôležitou témou stretnutia bola záchrana chovu ošípaných na Slovensku so zástupcami Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo. Jeho predseda Andrej Imrich informoval prítomných o súčasnom stave sektora a konkrétnych postupoch, o ktoré sa zasadzujú. Postihnutí sú najmä chovatelia s väčším počtom stavom, ktorí musia predávať ošípané za ceny pod vlastné náklady. „V roku 2015 došlo ešte k väčšiemu prepadu cien než v roku 2014, keď v závere roka klesli hlboko pod 1 euro, z ceny 1,35 eur/kg živej hmotnosti pred embargom,“ dodal A. Imrich. Sebestačnosť bravčového mäsa je na úrovni 33-36 % a je predpoklad, že bez pomoci bude tento údaj klesať. Neuspokojivá situácia je podľa zástupcov zväzu aj v podiele slovenského bravčového mäsa v obchodných reťazcoch.
 
Alexander Pastorek informoval členov zväzu o priebehu rokovania agrárnych komôr krajín V4 9. - 10. júna v Česku, kde kríza v bravčovom sektore bola jednou z hlavným tém. Predseda Milan Semančík ubezpečil na záver členov ZCHOS, že prioritou najbližšieho obdobia je nielen mliečny sektor, ale aj podpora chovu ošípaných. Navrhol, aby sa na princípe Pracovnej skupiny k mlieku vytvorila aj skupina k bravčovému mäsu pri MPRV SR so zastúpením SPPK. Následne zástupcovia zväzu pokračovali v rokovaní o konkrétnych možnostiach na MPRV SR s generálnym riaditeľom Štefanom Rybom.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce