úroda

Eurostat potvrdil, že úroda obilnín bude nadpriemerná vo všetkých členských štátoch EÚ. Štyri roky dobrých výnosov obilnín ale prinášajú otázku: čo s nadprodukciou?
 
Stručné informácie o obilninách v krajinách EÚ v sezóne 2015/2016:
  • každoročne sa zvyšuje množstvo mletého obilia
  • zvýšenie množstva jadrového krmiva
  • vývoz obilnín bude podľa odhadov najvyšší za posledné roky
  • EÚ je svetovou jednotkou na trhu vo vývoze jačmeňa a pšenice
  • členské štáty, kde sa žatva skončila, hovoria o druhej historicky najväčšej úrode pšenice
 
Počas tretieho júlového týždňa vydal Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov správu o žatve hustosiatych obilnín v krajinách EÚ. Vo viacerých krajinách - vrátane Slovenska - žatva ešte prebieha, preto nie je vhodné hodnotiť úrodu pred ukončením jej zberu. Podľa odhadov však bude žatva bohatá nielen u nás, ale aj vo väčšine Európy.
 
 
Z údajov Eurostatu je zrejmé, že všetky členské štáty EÚ majú potenciál na vyyšiu úrodu ako je ich päťročný priemer. Najpriaznivejšie údaje majú Španielsko a Litva, kde bude úroda minimálne o 10 % vyššia ako je ich päťročný priemer. Slovenskí poľnohospodári podľa odhadov Eurostatu zožnú od 5 do 10 % viac obilnín ako je priemer.
 
Členská krajina výmera obilnín (v tis. ha) produkcia (v tis. ton)
Belgicko 337 3157
Bulharsko 1764 8771
Česko 1417 7989
Dánsko 1448 9572
Estónsko 313 1079
Fínsko 1112 3937
Francúzsko 9607 70903
Grécko 992 4043
Holandsko 205 1797
Chorvátsko 515 2941
Írsko 279 2410
Litva 1324 5229
Lotyšsko 649 2253
Maďarsko 2613 14636
Nemecko 6474 48298
Poľsko 7872 29297
Portugalsko 241 1074
Rakúsko 788 5231
Rumunsko 5088 20773
Slovensko 794 3936
Slovinsko 98 580
Spojené kráľovstvo 3120 22564
Španielsko 6132 23054
Švédsko 1023 5608
Taliansko 3214 16318
SPOLU    
 
Do prvej päťky najväčších producentov obilnín patrí už dlhoročne Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Spojené kráľovstvo a Rumunsko. Z krajín V4 sú významnými hráčmi na trhu Poliaci (tretí najväčší producent); Maďari vyprodukujú zhruba štyrikrát a Česi trikrát viac ako my. Slovensko so svojou predpokladanou produkciou 3936-tisíc ton obilnín sa umiestnilo na 17. mieste s podielom 1,25 % na celkovej produkcii krajín EÚ, čo potvrdzuje našu nevýznamnú rolu pri určovaní cien. Po minulom úspešnom roku slovenskí poľnohospodári vysiali o 40-tisíc ha obilnín viac, čo je však iba mierne nad hranicou päťročného priemeru. Pri priaznivých podmienkach Eurostat predpokladá, že na Slovensku s takmer štyrmi miliónmi ton obilnín budeme mať tretiu najvyššiu úrodu od roku 1993. Rekord je z leta 2014, keď sa na našich poliach urodilo 4707-tisíc ton. 
 
Pšenicu naši poľnohospodári zasiali na ploche 377-tisíc ha, odhadovaná úroda je na úrovni 1821-tisíc ton. V porovnaní s minulým rokom bude úroda o 8,4 % nižšia, no stále o takmer rovnaké percento nad päťročným priemerom. Jačmeň bol na našom území vysiaty na 142-tisíckach ha s celkovou predpokladanou produkciou takmer 600-tisíc ton. 
 
Napriek nadprodukcii nepatríme k členským štátom EÚ, ktoré by mali najvyšší výnos spomínaných obilnín. Pri priemernej úrode pšenice 4,8 t/ha sme niekde v spodnej časti rebríčka. Najlepšiu úrodu majú Íri, s produkciou až 10,1 t/ha. Výnos z jačmeňa je 4,2 t/ha, prvé miesto patrí Belgicku s úrodou 8,9 t/ha.
 
Štvrtý rok bohatých úrod za sebou prináša menšie finančné objemy pre pestovateľov. Najvýraznejší je prepad cien pšenice: v porovnaní s minulým rokom sú nižšie o 20 až 30 eur za tonu, aktuálne okolo 125 eur za tonu potravinárskej pšenice. Vlani to bolo 150 eur a cena kŕmnej pšenice už padla k sto eurám za tonu.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce