Jarné práce v 13. týždni

Celková situácia
 
Priaznivé počasie umožnilo poľnohospodárom v 13. týždni vykonávať jarné práce vo väčšine regiónov. V ostatných regiónoch, a to najmä na severe Slovenska, začínajú jarné práce postupne, predovšetkým vzhľadom na vlhkosť pôdy. Poľnohospodárske subjekty v niektorých regiónoch zaznamenávajú poškodenie porastov ozimín raticovou zverou.
 
Priebeh počasia
 
V 13. týždni prevládalo na väčšine územia veľmi teplé a slnečné počasie. S výnimkou štvrtka dosahoval slnečný svit hodnoty nad 10 hodín. Na východe krajiny bolo o niečo menej slnečného svitu aj v pondelok. Vďaka tomu sa maximálne teploty vzduchu na väčšine územia pohybovali nad 20 °C, predovšetkým počas víkendu. V nedeľu sme zaznamenali dokonca prvý letný deň (Tmax ≥ 25 °C) v tomto roku. Cez víkend sa rozfúkal aj vietor, čo vytvorilo ideálne podmienky pre vysoký výpar, ktorý dosahoval na Podunajskej a Záhorskej nížine 4 až 5 mm/deň, ojedinele aj nad 5 mm/deň (napr. Kuchyňa – 5,8 mm/deň). Na druhej strane, zrážky takmer úplne absentovali a výnimkou ojedinelých prehánok do 1 mm. Práve tieto podmienky spôsobili výraznú zmenu z hľadiska nielen meteorologického, ale aj pôdneho sucha. Keďže tieto suché podmienky pretrvávajú zatiaľ pomerne krátko, postupne narastajúci deficit vlahy sa zatiaľ výrazne neprejavil na zakorenených rastlinách. Ak však bude tento stav dlhodobo pretrvávať, poškodenie vplyvom sucha sa môže reálnym. Problémy však môžu nastať oveľa skôr na územiach s jarným výsevom. Semená sú totiž veľmi plytko, do 5 cm od povrchu, a táto vrstva je momentálne výrazne presušená. Podmienky pre klíčenie sú preto výrazne sťažené.
 
 
Informácie z regiónov
 
bratislavskom regióne sa ukončuje jarný výsev a vykonáva sa prihnojovanie ozimín, prebieha príprava na výsev kukurice a slnečnice.
 
V okrese Galanta vďaka veľmi priaznivému počasiu pokračovali všetky agrotechnické operácie podľa termínov. Oziminy sú vo veľmi dobrom stave. Nadpriemerné teploty vysušujú pôdu, preto sa prejavuje nedostatok zrážok. V regióne zatiaľ nezaevidovali vyorávky, ani škody spôsobené zverou a hlodavcami.
 
nitrianskom regióne (v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Šaľa) priebeh počasia umožnil vykonávať osev cukrovej repy, začal sa výsev slnečnice a kukurice.
 
V regióne Nové Zámky priaznivé počasie umožnilo v 13. týždni plynulé pokračovanie v jarných prácach. Pokračoval osev jarných plodín a ošetrovanie ozimín. Osev jarných plodín bol ukončený u pšenice jarnej, jačmeňa jarného a zemiakov a hrachu jarného. Osev pokročil na 36% u ostatných obilnín, na cca. 27% u slnečnice, na 75,5 % u cukrovej repy, na cca. 45% sú osiate ostatné olejniny a ostatné strukoviny.
 
V komárňanskom okrese  sa naplno rozbehla sejba slnečnice a príprava sejby kukurice. Zároveň sa postrekovali oziminy. Začal sa prejavovať nedostatok vlahy.
 
V regióne Dolného Kubína prebiehal výsev jarín, ošetrovanie ozimín a ošetrovanie trvalých trávnych porastov.
 
V regióne Trenčín (okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín) vplyvom priaznivého počasia prebiehali jarné práce bez prerušenia. Bola ukončená sejba pšenice jarnej, jačmeňa jarného a začala sa sejba cukrovej repy.
 
V okrese Bánovce nad Bebravou pokračovala sejba cukrovej repy, začala sejba slnečnice. Prebiehala príprava pôdy pod sejbu kukurice. Porasty začínajú pociťovať nedostatok vlahy.
 
Bezrážkový týždeň umožnil v okrese Prievidza plné nasadenie techniky na osev jarín, chemickú ochranu a prihnojovanie  ozimín a jarín. Chemická ochrana bola zameraná hlavne na buriny v oziminách a krytonosy v repke. Hnojenie sa robilo pod cukrovú repu ako aj II. nitratácia repky. Popri cukrovej repe subjekty osiali aj viacročné krmoviny a realizovali osev tráv. Pomerne vysoké teploty zintenzívnili rast burín aj v jarných jačmeňoch, kde sa vykonáva postemergentná ochrana. Oziminy sa ošetrovali aj CCC prípravkami na posilnenie kondície ako aj zahustenie obilných porastov.
 
V regióne Lučenec bol ukončený výsev jarín a ošetrovanie ozimín, prebiehala príprava na sejbu kukurice a slnečnice.
 
V okrese Čadca bol ukončený osev jarín, prebiehalo ošetrovanie ozimín a trvalých trávnych porastov.
 
V rámci jarných prác sa v regióne Liptovského Mikuláša vykonával výsev pšenice jarnej a jačmeňa jarného a ošetrovanie TTP.
 
V regióne Poprad pokračovali jarné práce osevom jarnej pšenice, jačmeňa a repky. Pri oziminách je predpoklad, vyorávok pri pšenici ozimnej približne 17 %, pri triticale cca 8 % a pri repke cca 40 %.
 
 V okrese Bardejov jarné práce v regióne Bardejov pokračovali osevom jarného  jačmeňa, pšenice a repky. Z ozimín je hlásený zlý stav ozimnej raže, hrozia vyorávky.
 
V regióne Prešov bol ukončený výsev jarín a prihnojovanie ozimín. Prebieha príprava na výsadbu zemiakov a sejbu slnečnice, sóje a kukurice.
 
V okrese Vranov nad Topľou po prihnojovaní porastov a príprave  pôdy na jarný osev sa osev jarín rozbehol v plnom prúde. Oziminy sú v dobrom stave.
 
V okrese Stará Ľubovňa boli poľnohospodárske práce v plnom prúde. Popri sejbe jarín prebieha ošetrovanie a prihnojovanie TTP.
 
 
Zdroje: Internetová stránka SHMÚ, RPPK a poľnohospodárske subjekty hospodáriace na území Slovenska

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce