Jarné práce v 14. týždni

Celková situácia
 
Priaznivé počasie umožnilo poľnohospodárom v 14. týždni vykonávať jarné práce vo väčšine regiónov. Poľnohospodárske subjekty v niektorých regiónoch zaznamenávajú poškodenie porastov ozimín raticovou zverou. V niektorých častiach Slovenska narastá vlahový deficit.
 
 
Priebeh počasia
 
Vo všeobecnosti sa situácia v porovnaní s minulým týždňom zlepšila. Horšie je na tom opäť Záhorie. Miera intenzity sucha  na Záhorí a ojedinele aj v Malých Karpatoch v povrchovej vrstve dosiahla úroveň mierneho sucha. V hlbšej časti profilu sa situácia o trochu zlepšila. Výrazné sucho stále však zasahuje Záhorie a ojedinele aj podhorie Bielych Karpát. V horských oblastiach na severozápade je už len mierne sucho. V celom pôdnom profile je suchom postihnutý len juhozápad Slovenska, a to najmä Záhorie, kde je až výnimočné sucho. Približne 90 % územia je bez rizika sucha. Deficit pôdnej vlahy sa na  veľkej časti Slovenska zmiernil. Výnimku opäť predstavuje Záhorie, kde je už dlhodobo deficit -60 až -40 mm. Veľká časť východného Slovenska má kladné hodnoty 5 až 20 mm. Zlepšenie nastalo aj na juhu stredného Slovenska a Liptove.
 
Uplynulý týždeň bol vlhký na väčšine územia Slovenska, predovšetkým však v jeho severnej polovici. Najviac zrážok sa vyskytlo v prvej polovici týždňa. Na strednom a čiastočne východnom, ale aj západnom Slovensku boli búrky, pri ktorých ojedinele za jeden deň (streda) spadlo až 35 mm zrážok. Najmenej zrážok do 1 mm spadlo v okolí Senca a na Žitnom ostrove. Začiatok týždňa bol mimoriadne teplý, s maximom približne 26,5 °C na juhovýchode Podunajskej nížiny. Najchladnejšie ráno bolo v piatok na Horehroní, kedy poklesla teplota na -4 °C. Najvyšší výpar bol 4 mm v pondelok na Podunajskej nížine. Počas týždňa sa výrazne ochladilo, pričom bolo aj veľmi veterno. Posledný týždeň bol jeden z najveternejších za tento rok. Najvyššia rýchlosť 10 m/s bola v utorok v oblasti Bratislavy.
 
Informácie z regiónov
 
bratislavskom regióne sa ukončuje jarný výsev a vykonáva sa prihnojovanie ozimín, prebieha výsev kukurice a slnečnice.
 
V okrese Galanta mimoriadne priaznivé počasie umožnilo ukončiť sejbu jarín, okrem kukurice. Sejba kukurice postupovala podľa odrôd FAO. Porasty ozimín sa dobre vyvíjajú a ich kondičný stav je dobrý. Nadpriemerné teploty a silné vetry mimoriadne rýchlo vysušujú pôdu a rastie vlahový deficit. V regióne zatiaľ nezaevidovali vyorávky, ani škody spôsobené zverou a hlodavcami.
 
nitrianskom regióne (v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Šaľa) priebeh počasia umožnil pokračovať v oseve cukrovej repy, slnečnice a kukurice. Tempo poľných prác bolo priaznivé. Atmosférické zrážky boli iba v okrajových častiach regiónu a iba ojedinele. Väčšina regiónu trpí nedostatkom vlahy.  
 
Priaznivé počasie umožnilo v 14. týždni plynulé pokračovanie v jarných prácach v okrese Nové Zámky. Pokračoval osev jarných plodín a ošetrovanie ozimín. Osev jarných plodín bol ukončený u pšenice jarnej, jačmeňa jarného a ostatných obilnín, zemiakov, hrachu jarného a ostatných strukovín, cukrovej repy. Osev pokročil na 30% u kukurice na zrno, 65% u slnečnice a 37% u ostatných olejnín.
 
V regióne Senica pokračovali jarné práce, vzhľadom na priaznivé počasie, bez prestávky, poľnohospodári začali so sejbou kukurice a slnečnice.
 
V komárňanskom okrese poľnohospodári ukončovali sejbu slnečnice a začali so sejbou kukurice.
 
V regióne Dolného Kubína prebiehal výsev jarín, ošetrovanie ozimín a ošetrovanie trvalých trávnych porastov.
 
V regióne Trenčín (okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín) poľnohospodári  pokračovali v sejbe cukrovej repy, slnečnice, sóje a v ostatných  agrotechnických operáciách. Obilniny sú osiate na 62 %, slnečnica na 78% a cukrová repa na 92% plánovaného osevu. Z ozimím bol vyoraných 30 ha pšenice a u repky ozimnej 69 ha.
 
V okrese Považská Bystrica bola ukončená sejba jarného jačmeňa a cukrovej repy. Vzhľadom na pekné počasie jarné práce prebiehali plynulo, občas boli prerušené lokálnymi búrkami.
 
Vo väčšine regiónu Bánovce nad Bebravou sa naplno začala sejba kukurice v závislosti na počasí. Poľnohospodári vykonávali postrek ozimnej repky proti blyskáčikovi, pšenice ozimnej proti burinám a jačmeňa ozimného proti chorobám. Začalo sa prvé ošetrenie cukrovej repy proti burinám.
 
V 14. týždni v okrese Prievidza finišovala sejba jarného jačmeňa a v plnom tempe bola sejba cukrovej repy. Zrážky, ktoré prišli v rozsahu 35-60 mm za 3 dni zastavili tempo prác. Na druhej strane deficit pôdnej vlahy výrazne posilnil pôdnu vodnú kapacitu a dáva dobré predpoklady pre jariny ako aj ozimnú repku, ktorá sa dostáva do fázy butonizácie a predlžovania. Popri sejbe poľnohospodári sa venovali aj prihnojovaniu porastov hlavne repky a jačmeňa. Viaceré podniky začali aj s prihnojovaním TTP.
 
V regióne Lučenec prebiehala príprava na sejbu kukurice a slnečnice, región však trpí nedostatkom vlahy.
 
V regióne Rimavskej Soboty bolo priaznivé počasie na jarné prace. Poľnohospodári ukončili osev jačmeňa, pripravovali pôdu pod osev kukuríc a slnečnice. Prebiehal osev sóje fazuľovej a výsadba zemiakov.
 
V okrese Čadca bol ukončený osev jarín, prebiehalo ošetrovanie ozimín a trvalých trávnych porastov.
 
martinskom regióne poľnohospodári ukončili osev jarných obilnín a repky. Zostáva osiať kukuricu na zrno a dokončiť osev  strukovín.
 
V rámci jarných prác sa v regióne Liptovského Mikuláša sa ukončoval výsev pšenice jarnej a jačmeňa jarného, vykonávalo sa ošetrovanie TTP.
 
V regióne Poprad je ukončený výsev pšenice jarnej, pokračuje výsev jačmeňa jarného. Je predpoklad vyorávok časti osevov repky.
 
V okrese Bardejov je ukončený osev jarných obilnín, prebieha príprava pôdy na osev kukurice a ostatných plodín. Z ozimín bolo vyoraných 46 ha raže a 21 ha repky, pre zlé prezimovanie a poškodenie zverou.
 
V regióne Prešov prebiehala príprava na výsadbu zemiakov a sejbu slnečnice, sóje a kukurice.
 
V okrese Vranov nad Topľou bol ukončený osev jarín, prebieha ošetrovanie ozimín a trvalých trávnych porastov. Oziminy sú v dobrom stave.
 
V okrese Stará Ľubovňa poľnohospodári ukončujú výsev jarných obilnín. Popri sejbe jarín prebiehalo ošetrovanie a prihnojovanie TTP. Poľnohospodárske práce boli spomalené z dôvodu nepriaznivého počasia, častý dážď nedovolil vstupovať na pozemky.
 
 
Zdroje: Internetová stránka SHMÚ, RPPK a poľnohospodárske subjekty hospodáriace na území Slovenska

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce