Začína sa súťaž o Najkrajší chotár 2017

V tomto roku vstupuje súťaž – mladšia sestra súťaže Top Agro – do 17 ročníka. Odborná komisia bude opäť hľadať TOP chotár v dvoch kategóriách – malé farmy (do 500 ha) a veľké farmy (od 500 ha).
 
 
Komisia zhodnotí, ako sa poľnohospodári starajú o krajinu, ako narábajú s pôdou, ktorú užívajú a ako si udržiavajú životné prostredie, v ktorom hospodária. Veď podľa toho, ako vyzerajú polia, zväčša usudzujú jej vlastníci o vzťahu poľnohospodárov k podnikaniu na pôde. Ako zase vyzerajú maštale a hospodárske dvory, či majú zvieratá pohodu a polia dostali to, o čo žiadali možno posudzovať, či ide o dobrého gazdu. Odpovede na tieto a ďalšie otázky bude hľadať odborná komisia súťaže o Najkrajší chotár 2017 pod gestorstvom Klubu poľnohospodárskych novinárov v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (v odbornej komisii je zástupca nitrianskeho Agroinštitútu) a v partnerstve so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.
 
Cieľom súťaže je upevniť multifunkčnú úlohu slovenského poľnohospodárstva a prispieť k tvorbe a ochrane životného prostredia na vidieku, pri udržaní intenzity poľnohospodárskej výroby a uplatňovaní politiky rozvoja vidieka.
 
Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej prvovýrobe na území Slovenskej republiky. Prihlásené chotáre bude hodnotiť odborná komisia v mesiacoch jún - júl 2017.
 
 
Návštevy hospodárskych dvorov, maštalí, polí, lúk aj pasienkov počas uplynulých rokov odkryli, na čo sú naši gazdovia hrdí. Zároveň aj to, čo by chceli do budúcich rokov zmeniť. Ukazuje sa, že hospodárske dvory už dávno nesúvisia len s rozvojom poľnohospodárskej prvovýroby, ale prekypujú aj aktivitami, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie zamestnanosti aj zatraktívnení vidieka. Spracovanie mliečnych výrobkov, bitúnky mladých býčkov, ktorých kvalitu môže ochutnať aj slovenský spotrebiteľ, bioplynová stanica, ktorá využíva maštaľný hnoj, vlastné predajne, reštaurácie, alebo atraktívne penzióny, ktoré prevádzkuje poľnohospodárska firma, ale aj to, ako sa poľnohospodárska firma otvára pred širokou verejnosťou, čím sa dostáva bližšie k spotrebiteľom, ktorí pomaly, ale iste začínajú vnímať slovenské poľnohospodárstvo, ako potrebnú a užitočnú súčasť národného hospodárstva.
 
Veľkú pozornosť venujú členovia komisie výrobným, prevádzkovým a skladovacím priestorom. Ich čistote, usporiadaniu, ale napríklad aj takej drobnosti, akou sú udržiavané trávnaté plochy v areáloch. A tak sa nebojte ukázať, na čo ste právom hrdí! Ukázať, že vaša poľnohospodárska firma sa za chotár, v ktorom pôsobí, hanbiť nemusí.
 
Prví traja v každej kategórii dostanú ocenenie na gala večere Top agro, ktorý sa uskutoční v druhej polovici októbra 2017. Víťazi svojich kategórií získajú aj vecnú cenu.
 
V roku 2016 zvíťazila v kategórii malých fariem Anna Beníková – SHR z Papradna a v kategórii veľkých fariem zase PPD Liptovská Teplička.  
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce