V. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho

Kedy
 
V piatok 18. augusta 2017 sa uskutoční už  V. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho, nestora ovčiarstva a koziarstva. Je to deň, kedy sa chovatelia nielen stretnú a vymenia si skúsenosti, či nájdu si čas na rozhovory, ale môžu si „zmerať sily“ v kvalite mliečnych výrobkov, či porovnať kvalitu plemenného materiálu.
 
 
Kde
 
Tento rok Memoriál docenta Egona Gyarmathyho bude v hlavnej budove agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š.p. v zasadačke na 1. poschodí (hodnotenie syrov doobeda – neverejná časť, poobede od 15:30 hod prednášky určené chovateľom, občerstvenie) a na veľkej predvádzacej ploche výstaviska Agrokomplex pri pavilóne Z (nákupný trh plemenných capkov od 13:00 hod do 14:00 hod).
 
Syry a mliečne výrobky, capky, seminár
Memoriál docenta Egona Gyarmathyho začína v piatok 18.8.2017 od 7:30 hod preberaním vzoriek syrov, nasleduje hodnotenie syrov odbornou komisiou, poobede od 13:00 hod do 14:00 hod hodnotenie capkov na veľkej výstavnej ploche na výstavisku Agrokomplex a tretia časť, prednášky – seminár, po ktorých bude nasledovať diskusia a občerstvenie bude od 15:30 hod do 17:00 hod opäť v hlavnej budove výstaviska Agrokomplex, Výstavná 654/4, 949 01 Nitra-Chrenová.
 
Skrátený program sa skladá z troch častí:
I.ČASŤ: začína od 7:30 hod v zasadačke na 1. poschodí (miestnosť bude označená), v hlavnej budove agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š.p., na Výstavnej 654/4, Nitra. Hlavný vchod je medzi bránami B1 a B6 (oproti N-centru). Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe.
 
Ďalšie informácie Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., kontakt 0911 345 542.
- 7:30 hod do 10:00 hod,  preberanie vzoriek výrobkov do súťaže,  evidencia,
- 10:00 - 10:30 - príprava vzoriek a usmernenie hodnotiacej komisie
- 10:30 - 12:00 - hodnotenie syrov,
- 12:00 - 12:30 - vyhodnotenie súťaže, príprava cien.
 
 
II.ČASŤ: Veľká výstavná plocha, výstavisko Agrokomplex, odborný program začne od 13:00 hod, garant Ing. Peter Bernát, kontakt 0908 931 100
- od 7:30 hod do 8:30 hod prísun zvierat (capkov) na výstavisko cez bránu B3,
- od 8:30 hod označenie a ustajnenie zvierat,
- váženie zvierat po dohode odbornej komisie,
- 12:50-12:55 prísun zvierat na veľkú výstavnú plochu,
- 13:00 – 13:50 hod hodnotenie plemenných capkov,
- 13:50 – 14:00 hod odovzdávanie ocenení, vyhodnotenie dopoludňajšej súťaže syrov.
 
III.ČASŤ: začína od 15:30 hod v zasadačke na 1. poschodí, v hlavnej budove štátneho podniku Agrokomplex, na Výstavnej 654/4, Nitra. Vchod je medzi bránami B1 a B6 (oproti N-centru). Informácie Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., kontakt 0911 345 542.
 
- 15:30 – 17:00 odborný seminár zameraný na kvalitu ovčích a kozích výrobkov, ale aj SPP a Európsky hospodársky a sociálny výbor.
- od 17:00 hod diskusia a občerstvenie.
 
Poďakovanie
 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali a pomáhajú pri príprave memoriálu, a to či už materiálne či svojou účasťou. Každý rok patrí poďakovanie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore za podporu a Agrokomplexu, štátny podnik za ústretovosť. Tento rok bude poskytnutá materiálna podpora aj zo strany Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
 
Príďte sa pozrieť a podporte aj vy svojou účasťou podujatie zamerané na chovateľstvo.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce