V auguste stúpali svetové ceny rastlinných olejov a mliečnych výrobkov

Index cien FAO dosiahol v auguste v priemere 176,6 bodu. Evidujeme tak pokles oproti minulému mesiacu o 2,3 bodu (1,3 %). Medziročne však ide o navýšenie indexu o 10 bodov, čo predstavuje rovných 6 %. Mierny pokles zabezpečili hodnoty obilnín, cukru a mäsa. Zvýšenie indexov sme zaznamenali pri rastlinných olejoch a mliečnych výrobkoch.
 
 
»Index cien obilnín FAO zaznamenal v auguste priemernú hodnotu 153,4 bodu, čo predstavuje prepad oproti minulému mesiacu o takmer 9 bodov (5,4 %). Po troch po sebe idúcich mesiacoch stúpania sa ceny obilnín pod tlakom veľkých celosvetových dodávok začali znižovať. Hodnoty pri pšenici sa medzimesačne znížili o viac ako 8 %. Je to dôsledok lepších vyhliadok produkcie, najmú v oblasti Čierneho mora. Medzinárodné ceny ryže zostali vo všeobecnosti stabilné.
 
»Index cien rastlinných olejov FAO dosiahol v auguste v priemere 164,4 bodu. Po dvoch mesiacoch klesania sme zaznamenali mierny nárast a to o 4,1 bodu (2,5%). Tento fakt sa odrazil aj na cenách palmového a ďalších hlavných olejov. Medzinárodné hodnoty palmového oleja sa posilnili aj vďaka stabilnému dovozovému dopytu. Ceny sójového oleja stúpali vďaka úpravy americkej politiky na bionaftu. To by malo viesť aj k vyššej spotrebe sójového oleja. Repkový a slnečnicový olej posilňovali len minimálne.
 
»Index mlieka a mliečnych výrobkov FAO posilnil oproti minulému mesiacu o 3,1 bodu (1,4 %) na aktuálnych 219,7 bodu. Medziročne presiahol index úroveň o 65 bodov (42 %), ale stále je aktuálne o 20 % nižší ako jeho hodnota z februára 2014. Ceny masla a sušeného mlieka v auguste vzrástli kvôli zvýšenému vývozu aj väčšiemu dopytu v Európe a Severnej Amerike. Svetový trh so syrom zostal stabilný.
 
»Index indexu mäsa FAO zaznamenal v auguste 172,4 bodu, čo predstavuje pokles o 2,1 bodu (1,2 %). Oproti minulému roku je index o 8,5 % vyšší, zároveň však o 18,7 % nižší od jeho maxima z augusta 2014. Zatiaľ čo medzinárodné ceny hovädzieho mäsa klesli, ceny bravčového, ovčieho a hydinového mäsa sa prakticky nemenili. Pokles cien hovädzieho mäsa nastalo z dôvodu  zvýšenia vývozu z Austrálie, zároveň vďaka priaznivým vyhliadkam na zvýšenie domácich dodávok v Spojených štátoch.
 
»Index cien cukru FAO dosiahol v auguste priemernú hodnotu 203,9 bodu, čo je takmer o 3,6 bodu (1,7 %) menej v porovnaní s minulým mesiacom. Ceny cukru sú od začiatku roka pod tlakom znižovania, pričom augustový pokles je vo veľkej miere spôsobený priaznivými vyhliadkami na ťažbu trstiny v hlavných producentských krajinách, konkrétne v Brazílii, Thajsku a Indii. K poklesu prispel aj menší medzinárodný dopyt.
 
Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
 
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 - 2004.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce