Deň cukrovej repy 2018

Pestovatelia cukrovej repy a výrobcovia cukru sa aj tento rok stretli v období, ktoré charakterizuje výrazný vlahový deficit.
 
 
„Myslel som si, že Vás budem vítať trochu optimistickejšie, ale pre nedostatok zrážok tak nemôžem urobiť. V apríli tu napršalo 24 mm, v máji len 14 mm. Keď porovnám minulý rok, tak sme na rovnakej úrovni. Vlani nám spadlo 112 mm, 5-ročný priemer je 209 mm. Toto je realita a asi si budeme musieť zvykať na takýto spôsob hospodárenia. Čaká nás ďalší náročný rok“, uviedol predseda PD DEVIO Nové Sady Igor Jakubička vo svojom príhovore počas Dňa cukrovej repy.
 
Predseda predstavenstva Považského cukru a.s. Michal Abelovič hovoril o súčasnej situácii na trhu s cukrom, a to najmä po zrušení výrobných kvót na cukor. Krajiny EÚ využili situáciu so zrušením kvót a vyrobili o 22% cukru viac ako v predchádzajúcej kampani.
 
 
„Naplno sme v prvých mesiacoch a týždňoch po uvoľnení kvót pocítili facku od voľného trhu. Európske cukrovarníctvo je viac závislé od svetových cien ako predtým, lebo prebytky sa vždy budú uplatňovať na svetovom trhu. Musíme si teraz nejaký čas počkať, kým sa situácia začne obracať“, dodal M. Abelovič.
 
Podľa neho je teraz obzvlášť dôležité nastaviť správny spôsob financovania odvetvia, ktorým by pestovatelia a výrobcovia cukru prekonali súčasnú situáciu. Ide o efektívne prerozdelenie štátnej pomoci 30 mil. eur, presadenie zvýšenej štátnej pomoci v štátnom rozpočte 2019 na úroveň 70 mil. eur a viazané platby. V novej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 potrebujeme, aby sme dostali minimálne takú podporu pre cukrovú repu, akú máme doteraz.
 
 
Claus-Friso Gellermann zo skupiny Nordzucker vyzval pestovateľov a výrobcov, aby spoločne presadzovali rovnaké záujmy. „Práve teraz musíme stáť pri sebe ako pestovatelia tak aj výrobcovia cukru, aby sme toto nepriaznivé obdobie prekonali. K zhoršeniu výrobných podmienok prispievajú aj rozhodnutia politikov: zákaz používania troch druhov neonikotinoidov a obavy z možného zákazu ďalších dvoch chemických prípravkov používaných pri ošetrovaní cukrovej repy. Musíme spoločne ovplyvňovať naše vlády a aj EÚ, ktoré by nám vedeli pomôcť ustáť toto obdobie“, dodal Claus-Friso Gellermann.
 
Súčasťou repného dňa v Nových Sadoch bola aj prehliadka pokusných políčok so zasiatou cukrovou repou, na ktorých sa pri pestovaní použili rôzne spôsoby ošetrovania porastov rôznymi prípravkami. Výrazný kontrast porastov ošetrených neonikotinoidmi a porastov, kde tieto látky v osive cukrovej repy už chýbajú, si mohli na vlastné oči prezrieť návštevníci 18. ročníka Dňa cukrovej repy.
 
 
Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska uviedol, že neonikotinoidy sú pre Slovensko zúfalým výsledkom. „V rámci odborných diskusií sa nám podarilo získať si časť včelárov, ktorí pochopili naše argumenty. Aj napriek tomu Slovenská republika sa pri hlasovaní zdržala. Naopak, Česi hlasovali proti zákazu“, povedal R. Kovács.
 
Medzi cukrovou repou ošetrenou neonikotinoidmi a neošetrenou repou vidno výrazný rozdiel
 
Zákaz neonikotinoidov pestovateľom cukrovej repy ich situáciu vôbec neuľahčí. Očakávajú pokles úrod minimálne o 11%. K tomu si treba pripočítať aj straty kvôli opakujúcim sa suchým rokom, ktoré spôsobujú medziročné kolísanie úrod cukru až o 20%.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce