Hovorme o jedle: Keď sú deti motiváciou

My sme sa o ich skvelých nápadoch, postrehoch, o ich literárnom, výtvarnom a fotografickom cítení opätovne presvedčili po tieto dni, keď sme spolu so všetkými členmi hodnotiacich komisií projektu Hovorme o jedle čítali, prezerali a vyhodnocovali všetky súťažné príspevky a práce od detí z viac ako 450 základných škôl z celého Slovenska.
 
Členovia hodnotiacej komisie výtvarnej súťaže pri vyberaní víťazných prác
 
SPPK a Hovorme o jedle
 
Projekt Hovorme o jedle je aktuálne vo svojom šiestom ročníku. Šesť rokov nápadov, dennej a nočnej práce, stretnutí so spolupracujúcimi potravinárskymi a poľnohospodárskymi zväzmi, odbornými partnermi a garantmi projektu, grafikmi, sponzormi a všetkými zanietenými kolegami, ktorí sa rozhodli uveriť tomuto projektu. Šesť rokov neúnavnej práce na projekte, ktoré spočívalo aj v častom ponocovaní nad počítačom najmä pri samotnom vyhodnocovaní súťažných príspevkov. Spolu ich v tomto roku členovia hodnotiacich komisií v štyroch kategóriách prečítali, prezreli a vyhodnotili celkovo 2623!
 
Význam projektu Hovorme o jedle znie inak, keď je napísaný na papieri alebo webe a úplne inak, keď ste naživo zažili prácu detí zapojených do súťaže. Keď vidíte pre akúkoľvek činnosť spojenú s potravinami a správnymi stravovacími návykmi úprimne zapálených a nadšených žiakov priamo pri tvorení v triedach a následnej práci doma v rodinnom prostredí, pri rozhovoroch s rodičmi a starými rodičmi o ich životných príbehoch a skúsenostiach alebo pri školských laviciach zašpinených od lepidla a temperových farieb ako s úprimnou radosťou na duši a šťastím v očiach dokončujú obrazy vytvorené napríklad so stoviek polámaných a zafarbených vaječných škrupín alebo hnedo-bielych fazuliek.
 
Záverečné stretnutie členov hodnotiacich komisií
 
Možno si niekto povie, že deti tak radi pracujú preto, lebo sa nemusia učiť. Áno, určite že žiaci radi vymenia písomky za hodinu strávenú napríklad pri varení s mäsovými výrobkami. Vy na ich mieste by ste neboli radi? Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako týždeň projektu Hovorme o jedle mení ich názor na potraviny? Na zdravie a správne stravovacie návyky? Na pohyb nevyhnutne súvisiaci s prijímaním potravín rôznej výživovej hodnoty?
 
A to je práve zmysel tohto projektu: naprávať naše chyby z minulosti, keď sme podcenili vzdelávanie spotrebiteľa a zanedbali sme túto prácu na celú jednu generáciu. Aj preto dnes musíme dobiehať zanedbané a neústavne ľuďom vysvetľovať, prečo práve slovenské jogurty alebo skutočne čerstvé pečivo a prečo treba čítať aj drobné písmená na etiketách obalov. Ak chceme zvýšiť žalostných 40% slovenských potravín v obchodoch, tak jednou z ciest je aj naučiť spotrebiteľov, prečo by si mali pýtať práve tie slovenské. Aj preto sme sa rozhodli, že konzumentov začneme vzdelávať už v ich detstve, keď sú pripravení nasávať vedomosti aj prostredníctvom tvorivých vzdelávacích aktivít.
 
Žiaci a Hovorme o jedle
 
Žiaci pri tohtoročných aktivitách počas vyučovania 
 
Pomaly, krok po kroku sa snažíme ovplyvňovať a presviedčať deti o skutočnom význame potravín a ich hodnote pre slovenský vidiek a celkovo pre našu spoločnosť.
 
Skúsili ste niekedy napísať zložitú úvahu, esej alebo len také obyčajné rozprávanie na tému o potravinách? Napríklad na tému „Kúzlo dobrého jedla“ (tohtoročná téma literárnej súťaže) alebo na tému „Načo sú nám polia, sady?“ (zadanie z roku 2016). Tisícky detí počas šiestich rokov trvania projektu tak už urobilo. A mnohé ich práce boli výnimočné tým, ako citlivo a s prihliadnutím na staršie generácie vyzdvihovali význam doma dorobených potravín.
 
Ako by ste vedeli dokázať prostredníctvom chemických pokusov, že mlieko obsahuje bielkoviny a tuky? Aj takýmto spôsobom uchytili jednu z denných tém – mlieko a mliečne výrobky – počas vyučovania niektorí žiaci zapojení do tohtoročného projektu.
 
A čo poviete na to, že niektorí žiaci boli počas jedného týždňa na viacerých exkurziách priamo v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch? Dokonca niektorí mali tú možnosť, že si priamo v praxi prešli celú potravinovú výrobnú vertikálu – boli pozrieť práce na poliach, uskladnené obilie v skladoch, následne čo sa s ním deje v mlyne a nakoniec s múkou v dedinskej pekárni.
 
Učitelia a Hovorme o jedle
 
Učiteľom základných škôl patrí veľká vďaka
 
Úprimne: nech je zadanie akokoľvek prešpekulované a inovatívne, o jeho výslednom prevedení rozhodujú najmä učitelia. Preto by sme sa im chceli úprimne poďakovať a zároveň im vyjadriť obdiv za to, že previedli žiakov základných škôl aj tento rok týždňom Hovorme o jedle.
Bez ich aktívneho vkladu do celej súťaže by sa tento projekt nemohol tak úspešné rozvíjať a zároveň by nemohlo z neho mať v budúcnosti prínos celé agropotravinárske odvetvie na Slovensku.
Veď koľko budúcich poľnohospodárov, potravinárov a spotrebiteľov s uvedomelým nákupným správaním dnes sedí v laviciach základných škôl?
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce