Stretnutie poľnohospodárskych komôr regiónu Krajín troch morí v Sofii

V dňoch 11. a 12. marca 2019 sa v Sofii, Bulharsko, uskutočnilo v poradí už 5. stretnutie poľnohospodárskych komôr regiónu Krajín troch morí. Nosnou témou rokovania bola pripravovaná Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020.
 
 
Prvý deň rokovania prebehla konferencia, na ktorej predstavitelia poľnohospodárskych komôr odprezentovali názory svojich komôr k pripravovanej reforme. Tajomník Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal na konferencii predstavil priority a postoje Konzorcia nevládnych organizácií poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov Českej a Slovenskej republiky, ktoré bolo založené za účelom vyjednávania reformy.
 
Hlavnými prioritami Konzorcia naďalej ostáva zníženie administratívnej záťaže, zachovanie rozpočtu aj po roku 2020, odmietnutie povinného stropovania, racionálne nastavenie priamych platieb či ponechanie definície aktívneho poľnohospodára v kompetencii jednotlivých členských krajín.
 
Zároveň je Konzorcium za vyrovnanie platieb medzi východnými a západnými členskými krajinami EÚ tak, aby sa na ňom spolupodielali krajiny, ktoré sú nad priemerom platieb. V prílohe nájdete spoločné vyhlásenie predstaviteľov poľnohospodárskych samospráv, ktoré tvorí prílohu listu všetkým europoslancom v českom preklade.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce