Z Predstavenstva SPPK

V úvode predstavenstva informoval Peter Horváth, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Galante a zároveň člen Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, o základných ukazovateľoch regiónu.
 
 
Rozloha ornej pôdy v okrese je 46tisíc ha (5000 ha spravujú silné dánske firmy), z čoho až 43tisíc ha pôdy obhospodarujú práve členovia RPPK Galanta. Medzi členov regionálnej komory patrí 6 poľnohospodárskych družstiev, 53 s.r.o., 63 SHR, tri potravinárske subjekty a služby. Prevažuje klasická rastlinná výroba, negatívom regiónu je neustále znižovanie výkonnosti špeciálnej rastlinnej výroby (ovocinárstva a zeleninárstva). V okrese sa chová 6600 kusov hovädzieho dobytka, 3500 kusov ošípaných, hydina a čo je už priam ojedinelý prípad, Galanta je jeden z mála okresov, kde sa stále venujú aj vodnej hydine. 
 
Hlavné témy
Predstavenstvo SPPK diskutovalo o najzásadnejších a aktuálnych témach. Predseda E. Macho informoval členov o pozícii k Spoločnej poľnohospodárskej politike 2020+, ktorú začiatkom apríla schválil Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu.
 
Výbor pre poľnohospodárstvo EP
 
 
„Definícia aktívneho poľnohospodára je pre členské štáty povinná, posudzovaná bude celková ekonomická aktivita poľnohospodárov. Z definície skutočného poľnohospodára môžu byť vylúčení spracovatelia poľnohospodárskej produkcie vo veľkom, s výnimkou pre družstvá. Navrhuje sa zastropovanie povinne nad 100.000 eur, odpočítať možno 50% reálnych nákladov na zamestnancov, eko-schémy a podpory pre mladých poľnohospodárov. V prípade, že členské štáty alokujú aspoň 10% obálky pre I. pilier pre redistributívne platby, nemusia implementovať ďalšiu redukciu ani zastropovanie priamych platieb. Redistributívna pomoc by mala byť povinná“ – naznačuje schválená pozícia výboru EP.
 
 „Považujem za oveľa dôležitejšie, ako sa s definitívnou podobou SPP 2020+ vysporiadame doma. Našou najväčšou domácou úlohou preto bude, ako si nastavíme pravidlá, či budeme presúvať medzi piliermi alebo nie, kam presne pôjde schválený balík podpôr pre agropotravinárstvo na budúce programové obdobie“, dodal predseda SPPK.
 
„Dobrou správou je, že nová SPP bude voľnejšia. O to kľúčovejšie je, aby tá naša pozícia bola nastavená správne a viac ušitá na mieru našej krajine“, povedal na rokovaní predstavenstva Miroslav Maxon.
 
 
Podpredseda SPPK za potravinárstvo Marián Šolty kritizoval názor spoločnosti, v ktorej sa nesprávnymi argumentáciami ustálil názor, že potraviny majú byť lacné. „Je pre nás neakceptovateľné, aby niekto zmýšľal o potravinách takýmto spôsobom. O telefónoch, autách takto nikto nehovorí. Je absurdné, aby sme my, poľnohospodári a potravinári, boli terčom politiky, že to, čo naši ľudia robia, môže byť zadarmo. Toto je moja najväčšia výhrada aj pri legislatívnej tvorbe, že nie je možné, aby boli potraviny lacné. Bohužiaľ došlo k tomu, že obchodné reťazce k nám pristupujú s veľkým dešpektom a máme tu naďalej na stole návrhy na zníženie cien našich výrobkov“, kriticky naznačil Marián Šolty.
 
Členovia Predstavenstva SPPK získali informácie o rozdelení štátnej pomoci pre rok 2019. Štát napríklad podporí podniky, ktoré utrpeli výrazné straty za sucho 2017, podporí poistenie plodín, oblasť monogastrov či bezpečnej likvidácie kadáverov.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce