Pracovná skupina pre POCC/CCC, 14. marec 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Pekka Pesonen.
Sekretariát schválil kandidatúru Nikolausa Morawitza (LKÖ, AT) na pozíciu podpredsedu skupiny CDG k medzinárodným aspektom poľnohospodárstva.
 
Sekretariát informoval o online dotazníku Komisie o role eura v medzinárodnom obchode. Copa a Cogeca k role eura nemajú oficiálnu pozíciu, jeho podpora je však všeobecne v súlade so smerovaním súčasného globálneho vývoja  (je nemožné, aby dolár naďalej plnil rolu globálnej dominantnej meny). Sekretariát uvíta pripomienky organizácií.
 
Komisia začala diskusiu o budúcej technickej činnosti skupín pre občiansky dialóg (CDG), snaží sa redukovať počet miest pre jednu organizáciu na max. 3, čo nie je pre Copa a Cogeca akceptovateľné. Účasť musí byť vyvážená a musí reflektovať veľkosť zastúpeného sektoru. Pekka Pesonen bude o téme rokovať s Bogdanom Plewom (DG AGRI).
 
Sekretariát informoval o najaktuálnejšom vývoji brexitu. Keďže britský parlament 13. marca 2019 odmietol brexit bez dohody, riziko tvrdého brexitu sa zdá byť menšie. 14. marca poslanci odhlasovali odklad brexitu, ten však musí schváliť všetkých 27 štátov EÚ.
 
Vzhľadom k blížiacim sa eurovoľbám sa výrazný posun v obchodných rokovaniach (so skupinou Mercosur ani s USA) neočakáva. Sekretariát aktuálne diskutuje s Komisiou o ďalších možných opatreniach na zabránenie krízy  a stabilizáciu trhu kvôli brexitu.
 
Situácia na trhu:
Brexit: Najviac sa diskutuje o téme prevozu živých zvierat cez britskú hranicu a o obchode s čerstvým ovocím a zeleninou.
Africký mor ošípaných: CZ je oficiálne prehlásená za krajinu bez výskytu choroby, naopak BE hlási ďalšie šírenie nákazy, FR zatiaľ bez výskytu nákazy.
 
Mlieko: Ďalší intervenčný  predaj by mal prebehnúť 19. marca 2019, zostáva cca 1 300 t.
 
Aktuálna situácia týkajúca sa legislatívneho procesu SPP
 
1. marca 2019 prebehlo mimoriadne zasadnutie POCC/CCC o kompromisných návrhoch k správam SPP vo výbore AGRI. Sekretariát informoval aj o stanovisku výboru ENVI, ktoré má k niektorým článkom zdieľané kompetencie s AGRI. Termíny hlasovania vo výbore AGRI o 3 správach sú: Spoločná organizácia trhu – 1. alebo 2. apríla 2019, Strategické plány SPP – 2. apríla 2019 a Horizontálne otázky – 8. apríla 2019.
 
Copa a Cogeca všeobecne podporujú nový model politiky, ak bude znamenať zjednodušenie pre poľnohospodárov, zjednodušené kontroly a žiadne riziko straty jednotnej politiky pre členské štáty. Odmietajú však nové indikátory.
 
Informácie o manifeste Copa a Cogeca týkajúceho sa eurovolieb
 
Cieľom manifestu je demonštrovať rolu a dôležitosť európskeho poľnohospodárstva a jeho súlad s verejnými záujmami. Sekretariát za týmto účelom pracuje na komplexnej stratégii #WeFarm4EU – Feeding Europe’s future together with you, ktorá bude reagovať na najaktuálnejšie diskusie verejnosti dotýkajúce sa poľnohospodárstva (napr. klimatických zmien, investícií, ochrany živ. prostredia, zdravia a pohody zvierat, atď.). Organizácie môžu zaslať konkrétne námety a pripomienky.
 
Informácie o antidumpingovom riadení týkajúceho sa dovozu dusičnanu amónneho (UAN) z Ruska, Trinidadu a Tobaga a USA
 
Sekretariát zaslal list DG TRADE s výzvou, aby na dovozy z týchto štátov  neuvaľovala antidumpingové clá. Argumentuje nedostatkom týchto hnojív v EÚ a dopadu v podobe nárastu ich cien pre európskych poľnohospodárov. Komisia zaslala členským štátom list s informáciami, že plánuje založiť register dovozu týchto hnojív do jednotlivých štátov EÚ ešte predtým, než prijme svoje konečné stanovisko.
 
Informácie o prenesenej právomoci týkajúcej sa nepriamej zmeny využívania pôdy
 
Sekretariát informoval o aktuálne zverejnenom finálnom návrhu nariadenia Európskej komisie o prenesenej právomoci k stanoveniu surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny vo využívaní pôdy (high ILUC risk) a o certifikácii biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny vo využívaní pôdy (low ILUC risk).
 
Nový text síce obsahuje pár technických vylepšení (napr. nový rozsah certifikovateľných dodatočných surovín, úprava definície „malých“ poľnohospodárov), ale Komisia si stále necháva „otvorené dvere“ pre klasifikáciu palmového oleja ako suroviny pre energetiku s nízkym rizikom ILUC. Sekretariát v súčasnom návrhu kritizuje aj výnimku pre palmový olej vyrábaný malými poľnohospodárskymi podnikmi, pretože podľa neho neexistujú žiadne záruky, že títo malí výrobcovia nie sú  spojení s odlesňovaním.
 
 Pripomienky s odporučením na odmietnutie tohto finálneho návrhu sekretariát zaslal europoslancom, Rade a svoje vyhlásenie publikoval aj na webe.
 
Rôzne
Copa a Cogeca spolu s RO predsedníctvom v Európskom parlamente organizujú 18. marca o 18.30 hod. akciu Straty vs. riadenie o veľkých šelmách s cieľom upozorniť na narastajúce náklady poľnohospodárov na prevenciu proti útokom šeliem.
 
Sekretariát informoval o výzvach na predkladanie návrhov na informačnú a propagačnú kampaň na podporu poľnohospodárskych výrobkov uvádzaných na vnútornom trhu aj v tretích krajinách v rámci jednoduchých a zložených programov. Lehota na podanie žiadostí je 16. apríl 2019.
 
Sekretariát informoval o rezolúcii europoslanca Jørna Dohrmanna (ECR, DK) prijatej plenárnym zasadnutím 14. februára 2019 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 v EÚ. Uznesenie odporúča zriadiť výbor pre dobré životné podmienky zvierat prepravovaných v rámci EÚ i mimo nej, ktorý by prešetroval oznámenia o zlom zaobchádzaní s prepravovanými zvieratami a o nedostatočnom presadzovaní súčasných pravidiel EÚ.
 
V reakcii na túto iniciatívu pripravuje sekretariát dokument poukazujúci na realitu – nedostatok mobilných jatiek v EÚ a teda nutnosť transportu zvierat na jatky. Dokument sa bude prezentovať 20. marca 2019 na rokovaní podskupiny pre prevoz zvierat.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce