Prognózy vývoja trhu práce

Na webovej stránke www.trendyprace.sk môžu ľudia nájsť všetky informácie o jednotlivých študijných odboroch a prognózach o ďalšom uplatnení sa na trhu práce po ukončení štúdia. Toto webové sídlo je súčasťou aktivity národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II.
 
 
„Na tejto webovej stránke si ktokoľvek môže nájsť informácie o uplatniteľnosti absolventov jednotlivých študijných odborov na stredných alebo vysokých školách," povedal o projekte štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš.
 
V rámci webovej aplikácie môže každý zistiť, ako jednotlivé odbory vzdelania obstáli v celkovom hodnotení a ktoré odbory sa v rebríčku uplatniteľnosti umiestnili najvyššie. Webová stránka tiež poskytuje množstvo variácií pre zisťovanie uplatnenia absolventov podľa jednotlivých regiónov či v rámci celého Slovenska. Záujemcovia tiež môžu sledovať prognózy na trhu práce s vývojom priemernej mesačnej mzdy jednotlivých zameraní a vyhľadať, ako rýchlo si absolvent daného odboru vie nájsť reálnu prácu po ukončení štúdia. Do predpovedania vývoja trhu práce sa priamo zapájajú zamestnávatelia. Projekt vznikol aj z dôvodu zohľadňovania perspektívy nástupu robotizácie u slovenských zamestnávateľov.
 
Nedostatok pracovnej sily v agropotravinárskom sektore sa prejavuje na všetkých úrovniach. Považujeme preto za veľmi dôležité, aby sa zamestnávatelia aktívne zapájali do odhadov vývoja trhu práce na Slovensku. S ich prispením tak vzniká ucelené zosúladenie ponuky pracovných síl s potrebami trhu práce. Zamestnávatelia priamo ovplyvňujú budúce štruktúry absolventov prichádzajúcich do zamestnania.
 
Zamestnávatelia môžu prispieť cennými informáciami pri prognóze vývoja trhu práce na zbernom portáli www.zbery.trexima.sk.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce